Sloboda a voľnosť - o význame slov

Sergio
upravené Mon 20 Jun 2022 v Mimo kategórií #1#1

V súčasnosti sa veľmi často používa slovo SLOBODA, pričom si málokto uvedomuje jeho pôvod, ISTINNO-OBRAZOVÝ význam, dôvod a pôvod jeho vzniku. Sloboda je z ruského Свобода. Toto slovo vzniklo ako akronym (podobne ako akronym Benelux), ktorý použili prepisovači SLOVANSKÝCH svätých kníh v dávnej, Predkresťanskej minulosti. Aby nemuseli stále vypisovať dlhé litánie :-)
A z čoho tento akronym vznikol? Aké litánie sa im nechcelo prepisovať? Tento akronym vznikol z obrazoslov Совестью ВОдительство, БОгом ДАнное. T.j. Vedenie sovesťou-zvesťou, danou bohom.(akým bohom a či boh existuje a pod. nie je zmyslom tohto príspevku, ale zmysel slova SLOBODA , ktorý je daný jeho zrodom). Teda Sloboda bol akronym pre označenie konania na základe svedomia, ktoré dal človeku STVORITEĽ-BOH.... na základe toho sa môžeme zamyslieť nad tým či to slovo používame správne, keďže toto slovo (akronym ) má presne stanovený význam.
Takže toto slovo dokonca, by ani nemalo byť podstatné meno, ale sloveso 🙂, keďže označuje konanie, činnosť a to činnosť presne, jasne a direktívne danú a definovanú. Sloboda znamená jasne definovanú diktatúru ,diktatúru svedomia (čo je svedomie, aký je rozdiel medzi obrazmi slov svedomie<->совесть,a teda že je😀, a ako tieto obrazoslová vznikli je tiež na inú debatu)
T.j. ide o samoriadenie, človek sa sám riadi a usmerňuje seba a svoje konanie a tým aj svoje okolie, vlastnou sovesťou.
A pre všetkých dávam otázku na zamyslenie : Cítite vo svojom vnútri pojmový, alebo INÝ rozdiel medzi slovami VOĽNOSŤ a SLOBODA?
Skúste si povedať tie slová nahlas, jedno za druhým , aj keď len sami pre seba, a ten rozdiel pocítite, za to vám ručím. Nebudete vedieť možno v čom spočíva ten rozdiel, ale budete ho cítiť, na úrovni mravnosti.
Tak teda, oproti tomu máme slovo VOĽNOSŤ. Toto slovo vzniklo zložením slov vôľa+nesie, čiže sa jedná o konanie a jednanie na základe spôsobu
čo si vôľa povie, zmyslí, umanie, tak človek koná t.j. ničím a nikým neobmedzené konanie. Inak povedané "Čo si zmyslím to si ráčim "teda akési VŠETKOSIDOVOĽOVANIE.
Tzv. západná civilizácia vôbec nemá zodpovedajúce slovo vo význame slova SLOBODA, plne zohľadňujúce jeho všetky zmyslové matriošky-urovne, aj tú mravnú. Pozná iba slovo VOĽNOSŤ – FREE - LIBERTE.
(Anglické obrazoslovo liberál pochádza z francúzskeho hesla LIBERTÈ EGALITÈ FRATERNITÈ použitého v buržoáznej revolúcii vo Francúzsku. Mravná podstata konania jej účastníkov, teda mravnosť obrazoslova libertè, spočíva vo vynáleze a následnom masovom použití nástroja s názvom gilotína. Či toto masové "gilotínovanie" môžeme označiť ako konanie na základe совести-zvesti alebo na základe vôle, si musí posúdiť každý z nás).
Tí, ktorí žijete na tzv. západe opýtajte sa domácich, aké majú zodpovedajúce pojmy pre slová SLOBODA a VOĽNOSŤ, a aký je medzi nimi rozdiel . Uvidíte tie reakcie ...
Prečo je to "problém" a to problém obrovský? Je to podobné ako písať a hovoriť obrazoslovo JAHODY a používať, konať PARADAJKY, alebo písať, hovoriť CUKOR a používať, konať SOĽ a následne potom sa čudovať nad výsledkom a DÔSLEDKOM použitia daných zložiek „jedla“.
(hmm, mimochodom vnímate rozdiel medzi obrazoslovami JAHODA-PARADAJKA? SOĽ-CUKOR? ... a teraz obrazoslová SLOBODA-VOĽNOSŤ? Vidíte a vnímate ten rozdiel? veď už len samotné použité písmenká sú iné. Tak prečo jedno použitie vieme vyhodnotiť ako nesprávne a druhé, sloboda-voľnosť nie? ... ale to by bolo tiež na iný príspevok😀, ale možno Vás to napadne, nápoveda v použitých príkladoch poukazuje na cestu).
Ako vždy a vo všetkom nejde o nič viac a o nič menej dôležité ako o UPRAVLENIE (aký a prečo je rozdiel medzi obrazoslovami управление<->riadenie, a že ten rozdiel je😀, tiež nie je podstatou tohto príspevku).
Ľudská bytosť, skupina, národ, civilizácia konajúca slobodne je schopná existovať v postupe následnosti tzv. samoupravlenia, na zaklade volnosti iba v stave samokonania, ktoré musí byt inými usmerňované, riadené, ovládané...........
Upravlenie, a aj riadenie, je postup následnosti krokov PREDVÍDANIE➡️VYHODNOCOVANIE➡️OPRAVOVANIE➡️PREDVÍDANIE➡️VYHODNOCOVANIE➡️OPRAVOVANIE➡️PREDVÍDANIE ➡️atď. a neustále a do neomrzenia a donekonečna 😀.
Človek konajúci slobodne si všetky tieto kroky uvedomuje, dodržuje a udržiava svoj život v miere prípustnej pre stvoriteľa.
Ľudská bytosť konajúca na základe voľnosti udržiava vždy svoj zivot
v miere prípustnej pre ňu prislúchajúcu vyššiu matriošku riadenia. Teda podriaďuje svoje konanie IBA vyššej sile, moci, nadvláde a pod. Vzory, mravné etalóny konania na základe ktorých voľnomyšlienkárska ľudská myseľ-psychika VYHODNOCUJE prípustnosť svojho konania, jej stanovuje a hlavne OPRAVUJE pre ňu vyššia zodpovedajúca úroveň, matrioška riadenia. Či tieto vzory, sú al. nie sú, v LADE s mravnosťou stvoriteľa, nie je pre voľnomyšlienkarov rozhodujúce, podstatné a život určujúce.
Civilizácia nepoznajúca a nedefinujúca pojem konania na základe совести-zvesti musí byť, a aj je usmerňovaná a riadená hlavne a jednoznačne tzv. zákonmi-zaKÓNmi (aký a prečo je rozdiel medzi zakónom a právom, a že teda je😀, tiež nie je podstatou tohto príspevku), presne stanovenými, napísanými a vyhradenými MANTINELMI, OHRADAMI konania, ktoré ale zďaleka, či už úmyselne alebo nevedomo, nemôžu zohľadňovať všetky zložitosti a pravidlá chodu sveta, v ktorom žijeme, ktorý aj svojim vedomým
a "nevedomým" konaním, chybami a omylmi spoluvytvárame...
Preto civilizácie založené na SLOBODE sa v rôznej miere rozchádzajú s civilizáciami založenými na Voľnosti, rozchádzajú sa na základe porovnávacích vzorov, predlôh konania MRAVNOSTI a vôbec chápania pojmu mravnosť, tobôž mravnosti na niečom pre ňu neexistujúcom: совести-zvesti.
Každý nech si vyberie podľa svojej "совести-zvesti" čo je bližšie so súLADným
a prirodzeným rozvojom života a s prírodou okolo nás... a tiež v prvom a neposlednom rade so Stvoriteľom.
Dopady a dôsledky skutočností uvedené vyššie v texte, si musí na základe vlastného poznania uvedomiť a uvidieť okolo seba každý samostatne a sám.
Mimochodom prestať napr. pri akomkoľvek preklade al. texte pochádzajúcom z tzv. západnej spoločnosti, používať slovo sloboda a nahradiť ho jemu mravne prislúchajúcim obrazoslovom voľnosť. Skúsme si to uvedomiť a tak aj v živote urobiť, uvidíte aký obrovský zmyslový rozdiel dosiahnete, ako bližšie k podstate textu a pochopeniu konania, vykonaného na základe daného textu, budete.
Urobme si skúšku správnosti, teda použitie napísaného v praxi:
Napr. názov strany SAS, keďže jej ideológia liberalizmu pochádza zo západu, musí byť jej názov, aspoň pre nás😀: VAS - Voľnosť a solidarita. Tento názov úplne zohľadňuje a osvetľuje vo všetkých zmyslových v rovinách podstatu ich konania, hlasovania v parlamente a pod.
Skúste to aj v iných prípadoch, dôjdete k zaujímavým "zmyslovým" posunom pri následnom porovnaní, pôvodného a nového "textu".
Hneď zistíte či tento príspevok je len prázdne a bezobsažné filozofické mlátenie prázdnej slamy, alebo ide skôr o objasnenie, osvetlenie a upriamenie pozornosti čitateľov na použitie tzv. Druhej úrovne OVLÁDANIA dejov v spoločnosti.
Spokojný deň Vám všetkým prajem😀. Držte sa ◻.
RS
P.S. ... a možno si niekto na základe pointy tohto textu, položí aj otázku zmyslového a iného rozdielu medzi SLOVENSKÝMI obrazoslovami STVORITEĽ a BOH, a mnohé iné príklady....

Komentáre

 • d
  dum
  upravené Tue 16 Aug 2022 #2->

  "Hneď zistíte či tento príspevok je len prázdne a bezobsažné filozofické mlátenie prázdnej slamy," ...nie, príspevok má zmysel, je plne uchopiteľný a pochopiteľný. Sloboda (Sloboda voľby) v pozitívnom zmysle je atribút pravého Ja. Neubližujúca nikomu, prispievajúca k duchovnej, duševnej, fyzickej harmónii, rozvoju a zdraviu všetkých. Voľnosť, "sloboda", pseudosloboda neohliadajúca sa na iných je ubližujúca a je to atribút ega, falošnej identity, nepravého ja... Čo sa týka filozofie ako takej, ja by som ju nikdy nenazval mlátením prázdnej slamy, pretože idea, myseľ, duch je nad hmotou. Obsahuje aj metodiky ako dedukcia, analýza, syntéza, logika, intuícia atď. a je o hľadaní pravdy, poznania a cesty z nevedomosti. Len na okraj.

 • Definícia slobody podľa US embassy na Slovensku zhrnutá do troch bodov:

  Demokracia, to nie je len pojem. Prináša ti možnosti, vďaka ktorým je tvoj život slobodný

  – od možnosti dať si na večer hambáč

  - cez šancu cestovať do sveta a objavovať krajiny

  - až po príležitosť vyjadriť svoj názor na protestoch či sociálnych sieťach.  • Tak ať autor zkusí napsat, že Rusko není agresor. Uvidíme tu svobodu.