O fóre

Milo
upravené 24 May 12:50 v Informácie #1

KSB je zdrojom jedinečných informácií a spôsob, akým jeho autorský kolektív nazerá na svet, môže byť prínosný pre množstvo ľudí. Rozumný ľudský svetonázor však nesúvisí s tým, či niekto študoval literatúru KSB. Navyše, spôsob, ktorým seba i KSB prezentujú mnohí tzv. “konceptuáli” môže záujemcov o tieto informácie skôr odradiť. Doplnený názov fóra nie je znakom dištancovania sa od KSB ako takej, ale od veľkej časti jej "oficiálnych" šíriteľov.

Vítaní sú naďalej všetci, ktorí chcú konštruktívne prispieť informáciami, ktoré považujú za dôležité pre poznávanie dejov okolo nás a v nás - a samozrejme záujemcovia o tieto informácie.


Slovník pojmov:

KSB

- Koncepcia spoločnej bezpečnosti(zaužívaný názov) alebo OsBeŽiva - Osnova bezhrozbového života (výstižnejší názov)

KSB je knižne zhrnutá v publikáciách Voda mŕtva, Dostatočne všeobecná teória riadenia a v ďalších.

kritický

- vyznačujúci sa triezvym, vecným hodnotením, posudzovaním; poukazujúci na nedostatky, chyby

spoločenský

- týkajúci sa ľudskej spoločnosti

- týkajúci sa kontaktov ľudí v bežnom živote

blok

- zoskupenie ľudí, organizácií, strán, štátov s podobnými, obyčajne politickými, hospodárskymi al. mocenskými záujmami alebo cieľmi*

- zoskupenie hráčov ako spôsob bránenia v streľbe (v hádzanej) al. smečovaniu (vo volejbale)

- zväzok listov papiera na zapisovanie poznámok

fórum

- verejnosť, verejná mienka, hodnotenie verejnosti: povedať niečo pred širokým f-om

---

(výber významov zo Slovníka súčasného slovenského jazyka a Synonymického slovníka slovenčiny)

---

* uvedomiť si a pochopiť na základe spoločne zhromažďovaných informácií v maximalne možnom rozsahu čo sa deje vo svete, v ktorom žijeme

---

Stránku prevádzkuje a spravuje @Milo a je momentálne i jeho jediným moderátorom. V prípade, že chcete finančne prispieť na prevádzku fóra, môžte tak urobiť cez Paypal. Inou možnosťou ako podporiť fungovanie fóra je zadanie či sprostredkovanie realizácie projektov v oblasti webu / médií / videoprodukcie. Pre podrobnosti ma môžete kontaktovať mailom alebo súkromnou správou.