O fóre

Milo
upravené Sat 30 Dec 2023 v Informácie #1#1

Koncepcia Spoločnej Bezpečnosti je zdrojom jedinečných informácií a spôsob, akým jeho autorský kolektív nazerá na svet, môže byť prínosný pre množstvo ľudí. Rozumný ľudský svetonázor však nesúvisí s tým, či niekto študoval literatúru KSB. Navyše, spôsob, ktorým seba i KSB prezentujú mnohí tzv. “konceptuáli” môže záujemcov o tieto informácie skôr odradiť. Doplnený názov fóra nie je znakom dištancovania sa od KSB ako takej, ale od veľkej časti jej samozvaných "oficiálnych" šíriteľov v SR a ČR.

Vítaní sú všetci, ktorí chcú konštruktívne prispieť informáciami, ktoré považujú za dôležité pre poznávanie dejov okolo nás a v nás - a samozrejme, záujemcovia o tieto informácie.Slovník pojmov:

KSB

- Koncepcia spoločnej bezpečnosti alebo OsBeŽiva - Osnova bezhrozbového života

KSB je knižne zhrnutá v publikáciách Voda mŕtva, Dostatočne všeobecná teória riadenia a v ďalších.

kritický

- vyznačujúci sa triezvym, vecným hodnotením, posudzovaním; poukazujúci na nedostatky, chyby

spoločenský

- týkajúci sa ľudskej spoločnosti

- týkajúci sa kontaktov ľudí v bežnom živote

blok

- zoskupenie ľudí, organizácií, strán, štátov s podobnými, obyčajne politickými, hospodárskymi al. mocenskými záujmami alebo cieľmi*

- zoskupenie hráčov ako spôsob bránenia v streľbe (v hádzanej) al. smečovaniu (vo volejbale)

- zväzok listov papiera na zapisovanie poznámok

fórum

- verejnosť, verejná mienka, hodnotenie verejnosti: povedať niečo pred širokým f-om

--

Výber významov jednotlivých pojmov pochádza zo Slovníka súčasného slovenského jazyka a Synonymického slovníka slovenčiny.

---

* uvedomiť si a pochopiť na základe spoločne zhromažďovaných informácií v maximalne možnom rozsahu čo (a prečo) sa deje vo svete, v ktorom žijeme

--

Organizácia stránky

Stránku prevádzkujem a spravujem ja, t.j. @Milo a som momentálne i jeho jediným moderátorom.

V prípade nedostupnosti webu z technických alebo iných príčin budú informácie v budúcnosti zverejnené na telegramovom kanáli magazínu fóra:


Ak chcete z akýchkoľvek dôvodov finančne podporiť prevádzku fóra a magazínu, môžete tak urobiť tu:

https://ko-fi.com/ksbforum