O bloku

Milo
upravené 14 Jun 05:01 v Informácie #1#1

Vítaní sú všetci, ktorí chcú konštruktívne prispieť informáciami, ktoré považujú za dôležité pre poznávanie dejov okolo nás a v nás - a samozrejme, záujemcovia o tieto informácie.


Slovník pojmov:

kritický

- vyznačujúci sa triezvym, vecným hodnotením, posudzovaním; poukazujúci na nedostatky, chyby

spoločenský

- týkajúci sa ľudskej spoločnosti

- týkajúci sa kontaktov ľudí v bežnom živote

blok

- zoskupenie ľudí, organizácií, strán, štátov s podobnými, obyčajne politickými, hospodárskymi al. mocenskými záujmami alebo cieľmi**

- zoskupenie hráčov ako spôsob bránenia v streľbe (v hádzanej) al. smečovaniu (vo volejbale)

- zväzok listov papiera na zapisovanie poznámok

fórum (v názve domény)

- verejnosť, verejná mienka, hodnotenie verejnosti: povedať niečo pred širokým f-om

--

Výber významov jednotlivých pojmov pochádza zo Slovníka súčasného slovenského jazyka a Synonymického slovníka slovenčiny.

---

** uvedomiť si a pochopiť na základe spoločne zhromažďovaných informácií v maximalne možnom rozsahu čo (a prečo) sa deje vo svete, v ktorom žijeme

--

Organizácia stránky

Stránku prevádzkuje a spravuje @Milo a je momentálne i jeho jediným moderátorom.

V prípade nedostupnosti webu z technických alebo iných príčin budú informácie v budúcnosti zverejnené na telegramovom kanáli magazínu fóra: https://t.me/magazin_forum_ksb

Ak chcete finančne podporiť prevádzku tejto stránky a magazínu, môžete tak urobiť tu: https://ko-fi.com/Q5Q5SQPU9