Dr. Reiner Füllmich - Corona investigative committee

Od polovice júla 2020 organizuje Corona Committee živé vysielanie, aby sa zistilo, prečo federálne a štátne vlády zaviedli bezprecedentné obmedzenia v rámci reakcie na koronavírus a aké to malo a stále má dôsledky pre ľudí.

Momentálne majú simultánne tlmočenie z AJ do NJ a naopak.
Link pre obe zasadnutia:
Corona Committee

Komentáre

 • **Nebezpečenstvo génových injekcií **

  Odborný lekár Wolfgang Wodarg prináša správu o stave masových experimentov genetického inžinierstva, ktorých bilancia škôd je už zničujúca.

  Nelogickosť povinného očkovania možno opísať takto: Povinné očkovanie proti COVID je nevyhnutné, pretože chránených treba chrániť pred nechránenými tak, že nechránených prinútime použiť ochranu, ktorá chránených nechráni. Namiesto toho, aby domnelí chránení pred čímkoľvek chránili, boli masívne poškodzovaní podávanými látkami. Tieto škody a s nimi spojené osudy sú čoraz zreteľnejšie. Ale farmaceutický priemysel už tvrdo pracuje na tom, aby tento zločin nielen zakryl, ale dokonca aby z toho mal zisk. O to dôležitejšie je to, že vedecké spracovávanie a výskum látok genetického inžinierstva, ktoré boli v súčasnosti aplikované už miliardykrát, na základe spoľahlivých údajov pokračuje. Množstvo relevantnej odbornej literatúry a štúdií neustále rastie. Odborný lekár Wolfgang Wodarg, autor Spiegel-bestselleru „Falošné pandémie: Argumenty proti vláde strachu“, ktorý vydal Rubikon Verlag, poskytuje prehľad o aktuálnej situácii.

  Hneď na začiatok:
  1. Injekcie s genetickým upravenou RNA nechránia a sú nebezpečné.
  2. Farmaceutickému priemyslu teraz nič nebráni skúšať všetko s vystrašenými ľuďmi.
  3. Existuje presvedčivý dôkaz, že mnohé injekcie nedistribuujú deklarovaný obsah.
  4. Veľká farmácia (Big Pharma) ako spolupáchateľ politickej agendy zarába majetok.
  5. Dokonca aj s vedľajšími účinkami „očkovania“ sa má robiť ďalší biznis.
  Najzávažnejšie a najrozmanitejšie vedľajšie účinky prebiehajúcich masových RNA-experimentov, ktoré sú deklarované ako „očkovanie“, sú tvrdošijne zatajované a potláčané. Mnohí lekári, úrady, súdy a politici robia to isté, dokonca aj mnohí z tých poslušných ľudí, ktorí doteraz z injekcií genetického inžinierstva iba málo pocítili na vlastnom tele. Takáto vysoká miera závažných vedľajších účinkov nebola nikdy pripustená pri konvenčnej vakcíne. Doteraz boli takéto rizikové lieky okamžite stiahnuté z trhu.
  Ak RNA injekcie robia to, na čo boli navrhnuté, teda ak skutočne prinútia naše bunky, aby produkovali umelé proteíny, ktoré spúšťajú búrlivé imunitné reakcie cez zadné dvierka, potom sa dajú nevyhnutne očakávať vážne vedľajšie účinky.
  Či geneticky upravené proteíny pôsobia skôr ako korónové hroty (Corona-Spikes) alebo skôr ako hadí jed, je v konečnom dôsledku irelevantné. V oboch prípadoch sú vysoko toxické.
  Zdá sa tiež, že umelá RNA v každej injekcii ďalej oslabuje imunitný systém. Existujú aj určité dôkazy, že umelá RNA, na rozdiel od oficiálnych vyhlásení, mení funkciu nášho genómu. Tiež si nemôžeme byť istí, či sa nechá aplikácia samoreplikujúcej sa vakcinačnej látky, alebo či bude produkcia hrotov v dôsledku DNA inzercií RNA pokračovať alebo sa môže začať odznova.
  Isté je, že génové injekcie – ak vôbec obsahujú to, čo nám bolo povedané – s každým ďalším posilňovačom (booster) zvyšujú riziko závažných vedľajších účinkov, ako je napríklad celkové oslabenie imunitného systému.
  Ešte v roku 2014 sa zástupcovia BioNTech chválili, čo dokáže nová generácia umelých RNA liekov pri liečbe rakoviny, pri imunizácii proti infekčným chorobám, pri náhrade bielkovín, pri genetickom inžinierstve pluripotentných kmeňových buniek alebo pri úprave genómu pomocou dizajnérskych nukleáz.
  Takéto chvastanie sa oplatí. Pretože, ako je známe, kurzy akcií už reagujú na očakávania zisku. Bezohľadní ľudia v tomto odvetví teraz profitujú najmä z toho, že konečne môžu vyskúšať všetko, čo by mohlo priniesť peniaze a patenty a to bez ohľadu na verejné výdavky a bez rizika v rámci pandémie strachu. To sa darí s politickou podporou a asimilovanými médiami (zabudovaná žurnalistika) v mnohých krajinách bez toho, aby etickí skeptici alebo kritické vedecké hlasy mohli prekaziť tieto dohody. Globálni mladí lídri (global young leaders) a ich mecenáši potrebujú túto „malú pandémiu“ (Petite Pandemie) – termín, ktorý vytvoril Jacques Attali – pre svoju politickú agendu a Sahinovci a spol. majú povolené inkasovať. Len mnoho miliónov ich pokusných králikov ešte netuší, aké riziká im hrozia.
  Musíte si tiež položiť otázku, prečo sa zrazu odporúča test na HIV pre očkovaných ľudí a o čo ide. Oficiálny príbeh, že HIV je príčinou AIDS, pravdepodobne nie je úplnou pravdou. Peter Duesberg z Berkeley o tom hovoril už vtedy, keď bol AIDS objavený. HIV, podobne ako iné latentné vírusy, sa už môže vyskytovať u mnohých ľudí a keď je imunitný systém z akéhokoľvek dôvodu narušený, prepukne s popísanými príznakmi. Toto by mohlo byť práve strategickým pozadím HIV testov pre každého. Tie by teda slúžili ako východiskový bod pre ďalšiu pandémiu strachu a viedli by k zavedeniu už vyrobených anti-AIDS-RNA vakcín alebo iných liekov.
  Škody na zdraví spôsobené genetickými injekciami by sa takto dali ekonomicky využiť. Farmaceutický priemysel sa teraz pripravuje na detekciu a liečbu nového ochorenia získanej imunitnej nedostatočnosti (Acquired Immune Deficiency Syndrome — AIDS). Obete poškodenia imunity spôsobeného geneticky upravenými injekciami potom môžu byť testované a liečené ako údajné prípady AIDS. Ak potom výrobcovia testov a laboratóriá opäť zorganizujú svoje testovacie orgie pri hľadaní „prípadov“ „nového“ AIDSu a u ľudí s oslabenou imunitou, ako aj u zdravých ľudí sa masy falošne pozitívnych výsledkov testov už známym spôsobom dostanú do titulkov, potom už len chýba to, že z preventívnych dôvodov sa testovaní budú liečiť antivirotikami alebo aj očkovať.
  Už len týmto by sa obete tejto „novej pandémie“ mohli relevantným spôsobom dostať do pozornosti zneistenej verejnosti a súvislosť s anti-Covid-RNA injekciami by mohla byť zahmlemá.
  Genetické „očkovania“ proti genetickým „očkovacím“ poškodeniam? Naozaj geniálny podnikateľský nápad. Dynamickí výskumníci v očkovacom priemysle už nedočkavo čakajú na štarte.
  Ale som zvedavý, ako chcú zachovať predchádzajúci naratív o spôsoboch nakazenia sa, napríklad v prípade starých ľudí alebo malých detí.
  Je to perfídny nápad klamať obete boosterových experimentov o skutočných príčinách poškodenia. Medzičasom je jasné, že infekcie, rakovina, autoimunitné ochorenia a ďalšie následky sú spôsobené génovými injekciami. To sa nedá skryť ani novými testovacími trikmi. Každá ďalšia injekcia RNA zvyšuje toto riziko!
  O mRNA radšej nehovorím, pretože sa používa laboratórny produkt, ktorý sa správa výrazne inak ako prirodzená mRNA. V budúcnosti by bolo vhodné hovoriť o xRNA.
  Množstvo lekárskych/vedeckých dôkazov pre tieto hodnotenia nájdete v odporúčaných a prepojených prácach. funkčné linky v originálnom článku

  Článok bol uverejnený v nemeckom časopise RUBIKON dňa 07. 05. 2022

 • najnovšia prezentácia Dr. Wodarga:
  Corona Investigative Committee /Session 108: FIAT IUSTITIA
  1. RKI Wochenbericht CoViD-19
  2. Sterben jetzt weniger an Covid?
  3. Gibt es eine Pandemie der Ungeimpften?
  4. Ich kann nichts riechen – ist das Covid?
  5. Bemerkungen zur Prionen-Diskussion

  1. Týždenná správa RKI CoViD-19
  2. Zomiera teraz na Covid menej ľudí?
  3. Existuje pandémia neočkovaných?
  4. Nemám čuch – je to Covid?
  5. Poznámky k diskusii o priónoch
 • [ Corona Investigative Committee /Session 114/] (https://odysee.com/@Corona-Investigative-Committee:5/Session-114-Elijah-Odysee:a)
  Investigatívna novinárka Sonia Elijah analyzuje výsledky a nezrovnalosti zo zverejnených dokumentov od Fa Pfizer z pokusnej štúdie (trial study 1.12.2020-28.2.2021) sú to údaje ohľadom vedľajších účinkov po aplikácii gen. terapie od Fa. Pfizer:

  42086 prípadov zaznamenaných so 158 893 symptómami, z toho vyplýva, že 1 osoba má viac ako 3 symptómy, z toho nezrovnalosti:
  - 2990 prípadov bez udania pohlavia,
  - 6876 neznámy vek,
  - 9440 neznáme výsledky

  koncom júna 2021 zamestnali 600 extra pracovníkov na spracovanie týchto údajov, čo svedčí o vyššom počte nežiadúcich účinkov

  1228 probantov zomrelo do 3 mesiacov po podaní dávky (vedeli to už vo febr.2021)

  **kardiovaskulárne vedľajšie účinky **/Arytmia, akútne zlyhanie srdca, kardiogenický šok, CAD, infarkt, tachykardia, kardiomyopathia/:
  - 1403 prípadov
  - 136 fatálnych
  - medián začiatku - menej ako 24 h po podaní vakcíny
  - ženy viac ako 3x častejšie postihnuté – čo sa týka anafylaktického šoku až 8x častejšie postihnuté

  anafylaktický šok:
  - 4 z 9 úmrtí v rovnaký deň ako podanie vakcíny

  tehotenstvo:
  - zo 270 tehotenstiev 23 spontánnych potratov
  - 5 predčasných úmrtí novorodencov
  - 2 spontánne potraty s vnútromaternicovou smrťou
  - žiadne dáta u 238 tehotných probantiek

 • Corona Investigative Committee /Session 115: Selbst.ständig

  V rámci vyšetrovacej komisie z dňa 29.7.2022 zazneli okrem iného aj rady, ako prekonať nasledujúce zmeny, ktoré očakávajú mnohí a mnohí o nich už otvorene hovoria (Clif High, Oracle911, Ernst Wolff, Dr. Fuellmich, prof. Staněk a iní).
  Prof. Dr. Martin Schwab predstavil právnické rady k noseniu rúšok na školách v Nemecku a na stránke zverejnil vzory, ktoré si rodičia môžu vytlačiť a poslať na ministerstvá, rady škôl a rady rodičov - možno to poslúži ako inšpirácia.

 • Pre názornosť a doplnenie uvádzam ešte preklad sprievodného listu od právnika a vysokoškolského profesora M. Schwaba pre rodičov v Nemecku:

  Vážení rodičia,

  Na jeseň 2020 som napísal vzorový list pre rodičov, ktorí sa už nechcú pozerať na to, ako ich deti musia v škole nosiť rúška. Vo februári 2022 som ho opäť dôkladne zrevidoval. Potenciálnymi adresátmi boli v tom čase predovšetkým školské správy a školskí úradníci.
  Teraz, v júli 2022, predkladám revidovaný vzorový list. Tentoraz by nemal primárne byť adresovaný tým, ktorí implementujú Corona pravidlá, ale tým, ktorí ich stanovujú, napr. Poslanci parlamentu alebo príslušné rezortné ministerstvá (ministerstvá školstva a zdravotníctva), ale aj stredné úrady (okresné samosprávy, krajské zastupiteľstvá a pod.), ktoré sú poverené odovzdávaním pokynov z ministerstiev školám a kontrolovať ich dodržiavanie. Skúsenosti hovoria, že tí, ktorí sú zapojení do školskej správy, sú veľmi vzdialení realite v triedach (a mimochodom aj v akademických posluchárňach!) a následne vládnu bez ohľadu na túto realitu. Preto som súčasný vzorový list zameral na priblíženie utrpenia detí, ktoré trpia kvôli Corona nariadeniam v školách priamo týmto aktérom – nie bez toho, aby som podrobne nepriložil dostatok dôkazov.
  Ďalšie varianty vzorového listu sú zamerané na učiteľské združenia a zástupcov rodičov. Text bol v prípade potreby pre túto skupinu adresátov upravený.

  Pri používaní tohto vzorového listu si všimnite nasledovné:

   Uistite sa, že používate správnu verziu vzorového listu pre správneho adresáta! Texty (na jednej strane pre školské orgány, na druhej strane pre združenia učiteľov a na druhej strane pre zástupcov rodičov) sú z veľkej časti, ale nie úplne totožné, ale sú prispôsobené – nevyhnutne – odlišným záujmom.

   V rôznych federálnych štátoch platia rôzne pravidlá, ktoré sa tiež môžu v krátkom čase zmeniť. V závislosti od toho, kedy tento vzorový list odošlete, by ste si preto mali zistiť viac o aktuálnom stave pravidiel koróny vo vašej spolkovej krajine a vzorový list tomu prispôsobiť. Oznámenie bavorského ministra zdravotníctva, že v Bavorsku by sa malo upustiť od povinných testov, je už zapracované do vzorového listu.

   Ešte musíte upraviť state označené žltou farbou. Pred odoslaním môže byť dobré skontrolovať celý dokument, či je vhodný pre váš konkrétny prípad. Napríklad, ak píšete ako rodič-samoživiteľ, píšte v prvej osobe; ak píšete ako rodičia, použite zodpovedajúcim spôsobom my-formu. Záleží aj na tom, či hovoríte o „mojich“ alebo „našich“ deťoch. Po úprave by ste mali odstrániť žlté značky.

   K bodu 6.b): Tu som citoval § 2 ods.2 školského zákona NRW, aby som objasnil ciele školského vzdelávania (proti čomu stojí povinnosť nosiť rúška). Ak list používate v inom spolkovom štáte, môže byť dobré vyhľadať porovnateľné predpisy v školských zákonoch štátov, v ktorých hodláte list použiť.

   Pred odoslaním listu je najlepšie znova skontrolovať konce strán. Nerobí to dobrý vizuálny dojem, ak je podnadpis na konci riadku, ale súvisiaci text začína až na nasledujúcej strane.

  K vzorovému listu nezabudnite priložiť dva dokumenty od Wernera Bergholza o zdravotných rizikách testov na antigén a PCR!

  A ešte jedna všeobecná poznámka: Vzorové listy sú vždy len pracovné pomôcky, ktoré musí ten, kto ich používa, prispôsobiť individuálnemu prípadu! Takže nemôžem poskytnúť komplexnú službu s mojimi vzorovými textami; Skôr musíte list ďalej rozvíjať pre Vašu konkrétnu situáciu!

  Všetko najlepšie Vám a Vašim deťom!
  Martin Schwab

 • Prof. Werner Bergholz: Analýza test. tyčiniek – výsledky (preklad strany 8)

  ...
  Z týchto výskumov možno vyvodiť záver, že z používania testovacích tyčiniek vyplývajú značné zdravotné riziká:

  1. Etylénoxid (EO) a 2-chlóretanol boli jednoznačne zistené v približne 75 % skúmaných vzoriek. Keďže sú určené pre aplikáciu do úst a nosa, platí potravinový predpis, podľa ktorého neexistuje ŽIADNY tolerančný limit, keďže obe látky sú extrémne karcinogénne a mutagénne. Ak sa zistí EO, koncentrácie kolíšu s rozdielom 10, t.j. proces odbúravania EO je nedostatočný až neprijateľný v závislosti od výrobcu.

  2. Mechanická štruktúra, keďže značné množstvo z testovacích tyčiniek zostáva po použití v tele, je pre takúto zdravotnícku pomôcku absolútne neprijateľná a vzťahuje sa na všetky testovacie tyčinky. Nedá sa vylúčiť, že veľmi malé úlomky vlákien sa pri poranení slizníc dokonca dostávajú do krvi. Krvácanie z nosa po výteroch nie je nezvyčajné!

  3. Ako ďalšia škodlivá látka je prítomný hliník, ktorého zlúčeniny sa používajú ako adjuvans pri očkovaní a spôsobujú nežiaduce vedľajšie účinky. Škodlivosť hliníka bola uznaná aj v súvislosti s deodorantmi a boli vyvodené patričné dôsledky.

  Z týchto zistení vyplývajú pre príslušné štátne orgány tieto požiadavky:

  a) Okamžité zastavenie testov aplikovaných v nose alebo hrdle s takto vyrobenými testovacími tyčinkami, stiahnutie všetkého dodaného tovaru alebo ich použitie len na pľuvací test.

  b) Systematické skúmanie všetkých testovacích tyčiniek na trhu príslušnými orgánmi. Hoci rôzne úrady a organizácie kompetentné v otázkach bezpečnosti šírili informácie, že na tyčinkách nemôže byť žiadny etylénoxid, tieto vyhlásenia neboli nikdy podložené meranými hodnotami. Takéto uvažovanie je neprijateľné, ak merania preukážu opak. Všetky testy musia byť pred opätovným schválením testované na etylénoxid a iné potenciálne nebezpečné látky a musia byť pravidelne monitorované.

  c) Zákaz používania akejkoľvek testovacej tyčinky v nose alebo hrdle, ktorá spôsobuje aspoň jedno z nebezpečenstiev 1, 2 alebo 3.

  d) Následné zdokumentovanie všetkých testov u ľudí, ktorým boli vykonané výtery, ktoré neboli medicínsky vhodné kvôli možnému neskoršiemu poškodeniu ich zdravia, ako je rakovina, neplodnosť, deformity u detí a pod.