Úryvky z kníh KSB

Niečo potrebujem nájsť v knihách KSB. Potrebujem vedieť, či také niečo vôbec KSB pokrýva. Momentálne si myslím, že také niečo v knihách KSB nie je, ale pre istotu budem čítať knihu po knihe aby som sa utvrdil. Počas čítania tu budem kopírovať zaujímavé kúsky textu.

Začal som knihou Príď na pomoc mojej neviere.pdf

Riadenie je vždy konceptuálne určité
1) v zmysle určitosti vytýčených cieľov a ich hierarchickej usporiadanosti podľa svojho významu v kompletnej množine cieľov a
2) v zmysle určitosti poznania prípustných a neprípustných konkrétnych prostriedkov realizácie cieľov riadenia.
Neurčitosti oboch typov, čo je v podstate neschopnosť pochopiť zmysel určitých rozdielnych koncepcií riadenia, súčasne zavádzaných do života, rodia chyby riadenia, až do úplnej straty riaditeľnosti podľa ohlasovanej koncepcie (čo môže byť sprevádzané riadením potajme v súlade s inou koncepciou, zahŕňajúcou alebo negujúcou tú prvú).

Tjs Ak si chcem vypestovať zemiaky, tak si navrhnem koncepciu. Oranie, sadenie, riadky, okopávanie, ošetrenie, oboranie, polievanie ..... To je moja koncepcia.
Avšak je tu aj iná koncepcia, ktorú nesie pásavka zemiaková. Tá má koncepciu - prísť na hotové a mi zničiť celú úrodu.
Ak sa ja sa postavím neurčito k pásavke, alebo si jasne nestanovým cieľ koľko zemiakov chcem vykopať, tak o úrodu prídem. Inak povedané koncepcia pásavky vyhrala nad mojou koncepciou z dôvodu mojej neurčitosti ... a tak aj ciele, o ktoré som sa snažil už pri sadení dosiahnuté nebudú.

....
A ďalej cirkvou utajená Dobrá zvesť Ježiša Krista opakuje v trocha inej podobe apoštolom Pavlom
vysvetlené napomenutie o Ľúbosti (Prvý list Korinťanom, kap. 13):
«A hoci hovorím jazykom ľudí a anjelov, ak niet u mňa Ľúbosti, tak sa podobám zvuku, vydávanému kovom zvonov alebo rinčiacich činelov. A hoci predpovedám budúcnosť a poznám všetky tajomstvá i všetku múdrosť, mám silnú vieru, podobnú búrke, dvíhajúcej hory, ak niet Ľúbosti u mňa - som nikto.
A dokonca, aj ak rozdám všetko moje bohatstvo biednym, aby som ich nakŕmil, a dám svetlo, ktoré som dostal od Otca Môjho, ak niet Ľúbosti vo mne, nebudem mať ani dobro, ani múdrosť.
Ľúbosť je trpezlivá, Ľúbosť je nežná, Ľúbosť nie je závistlivá. Ona nerobí zlo, neraduje sa
nespravodlivosti, ale svoju radosť nachádza v spravodlivosti.
Ľúbosť vysvetľuje všetko, verí všetkému, Ľúbosť má vždy nádej, Ľúbosť prekoná všetko, nikdy neustávajúc: čo sa týka jazykov — ony zmiznú, čo sa týka poznania — ono bude prekonané.
A teraz disponujeme len kúskami omylov a pravdy, no príde plnosť dokonalosti a všetko neúplné sa zotrie1.
Keď dieťa bolo dieťaťom, rozprávalo ako dieťa, no keď dospeje, rozlúči sa so svojimi detskými pohľadmi.
.....