Mulikulturalizmus vs. mnohonárodnostná kultúra Ruskej civilizácie

Diskusia bola vytvorená z komentárov oddelených z: Správy z Ruska.

Komentáre

 • @Kaktus povedal/-a:
  mají chránit rusky mluvící obyvatelstvo žijící mimo Rusko.

  Rusky hovoriace obyvateľstvo? Prečo nie Rusov. Tento multikulturalizmus je pliaga.

 • @Ogar Valach

  Ten popis jsem hanebně zkopíroval, tudíž to co napsali Novinky, se nemusí shodovat s tím, co je napsáno v doktríně

 • multikulturalismus je multikulturalismus a fašismus je fašismus
  mícháním hrušek s jabkama a vymějšlením fantasmagorických pseudoteorií se k poznání nedopracuješ problém evropy není multikulturalismus ale liberalismus fašismus a kapitalismus

 • d
  dum
  upravené Wed 7 Sep 2022 #6->

  @Ogar Valach povedal/-a:

  @dasa povedal/-a:
  ešte by sa to dalo povedat : Ked chcem , tak klamem

  • to je politika západu , oni nemusia dodržiavat pravidlá ,ved si ich zaviedli ,a ked potrebuju tak klamú

  Biblická koncepcia. V desatore prinesenom Mojžišom nie je prikázanie "neoklameš". Keďže sme nevedomky pristúpili na ich hru, prijali sme ich pravidlá hry a oni nás preto môžu klamať bez toho, aby porušili Kony Všehomíra a postihla ich za to odplata. Všetko v súlade s našou slobodnou vôľou. Nevedomosť neospravedlňuje a naši predkovia považovali za najväčší "hriech" práve nevedomosť. Teraz už vieme prečo.

  Tak to je veľmi zaujímavé. V Novom zákone -na rozdiel od starého (Exodus — Druhá Mojžišova kniha,
  Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha ) -Ježiš Kristus hovorí o týchto prikázaniach: Mk 10,19
  Poznáš prikázania: Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Nebudeš podvádzať! Cti svojho otca a svoju matku!“
  Mk 12,30 Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou dušou, celou mysľou a celou silou. 31 Druhé je toto: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Iného väčšieho prikázania ako sú tieto, niet.“.....A keďže mám viacero biblií, tak napr. v biblii z r. 1937 preloženej z pôvodných jazykov je v NZ v evanjeliu sv. Marka 10,19 nie Nebudeš podvádzať! ale Neoklameš!, čo je súvzťažnostne v podstate to isté.

 • Ogar Valach
  upravené Wed 7 Sep 2022 #7->

  @Dobrodej povedal/-a:

  @Ogar Valach povedal/-a:

  Multikulturalizmus je aj na západe aj na východe (je jedno, že to premenuješ). Líši sa len v miere škodlivosti.

  Problém všelijakých Zlodejov, pretože KSB dogmatik nemôže byť Dobrodej je v tom, že KSB žerú od A do Z a nie sú schopní uvidieť nedostatky a zámerne vložené škodlivé elementy do ich "svätého" učenia. Vysvetľovať to tridsiatyšiestykrát momentálne nemienim.

  K tomu, že tvrdíš, že KSB neštudujem. Nikomu, a už vôbec nie tebe, nepotrebujem nič dokazovať. Že chápem KSB lepšie ako ty a tebe podobní, dokazujete dnes a denne. Ukončím to tvojimi slovami - nevyjadruj sa k veciam, o ktorých nemáš ani páru. Ty a ostatní KSB dogmatici vychádzate zo lživých predpokladov. Nemôžete sa preto dopracovať k správnym výsledkom. Čo je horšie, ani sa len nesnažíte pochopiť v čom sa tak hlboko mýlite. A aj keby ste sa snažili, nemáte na to dostatočnú mravnosť. Vy nemôžete vytvoriť spravodlivý svet, pretože oň ani len neusilujete. Môžete vytvoriť len ľudský svet (ľudský, nie človečenský). Ako som napísal, momentálne nemám chuť sa dohadovať s primitívmi, takže zase niekedy nabudúce. :D

 • d
  dum
  upravené Wed 7 Sep 2022 #8->

  @mih povedal/-a:

  @dum povedal/-a:
  Tak to je veľmi zaujímavé. V Novom zákone -na rozdiel od starého (Exodus — Druhá Mojžišova kniha,
  Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha ) -Ježiš Kristus hovorí o týchto prikázaniach: Mk 10,19
  Poznáš prikázania: Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Nebudeš podvádzať! Cti svojho otca a svoju matku!“

  V (mimochodom veľmi zaujímavom preklade) preklade Biblie vydanom Jehovovými svedkami je táto časť preložená takto:
  “Nevraždi, necizolož, nekraď, nevydávej falešné svědectví, nešiď, cti svého otce a matku.”

  Ak sa nemýlim, "nešiď" má v češtine dosť špecifické zafarbenie?

  Aby sme boli korektní, tak je potrebné povedať aj to že boli v starom zákone dané ďalšie pravidlá -okrem prikázaní Desatoro- cez Mojžiša pre Izraelitov aj napr. v tretej knihe Levitikus:
  SVÄTOSŤ
  1 Hospodin oslovil Mojžiša: 2 „Oznám celej pospolitosti Izraelitov a povedz: ‚Buďte svätí, lebo ja, Hospodin, váš Boh, som svätý. 3 Každý nech má v úcte svoju matku a svojho otca. Zachovávajte moje soboty. Ja som Hospodin, váš Boh. 4 Neobracajte sa k bôžikom, nerobte si liate modly. Ja som Hospodin, váš Boh. 5 Keď budete prinášať Hospodinovi obetu spoločenstva, prineste ju tak, aby si vás obľúbil. 6 Obetné mäso treba zjesť v deň, keď ho obetujete, alebo v nasledujúci deň. Čo zostane do tretieho dňa, treba spáliť. 7 Keby sa predsa z toho jedlo aj na tretí deň, bolo by to skazené a nezískate obľubu. 8 Kto by z toho jedol, previní sa, lebo znesvätil, čo je sväté Hospodinovi; bude odstránený spomedzi svojho ľudu. 9 Keď nastane žatva a vo svojej krajine budete zberať úrodu, nezožínajte polia až po okraj. Po zbere úrody nezbierajte klasy. 10 Ani svoju vinicu úplne nepooberaj, ani popadané bobule hrozna vo svojej vinici nezbieraj. Nechaj ich chudobnému a cudzincovi. Ja som Hospodin, váš Boh. 11 Nekradnite, neklamte, nepodvádzajte sa navzájom. 12 Na moje meno falošne neprisahajte, aby ste neznesvätili meno svojho Boha. Ja som Hospodin. 13 Neutláčaj svojho blížneho ani ho neolupuj. Nech mzda nádenníka nezostane u teba do rána. 14 Nezloreč hluchému, slepému neklaď prekážky do cesty, ale boj sa svojho Boha. Ja som Hospodin. 15 Pri súde sa nedopúšťajte bezprávia. Nenadŕžaj chudobnému ani mocnému. Súď spravodlivo svojho súkmeňovca. 16 Nesprávaj sa medzi svojím ľudom ako ohovárač ani sa nedožaduj preliatia krvi svojho blížneho. Ja som Hospodin. 17 Neprechovávaj vo svojom srdci nenávisť voči svojmu bratovi. Rozhodne však pokarhaj svojho blížneho, aby si jeho hriech nevzal na seba. 18 Nepomsti sa a neprechovávaj hnev voči príslušníkom svojho ľudu, ale miluj svojho blížneho ako seba samého....Takže berie sa to tak že sú určené Hospodinom (tento termín Ježiš vôbec nepoužíva) cez Mojžiša pre nich a ich vzájomné vzťahy. Čo sa týka iných "blížnych?"- tak je to diskutabilné.

 • d
  dum
  upravené Thu 8 Sep 2022 #9->

  Je to mimo témy ale prienik tam je v tom že do mnohonárodnostnej kultúry Ruskej civilizácie určite patrí aj kresťanstvo (pravoslávne) a tým pádom aj Nový príp. starý zákon. Neodškriepiteľne je jej historickou aj momentálnou súčasťou.

 • Ogar Valach
  upravené Thu 8 Sep 2022 #10->

  Úpadok Slovanov nastal práve s príchodom kresťanov. Od nich sa ťahá všetko zlé, čo nás neskôr postretlo. Do Ruskej/Slovanskej civilizácie určite nepatrí kresťanstvo a určite do nej nepatrí isram. To po prvé.

  Po druhé, naši predkovia urobili chybu v tom, že cudzincov brali ako seba samých (rovnakosť v KSB a Ruskej federácii). Prijali ich medzi seba a doplatili na to. Či už sa jedná o kresťanov, alebo o aziatov, ktorí prišli pred tritisíc rokmi na naše Slovanské územie, pretože ich vlastní by ich povraždili. Naši predkovia na to doplatili.

  Problémy sú so všetkými neslovanskými etnikami a náboženstvami, ale KSB dogmatici, ktorí sa svojimi vlastnosťami až nápadne podobajú na liberálov, si pred tým zakrývajú oči. Stačí sa pozrieť tridsať rokov dozadu. Ktorí cudzinci a vyznávači ktorého náboženstva tam za posledných tridsať rokov páchali ter or istické útoky so stovkami mŕtvych? A toto je len špička ľadovca.

  Toto sú len bežne viditeľné hmotné aspekty. Pozrime sa na duchovné. Prečo kedysi Cigáni nemohli prejsť ani len cez dedinu? Pretože by tam vniesli svoje deštruktívne energetické programy, ktoré by potom obyvatelia museli riešiť. Nestálo to za tie problémy. A dnes žijú pomiešaní pomedzi nás a čudujeme sa, koľko máme problémov a nedokážeme ich ani len identifikovať, nieto ešte vyriešiť. Prečo asi odišli z Indie? Pretože patrili ku kaste nedotknuteľných. Nedotknuteľných nie preto, že by boli chránení ako mafiáni, ale preto, že ak sa ich niekto čo i len dotkol, znížili sa jeho vibrácie. Niekto im "poradil", aby začali kočovať. Ich mravnosť sa prejavila naplno a dnes fňukajú, že majú zlé meno. No prečo asi. Ich premenovaním sa nezmení ich podstata. Môžeme ich nazývať rímanmi, romulánmi, čím chcete, stále budú tými istými ľuďmi.

  Aziati (deti drakov) s nami prehrali pred vyše 7500 rokmi a museli si ako porazení postaviť Čínsky múr zo strieľňami do vnútrozemia dnešnej Číny. Nesmeli opustiť toto vyhradené územie. Že to porušili všetci dobre vieme. My si to pripomíname výjavom, ktorý je známy ako svätý Juraj bojujúci s drakom, ale toto si kresťania iba privlastnili. Za týmto vyobrazením sa skrýva práve táto veľká vojna medzi Slovanmi a Aziatmi. A rôzni Zlodeji, ktorí sami seba nazývajú Dobrodejmi (zlo sa vždy maskuje ako dobro) sa tu ešte budú rozkrikovať.

  Hodnotiť tieto veci iba z pohľadu KSB znamená, že nám zostane skrytá veľmi veľká časť istiny. KSB niektoré aspekty života, ako napríklad duchovné, zámerne ignoruje. Ignoruje aj skutočné dejiny. VP ZSSR Slovanstvo zmieni, len aby ho pošpinil. Pritom Slovanstvo je samotným základom, bez ktorého by žiadne KSB nevzniklo. Preto názov Mŕtva voda. KSB bolo inšpirované starovercami. Lenže do VP ZSSR boli nasadení agenti ako Michail Veličko, ktorého som ako prvý odhalil, čo nezávisle na mne o rok neskôr potvrdil Valerij Piakin a čo svojimi činmi dosvedčil aj sám Michail Veličko okrem iného zaregistrovaním značky VP ZSSR vo Veľkej Británii.

  Ak sa oslobodíme od dogmatického prístupu príznačného pre KSB dogmatikov, nemôžeme ignorovať napríklad sumerské texty alebo Bibliu v tom, že sú na Zemi človekovia stvorení Stvoriteľom zo slova a ľudia utvorení inými. Dopracujeme sa k tomu, že napríklad nosatí a ušatí boli utvorení jahvem, Číňania sa hrdia tým, že pochádzajú od drakov (reptiliánov). Tiež učenia sú rôzne. V Biblii sa mieša Stvoriteľ s jahvem. alah je tiež bytosť na úrovni jahveho a vrahovi, zlodejovi a pedofilovi mohamedovi vraj zoslal učenie Archanjel Gabriel. Tváriť sa, že sme všetci rovnakí a že abrahámske náboženstvá pochádzajú od Stvoriteľa nie je úsmevné, je to doslova idiotské.

  Ak rôzni Atomovia, Jurovia11, Zlodeji a podobná háveď ignoruje tiet zásadné a kľúčové aspekty, pretože v KSB sa o nich prakticky nepíše, znamená to, že sa nemôžu dopracovať k správnym záverom. Požadujú, aby som hral ich hru na ich piesočku podľa ich pravidiel. Lenže KSB je obmedzujúce a len vymanením sa z jeho mantinelov je možné pozrieť sa na veci inak, z nadhľadu. A zrazu začnú niektoré veci vyzerať inak. Zrazu sa úplne menia paradigmy. Zrazu sa ukazujú chyby a nedostatky KSB. Zrazu je KSB iba základná škola, pričom potrebujeme študovať vysokú. KSB je vhodná na určitú, úzku oblasť ľudského pôsobenia. V nej takmer nemá chyby ani konkurenciu. Vo všetkom ostatnom žalostne zaostáva a dokonca zámerne škodí v kľúčových oblastiach.

  Preto si, KSB dogmatici, strčte niekam vaše fabulácie na základe vašich dohadov. Nielenže ste obmedzení, vy vo svojej ignorancii škodíte ako správni dobroseri. Vaša podobnosť s liberálmi vôbec nie je náhodná. Nečakám, že by sa niečo z tohto na vás nalepilo. Dokonca ani nečakám, že ste si to prečítali až sem. Pre vás to ani nie je určené.

 • d
  dum
  upravené Mon 12 Sep 2022 #11->

  Či pravoslávie patrí alebo nepatrí, či patriť v budúcnosti bude či nebude do Ruskej/Slovanskej civilizácie- každopádne bolo a je jej súčasťou či už je to dobré alebo nie. Najlepšie by bolo aby tam (a nielen tam) neboli žiadne ľuďmi vytvorené cirkvi, sekty atď. ale len a len skutočné duchovné Poznanie a Pravda. Z môjho pohľadu kresťanstvo na rozdiel od iných náboženstiev berie do úvahy aspoň nejakú božskosť Ježiša Krista aj keď prekrútenú rozdelenú trojdielnu, skreslenú........." nemôžeme ignorovať napríklad sumerské texty alebo Bibliu v tom, že sú na Zemi človekovia stvorení Stvoriteľom zo slova a ľudia utvorení inými. " - V tomto sa Ogare sumerské, aztécke, mayské texty, starobylé báje, biblia, Däniken atď. nemýlia. Len je potrebné rozlišovať podstatnú záležitosť: Na zemi (pôvodnej v pozitívnom svete) bolo človečenstvo ako aj inde tvorené priamo Bohom, Stvoriteľom, Otcom. Prvé civilizácie boli vysoko vyspelé, duchovne, duševne, fyzicky, mravne, poznaním, schopnosťami atď. Veď ich tvoril zo svojich atribútov Boh. V procese aktivovaného pádu (ktorý trvá od konca Satjajugy až doteraz) začali aktivátori (bohovia, boží synovia, božské panteóny) okrem iného experimentovať aj s tvorbou ľudí s DNA terajšieho typu. No proces pádu v Tréta, Dvapara i Kalijuge už sa nekonal na pôvodnej pozitívnej zemi v pozitívnom stave, svete, priestore a čase ale logicky kvôli odvráteniu od Boha sa tento "pokus" presunul inde, na jej dovtedy neobývaný odraz ktorý bol fyzicky premiestnený (vtedy sa rozdelili kontinenty) na hranicu svetov pozitívneho a negatívneho stavu, "plusu a mínusu" , - do pozície kde môže koexistovať a koexistuje dobro aj zlo v spoločnom priestore aj čase ("plod zo stromu poznania dobra aj zla"). Veď predsa nie je možné vytvárať opačný negatívny proces, atribúty, prvky v čisto pozitívnom stave, svete. Musíš si na to nájsť vhodné podmienky a priestor.

 • d
  dum
  upravené Sun 18 Sep 2022 #12->

  @dum povedal/-a:
  Či pravoslávie patrí alebo nepatrí, či patriť v budúcnosti bude či nebude do Ruskej/Slovanskej civilizácie- každopádne bolo a je jej súčasťou či už je to dobré alebo nie. Najlepšie by bolo aby tam (a nielen tam) neboli žiadne ľuďmi vytvorené cirkvi, sekty atď. ale len a len skutočné duchovné Poznanie a Pravda. Z môjho pohľadu kresťanstvo na rozdiel od iných náboženstiev berie do úvahy aspoň nejakú božskosť Ježiša Krista aj keď prekrútenú rozdelenú trojdielnu, skreslenú........." nemôžeme ignorovať napríklad sumerské texty alebo Bibliu v tom, že sú na Zemi človekovia stvorení Stvoriteľom zo slova a ľudia utvorení inými. " - V tomto sa Ogare sumerské, aztécke, mayské texty, starobylé báje, biblia, Däniken atď. nemýlia. Len je potrebné rozlišovať podstatnú záležitosť: Na zemi (pôvodnej v pozitívnom svete) bolo človečenstvo ako aj inde tvorené priamo Bohom, Stvoriteľom, Otcom. Prvé civilizácie boli vysoko vyspelé, duchovne, duševne, fyzicky, mravne, poznaním, schopnosťami atď. Veď ich tvoril zo svojich atribútov Boh. V procese aktivovaného pádu začali aktivátori (bohovia, boží synovia, božské panteóny) okrem iného experimentovať aj s tvorbou ľudí s DNA terajšieho typu. No proces pádu (aj keď jeho prvé fázy začali už Satjajuge, začiatok bol ešte v pozitívnom svete no už sa entity separovali) v Tréta, Dvapara i Kalijuge už sa nekonal na pôvodnej pozitívnej zemi v pozitívnom stave, svete, priestore a čase ale logicky kvôli odvráteniu od Boha sa tento "pokus" presunul inde, na jej

  dovtedy neobývaný odraz ktorý bol fyzicky premiestnený (vtedy sa rozdelili kontinenty) na hranicu svetov pozitívneho a negatívneho stavu, "plusu a mínusu" , - do pozície kde môže koexistovať a koexistuje dobro aj zlo v spoločnom priestore aj čase ("plod zo stromu poznania dobra aj zla".) Veď predsa nie je možné vytvárať opačný negatívny proces, atribúty, prvky v čisto pozitívnom stave, svete. Ak to už raz začneš tak si na to potom musíš nájsť vhodné podmienky a priestor.

  Toto sú témy ktoré analyzujú, zaoberajú sa príčinnými záležitosťami, skutočnosťami, dejmi, procesmi ďaleko za scénou. KSB sa venuje veciam síce naväzným ale predsa hlavne iba následkom a dôsledkom už priamo na scéne s tesným presahom za scénu (gp a pod.). A Ogare, nemonitoruje a neanalyzuje zle, lebo podľa týchto zväčša dobrých analýz sa človek môže dopredu pripraviť na tie dôsledky a následky; a transformácia na Človeka je podstatným pozitívnym atribútom KSB.