Biolaboratoře Pentagonu v ČR?

Dávám odkaz na krátké video s českými titulky, kde není nic, co by většina fóra už neměla poskládáno. Hned v úvodu je zmíněn plánovaný přesun biolaboratoří z Ukrajiny mj. do ČR.

https://ulozto.cz/file/PDdnvqKVPEbk/stat-ve-zkumavce-biologicke-laboratore-ukrajina-covid-biologicke-zbrane-cz-m4v#!ZJL0LwR2ZmV4ZTL3BQMwZQAxLGR1MJgvEIOVJHb3oQMmM2H4Zj==

Také mě tam zaujala zmínka o "Baby screeningu", který v kontextu videodokumentu vyznívá jako součást tohoto nezákonného působení. Gůgl vyhodil tohle:

https://www.novorozeneckyscreening.cz/lv-faq-27-5-2016-114357

Komentáre

 • :-( CR ma idealni vladu na realizaci tohoto dabelskeho planu

 • Než vládu bych spíš řekl koloniální správu. Ta minulá a všechny předešlé nebyly o nic lepší. Tahle má tu smůlu, že na ni nejspíš dopadne hněv třicet let šponovaného davu.

 • @constanze povedal/-a:
  :-( CR ma idealni vladu na realizaci tohoto dabelskeho planu

  @Joe JumperUp povedal/-a:
  Než vládu bych spíš řekl koloniální správu. Ta minulá a všechny předešlé nebyly o nic lepší.

  Zhruba v polovině toho videa uvádí (nejspíš bývalá zaměstnankyně), že v té biolaboratoři provozované Američany prováděli tzv. projekt "Patička", což je právě "Baby screen". Možná se mýlím, ale pochopil jsem to tak, že to považují za součást tam prováděných nelegálních experimentů.

  Výše jsem dával odkaz na oficiální stránky o novor. screeningu. Na nich jsem se dočetl, že v ČR byl plošně zaveden v polovině r. 2016:

  https://www.novorozeneckyscreening.cz/co-je-novorozenecky-screening

 • M
  upravené Mon 26 Sep 2022 #6->

  @Joe JumperUp povedal/-a:

  Výše jsem dával odkaz na oficiální stránky o novor. screeningu. Na nich jsem se dočetl, že v ČR byl plošně zaveden v polovině r. 2016:

  https://www.novorozeneckyscreening.cz/co-je-novorozenecky-screening

  To se mi nezdá. Vím, že se dělal i před skoro dvaceti lety. Možná se od roku 2016 používá pro tyto účely.

 • Tak schválně, kdo na tohle (před)volební téma (vy)skočí...

 • Joe JumperUp
  upravené Mon 26 Sep 2022 #8->

  No, já osobně mám spíš obavu, abychom se definitivně nepřepočítali. Zatím bylo vždy kam utéci (uhnout), neboť při každém dalším seskoku (pádu) zespoda zaklepali...

 • @Mrakoplas povedal/-a:

  To se mi nezdá. Vím, že se dělal i před skoro dvaceti lety. Možná se od roku 2016 používá pro tyto účely.

  Mně se to právě taky nezdá. I když na tom webu někde ujišťují, že testy probíhají anonymně (nejspíš výsledky testů k osobám přiřadí losováním), tak se domnívám, že v naší kolonii od r. 2016 probíhá zcela legální (dle koloniálních zákonů) budování kompletní databáze vzorků DNA perspektivních otroků.

 • Zora
  upravené Mon 26 Sep 2022 #10->

  Skríning na Slovensku

  Novorodenecké vyšetrenie krvi vášho bábätka /preklad - ako to funguje v S. Írsku/
  V prvom týždni po narodení vám bude ponúknuté vyšetrenie krvi vášho bábätka. /.../
  Čo sa stane so vzorkami krvi vášho bábätka po vyšetrení?
  Po vyšetrení sú vzorky krvi novorodencov uskladnené po dobu najmenej 5 rokov a
  môžu byť použité na viaceré účely:
  • Na kontrolu výsledku alebo na iné testy odporučené vaším lekárom.
  • Na zdokonalenie programu vyšetrení.
  • Na sledovanie a výskum verejného zdravotníctva v snahe zlepšiť zdravie bábätiek a ich rodín v Spojenom kráľovstve. V tomto prípade vaše bábätko nebude identifikované a vy nebudete kontaktovaní.
  https://www.publichealth.hscni.net/sites/default/files/Blood-spot-prescreening-leaflet-Slovak 0815.pdf

  Že ponúknuté ... tu sa to berie pomaly ako povinnosť, nikto sa nepýta, či chcete, nepamätám sa, že by som dávala nejaký súhlas s podpisom /resp. ústny/ a informuje sa len o pozitívnych výsledkoch.
  Iba oznámia, že také vyšetrenie dieťa čaká a kedy. To, že neprotestujete a nepýtate sa, sa asi berie ako súhlas.

  Podobne v ČR.

  Informovaný souhlas rodičů
  Rodiče dítěte (matka) musí být před odběrem vzorku pro novorozenecký screening informováni o jeho principu a způsobu provedení. To spočívá v odběru několika kapek krve na screeningovou kartičku, jejich následné biochemické analýze a případně molekulárně genetickém testu genu pro cystickou fibrózu. S odběrem vzorku a provedením novorozeneckého screeningu musí rodiče (matka) vyjádřit souhlas. Forma souhlasu - ústní nebo písemná – není předepsána a závisí na zvyklostech či vnitřních předpisech jednotlivých porodnic. Za informování rodičů a získání souhlasu je odpovědný lékař ošetřující dítě v době odběru.
  Novorozenecký screening je prováděn v zájmu zdraví dítěte, proto se předpokládá, že rodiče souhlas s jeho provedením udělí. Jestliže se rodiče rozhodnou z nějakého důvodu souhlas s odběrem novorozeneckého screeningu neudělit, musí ošetřující lékař rodiče (matku) požádat o zodpovědné zvážení tohoto kroku. Odmítnutím screeningu ztrácí novorozenec v případě některého z onemocnění naději na včasnou léčbu, což může zapříčinit nejen trvalé závažné poškození jeho zdraví, ale i úmrtí. Odmítnutí novorozeneckého screeningu musí být řádně zaprotokolováno ve zdravotní dokumentaci dítěte dle vnitřních směrnic konkrétního zdravotnického zařízení a podepsáno zákonným zástupcem (rodiči). Pokud by rodiče podpis odmítali, je nutný podpis svědka informování rodičů o důsledcích neprovedení screeningu a jejich odmítnutí.
  https://www.novorozeneckyscreening.cz/informovany-souhlas-rodicu
  https://www.novorozeneckyscreening.cz/jak-se-dozvim-vysledek-ns

  z 2015
  Novorodenecký skríning v súčasnosti
  /.../ Odoberá sa druhá kvapka krvi na špeciálny odberový papierik (prvá kvapka sa zotrie). Krv musí
  presiaknuť a kompletne vyplniť predtlačený terčík, odoberajú sa štyri kvapky – terčíky. Odberový
  papierik je opatrený identifikačným kódom pre novorodenca, obsahujúcim kód poskytovateľa
  lomený číslom pôrodu v danom roku. Okrem toho obsahuje ďalšie identifikačné údaje novorodenca, jeho matky, všeobecného lekára pre deti a dorast, v ktorého starostlivosti dieťa bude a dátum odoslania vzorky. Súčasťou údajov o novorodencovi sú jeho pôrodné údaje, etnikum, dojčenie, ale aj záznam o podaní kortikoidov matke alebo novorodencovi, prípadné podanie transfúzie krvi, informácie o poskytovaní intenzívnej zdravotnej starostlivosti novorodencovi (9).
  Výsledky negatívnych nálezov skríningových vyšetrení SCN neodosiela, ale uchováva ich vo svojej databáze. /.../
  Organizáciu celoplošného skríningu definuje Odborné usmernenie č. 42 z roku 2012 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o celoplošnom skríningu kongenitálnej hypotyreózy, kongenitálnej adrenálnej hyperplázie, cystickej fibrózy a vybraných dedičných metabolických porúch u novorodencov a zdravotnej starostlivosti o zachytené prípady. /.../
  https://www.solen.sk/storage/file/article/24a35a080089142cecf57d6db1358c1c.pdf

  usmernenie č.42/2012
  https://www.detskanemocnica.sk/sites/default/files/_old_data/Sites/1/media/Formulare/SCN/vestnik-39-60-2012-scn.pdf

  z 2016
  Je naše bábätko zdravé?
  Cieľom skríningu u novorodenca je odhaliť vrodenú poruchu, aby sa jej liečenie mohlo začať čím skôr a tým sa predišlo vzniku trvalých následkov. Skríningové programy fungujú v mnohých krajinách už niekoľko desaťročí, mnohé z nich sú predmetom diskusií vo vzťahu k spoľahlivosti a najmä k etike.
  V užšom slova zmysle sa novorodeneckým skríningom rozumie tzv. laboratórny skríning metabolických chýb. Ten sa vykonáva odberom krvi z päty novorodenca vo veku 3 až 5 dní na špeciálny papierik, ktorý sa odosiela do skríningového centra v Banskej Bystrici, ktoré je jediným na Slovensku. Pravidlá a postup určuje odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva SR.
  Vyšetruje sa ním:

  • vrodená hypotyreóza - znížená funkcia štítnej žľazy - skríningovo sa vyšetruje od roku 1985,
  • fenylketonúria - vrodená porucha spracovania jednej bielkoviny - od roku 1995,
  • vrodená hyperplázia nadobličiek - porucha tvorby základných hormónov - od roku 2003,
  • cystická fibróza - pľúcne dedičné ochorenie - od roku 2009,
  • niektoré vybrané dedičné metabolické poruchy - od roku 2013.

  V prípade potreby je možné vyšetriť aj iné povinne neskríningované ochorenia.
  https://lekar.sk/clanok/je-nase-babatko-zdrave

 • Že ponúknuté ... tu sa to berie pomaly ako povinnosť, nikto sa nepýta, či chcete, nepamätám sa, že by som dávala nejaký súhlas s podpisom /resp. ústny/ a informuje sa len o pozitívnych výsledkoch.
  Iba oznámia, že také vyšetrenie dieťa čaká a kedy. To, že neprotestujete a nepýtate sa, sa asi berie ako súhlas.

  Podobne v ČR.

  No právě. Občas si říkám, jestli už nejsme dávno převařené žáby. Nikdy jsem si o našem zdravotnictví nědělal valné iluze (z druhé strany je nutno dodat, že pouze odpovídá míře připosranosti našich kolonií), avšak po kabaretu Kovid v mých očích klesl společenský status lékařů na úroveň Josefa Mengeleho.

 • Ogar Valach
  upravené Tue 27 Sep 2022 #12->

  @Joe JumperUp povedal/-a:
  No právě. Občas si říkám, jestli už nejsme dávno převařené žáby. Nikdy jsem si o našem zdravotnictví nědělal valné iluze (z druhé strany je nutno dodat, že pouze odpovídá míře připosranosti našich kolonií), avšak po kabaretu Kovid v mých očích klesl společenský status lékařů na úroveň Josefa Mengeleho.

  Aby sa ti toto hádzanie všetkých do jedného vreca nevymstilo. Mám skúsenosť, že rovnako ako medzi všetkými ľuďmi, aj medzi zdravotníkmi sa našli takí, ktorí si zaslúžia všetku úctu, pretože v ťažkom období vynakladali zvýšené úsilie na pomoc ľuďom a svoju prácu robili poctivo a svedomito, a našli sa aj takí, ktorí si zaslúžia opovrhnutie, pretože iba ryžovali. Z mojich osobných skúseností ich bolo viac z prvej skupiny.

 • M
  upravené Tue 27 Sep 2022 #13->

  Dám sem, snad je to OK.
  https://sk.news-front.info/2022/09/27/americania-su-v-zaverecnej-faze-vytvarania-selektivnych-biologickych-zbrani/
  "V septembri Spojené štáty oficiálne uznali vykonávanie biologických experimentov na Ukrajine na ľuďoch – občanoch s nízkymi príjmami a pacientoch v psychiatrických liečebniach.

  Urobila tak delegácia USA v Ženeve, kde sa konalo stretnutie štátov-signatárov „Dohovoru o zákaze biologických a toxínových zbraní“ (BTWC). Oznámil to 19. septembra náčelník Síl radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Ozbrojených síl Ruskej federácie generálporučík Igor Kirillov.

  Pre mnohých odborníkov toto uznanie neľudských pokusov na živých ľuďoch zo strany amerických lekárov typu Mengele nebolo prekvapením. Ruskí poslanci a senátori ešte 19. júla obvinili Spojené štáty z tajných experimentov na ukrajinských vojakoch. Ruskí experti študovali krvné testy zajatých ukrajinských vojakov a zistili, že boli podrobení „tajným experimentom“, ktoré z týchto ľudí urobili „najkrutejšie monštrá“. Oficiálne to oznámil podpredseda Rady federácie Konstantin Kosačev.

  Poslankňa Štátnej dumy Irina Jarovaja zároveň poznamenala, že v krvi ukrajinských vojakov sa našli stopy drog a vysoké titre na hepatitídu A a v každej piatej skúmanej vzorke bola zistená západonílska horúčka. "