... o Adamovi

«1

Komentáre

 • @mih
  bradatý pán = Stvoriteľ tohto sveta. entita stvoriaca svet v ktorom sa "teraz nachádzame"
  Adam = ľudská bytosť/ľudské bytosti
  Pekný hlavolam? ...možno :) , ale hlavne by to mala byť jedna z osnovných otázok pre tých, ktorí sa ako-tak vyznajú v pojmoch KSB.

 • @Sergio
  Aha... tak on je to testík. Já to nepochopila. :)
  Možná proto, že nejsem zastánce názoru "stvoření člověka". A Adama ... no... to taky ne. :smile:
  Ale dobře - berme to tak, jakoby toto biblické stvoření tak bylo. Pak bych na otázku, jakou psychiku Adamovi stvořitel vdechl, odpověděla - lidskou. Proč? Protože v původním božím záměru bylo, aby člověk byl zástupcem božím na zemi (a možná i Zemi). Bůh stvořil Adama už jako dospělého, takže jiný typ psychiky nepřipadá do úvahy. Jinak - ve vývoji dítěte od narození do dospělosti defilují postupně všechny typy psychiky a měly by při skutečné dospělosti člověka zakotvit u typu Člověk. V tomto dozrávání hraje roli hlavně prostředí a výchova. Jenže - v dnešním světě se psychika člověka povětšinou na nějakém tom stupni "zadrhne" a tak se dost často stává, že člověk s miminkovskou psychikou "zvíře" je věkem už dávno dospělý. A další, co se dnes dost často stává, že se nám psychika nepřirozeně zvrátí vlivem omamných látek - no a pak je deformovaná nejen psychika, ale úplně vše na člověku - včetně myšlení, uvažování, posouzení reality - nebo včetně fyzického těla.

 • GN 1, 26-30

  26 Nato Boh povedal: „Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby! Nech vládne nad rybami mora i nad vtáctvom neba, i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi!“ 27 A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. 28 Boh ich požehnal a povedal im: „Ploďte a množte sa a naplňte zem! Podmaňte si ju a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi!“ 29 Potom Boh povedal: „Hľa, dávam vám všetky rastliny s plodom semena na povrchu celej zeme a všetky stromy, majúce plody, v ktorých je ich semeno: nech sú vám za pokrm! 30 Všetkým zverom zeme a všetkému vtáctvu neba i všetkému, čo sa hýbe na zemi, v čom je dych života, (dávam) všetku zelenú trávu.“ A stalo sa tak.

  GN 2, 18-25

  .“ 18 Potom Pán, Boh, povedal: „Nie je dobre byť človeku samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude podobná.“ 19 Keď Pán, Boh, utvoril z hliny všetku poľnú zver a všetko nebeské vtáctvo, priviedol ho k Adamovi, aby videl, ako by ho nazval, lebo ako ho nazve, také bude jeho meno. 20 A nazval Adam menom všetok dobytok, všetko nebeské vtáctvo a všetku poľnú zver. Ale pomoc, ktorá by mu bola podobná, nenašiel. 21 Tu Pán, Boh, dopustil na Adama tvrdý spánok, a keď zaspal, vybral mu jedno rebro a jeho miesto zaplnil mäsom. 22 A z rebra, ktoré vybral Adamovi, utvoril Pán, Boh, ženu a priviedol ju k Adamovi. 23 Vtedy Adam povedal: „Toto je teraz kosť z mojich kostí a mäso z môjho mäsa; preto sa bude volať mužena, lebo je vzatá z muža.“ 24 Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilipne k svojej manželke, a budú jedným telom. 25 A obaja, Adam i jeho žena, boli nahí a nehanbili sa jeden pred druhým.

  Akú psychiku, by nejaký Pán vložil do klona?
  Sám neviem

 • Pardon chýba hlavné.

  GN 2, 7-8
  7 Vtedy Pán, Boh, utvoril z hliny zeme človeka a vdýchol do jeho nozdier dych života. Tak sa stal človek živou bytosťou. 8 Potom Pán, Boh, vysadil na východe, v Edene, raj a tam umiestnil človeka, ktorého utvoril.

 • Boh stvoril na obraz
  Pán Boh utvoril

 • dum
  dum
  upravené Thu 24 Nov 2022 #7

  Boh- Stvoriteľ stvoril Adama- prvé bytosti na svoj obraz, takže stvoril entity s ,typom psychiky' boh- boží syn- bohočlovek. No už relatívne k Absolútnemu. S ľuďmi dnešného typu nemal Adam ani fyzicky, ani duševne nič spoločné. Duchovne i duševne je možné sa priblížiť (s typom psychiky podľa KSB Človek). To čo sa s Adamom, Evou, hadom, plodom zo stromu poznania atď. dialo ďalej je už iná kapitola.

 • @dum povedal/-a:
  Boh- Stvoriteľ stvoril Adama- prvé bytosti na svoj obraz, takže stvoril entity s ,typom psychiky' boh- boží syn- bohočlovek. No už relatívne k Absolútnemu. S ľuďmi dnešného typu nemal Adam ani fyzicky, ani duševne nič spoločné. Duchovne je možné sa priblížiť (s typom psychiky podľa KSB Človek). To čo sa s Adamom, Evou, hadom, plodom zo stromu poznania atď. dialo ďalej je už iná kapitola.

  Takže v prvej kapitole Genesis povedal Boh stvoriteľ: Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby!

  Ešte tam je to na Náš obraz.

  Nie je tam spomenutý Adam

  To znamená, že sa nemám ako tak riadiť týmto písmom, ale tým čo si napísal ty?

  Kde môžem pozrieť to o čom tvrdíš?

 • LAD
  napisal
  Boh stvoril na obraz
  Pán Boh utvoril
  Boh tvoril myslienkou
  Pan boh rukami
  podla boha mame jest rastlinu stravu

 • dum
  dum
  upravené Thu 24 Nov 2022 #10

  @LAD povedal/-a:

  @dum povedal/-a:
  Boh- Stvoriteľ stvoril Adama- prvé bytosti na svoj obraz, takže stvoril entity s ,typom psychiky' boh- boží syn- bohočlovek. No už relatívne k Absolútnemu. S ľuďmi dnešného typu nemal Adam ani fyzicky, ani duševne nič spoločné. Duchovne je možné sa priblížiť (s typom psychiky podľa KSB Človek). To čo sa s Adamom, Evou, hadom, plodom zo stromu poznania atď. dialo ďalej je už iná kapitola.

  Takže v prvej kapitole Genesis povedal Boh stvoriteľ: Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby!

  Ešte tam je to na Náš obraz.

  Nie je tam spomenutý Adam

  To znamená, že sa nemám ako tak riadiť týmto písmom, ale tým čo si napísal ty?

  Kde môžem pozrieť to o čom tvrdíš?

  Riaď sa čím chceš, aj Starým zákonom. Pre mňa je relevantný NZ. Do vyhnania z raja je to v SZ človek, no Eva sa už spomína. Po vyhnaní (resp. aktivácii neg. stavu) sa Adam už hneď spomína. "Náš obraz" - a kde je napísané že ešte v predstvorení neexistovali žiadne entity napr. ako sprostredkovatelia Božích aspektov typu archanjeli, cherubíni, tróni, atď.?... Kľudne si prvého stvoreného v Stvorení volaj človek, Adam podľa SZ, alebo človekovia. Pre mňa to boli boho- človekovia, boží synovia.

 • dum povedal/-a: Riaď sa čím chceš, aj Starým zákonom. Pre mňa je relevantný NZ. Do vyhnania z raja je to v SZ človek, no Eva sa už spomína.

  To ja Viem, že sa mám riadiť čím chcem.
  Pravda, bol v tom pod tón, no chcel som vedieť viac. Z toho čo si odpovedal, je to NZ?

  Netvrdím, že pred tým neexistovali žiadne entity, no vychádzam v tejto diskusii z tkzv faktov, teda HisTory.

  Ale mohol si dať nejaký most k tvojmu chápaniu.

 • dum povedal/-a: Po vyhnaní (resp. aktivácii neg. stavu) sa Adam už hneď spomína.

  Počkaj spomínaš GN 2, ako to GN 1, už nehrá rolu?, kde Adam nieje.

  Podľa tohto je Adam klon, podľa čoho Adam klon nieje.
  Zaujma ma to a rad si prečítam ďalej.

 • LAD povedal/-a: Netvrdím, že pred tým neexistovali žiadne entity, no vychádzam v tejto diskusii z tkzv faktov, teda HisTory.

  Gn: Hospodin, Boh, ho vyhnal zo záhrady Eden, aby obrábal pôdu, z ktorej bol vzatý. 24 Odohnal človeka a na východ od záhrady Eden postavil cherubov a blýskavý plamenný meč, aby strážili cestu k stromu života.

 • dum povedal/-a: Boh- Stvoriteľ stvoril Adama- prvé bytosti na svoj obraz

  Počkaj prestávam tebe chápať.
  Ja voči tvojim písmenkám mám len to, že si napísal hore uvedené.

 • @LAD povedal/-a:

  dum povedal/-a: Boh- Stvoriteľ stvoril Adama- prvé bytosti na svoj obraz

  Počkaj prestávam tebe chápať.
  Ja voči tvojim písmenkám mám len to, že si napísal hore uvedené.

  Tak inak. Ešte pred stvorením prvých bytostí Stvorenia (človeka, Adama, božích synov atď.) a pred ,začiatkom' (čas bol irelevantný, ešte neexistoval) procesu Stvorenia v tzv. predstvorení boli ' ,vyžiarené ' špeciálne entity môžme ich nazvať , mediátori ' .. o ktorých som písal vyššie.

 • @LAD povedal/-a:

  dum povedal/-a: Po vyhnaní (resp. aktivácii neg. stavu) sa Adam už hneď spomína.

  Počkaj spomínaš GN 2, ako to GN 1, už nehrá rolu?, kde Adam nieje.

  Podľa tohto je Adam klon, podľa čoho Adam klon nieje.
  Zaujma ma to a rad si prečítam ďalej.

  Nie, meno Adam sa spomenie až po vyhnaní z Edenu na konci tretej a začiatku štvrtej kapitoly Gn. Človek, ani Adam nie sú klony Boha. Boh Stvoriteľ je Jediný Absolútny. Všetci ostatní sú relatívni a stvorení od určitého bodu. A keďže sú relatívni tak vždy im bude niečo chýbať.

 • Stvorenie - ťažká téma, každý to chápe v zrkadle svojich životných okolností a vlastného poznania. A je dobre, že nás to núti vzpínať sa k pochopeniu. Ja to vidím tak, že Najvyšší stvoril prvé bytosti (slovom= informáciou+energiou) na svoj obraz - teda boli tiež tvorivé a spolu prežívali radosť z tvorby. Logicky aj tieto "deti" pokračovali v "rodičovskom" diele a tvorili svoje "svety" (krásne sú predsa pocity rodiča, ak dieťa pochopí jeho dielo, prevezme ho a ďalej pokračuje v jeho zdokonaľovaní). A niekde v tejto línii potomstva sa zjavil Človek, obdarovaný iskrou/vedomím Stvoriteľa. Kvôli zapúzdrenosti v hmote sú mu (len dočasne) nedostupné vyššie línie/metódy.
  Netrúfam si povedať, čo bol Adam, či aké množstvo božstiev ho tvorilo, no Eva bola podľa dnešných kritérií čistý klon (DNK z rebra) Adama .

 • dum povedal/-a: Nie, meno Adam sa spomenie až po vyhnaní z Edenu na konci tretej a začiatku štvrtej kapitoly Gn. Človek, ani Adam nie sú klony Boha

  Ja teda neviem:
  GN 2, 22
  22 A z rebra, ktoré vybral Adamovi, utvoril Pán, Boh, ženu a priviedol ju k Adamovi. 23 Vtedy Adam povedal: „Toto je teraz kosť z mojich kostí a mäso z môjho mäsa; preto sa bude volať mužena, lebo je vzatá z muža.“

  Dobre toto nerieši, nič. Pítam sa, kde môžem načrieť do tvojho vedenia?

 • openeyes povedal/-a: Netrúfam si povedať, čo bol Adam, či aké množstvo božstiev ho tvorilo, no Eva bola podľa dnešných kritérií čistý klon (DNK z rebra) Adama.

  GN 2, 7-8,19
  7 Vtedy Pán, Boh, utvoril z hliny zeme človeka a vdýchol do jeho nozdier dych života. Tak sa stal človek živou bytosťou. 8 Potom Pán, Boh, vysadil na východe, v Edene, raj a tam umiestnil človeka, ktorého utvoril.

  19 Keď Pán, Boh, utvoril z hliny všetku poľnú zver a všetko nebeské vtáctvo, priviedol ho k Adamovi, aby videl, ako by ho nazval, lebo ako ho nazve, také bude jeho meno.

  Ako fakt je to v tej Biblii nejasne.
  Najskôr vytvorí z hliny človeka a o chvíľu hovorí o Adamovi.
  Asi tam čosi chýba.

  Množstvo Boztiev podľa tejto knihy stvorilo človeka v GN 1. Nie v druhej kapitole, kde už utvára.

 • @LAD povedal/-a:

  dum povedal/-a: Nie, meno Adam sa spomenie až po vyhnaní z Edenu na konci tretej a začiatku štvrtej kapitoly Gn. Človek, ani Adam nie sú klony Boha

  Ja teda neviem:
  GN 2, 22
  22 A z rebra, ktoré vybral Adamovi, utvoril Pán, Boh, ženu a priviedol ju k Adamovi. 23 Vtedy Adam povedal: „Toto je teraz kosť z mojich kostí a mäso z môjho mäsa; preto sa bude volať mužena, lebo je vzatá z muža.“

  Dobre toto nerieši, nič. Pítam sa, kde môžem načrieť do tvojho vedenia?

  Áno. Pozrel som viaceré verzie SZ, aj preloženú z pôvodných jazykov, niekde sa meno Adam spomenie až v štvrtej kapitole, niekde už v druhej. Začni s Novým zákonom, hlavne s evanjeliami.

 • dum
  dum
  upravené Wed 23 Nov 2022 #21

  @LAD povedal/-a:

  openeyes povedal/-a: Netrúfam si povedať, čo bol Adam, či aké množstvo božstiev ho tvorilo, no Eva bola podľa dnešných kritérií čistý klon (DNK z rebra) Adama.

  GN 2, 7-8,19
  7 Vtedy Pán, Boh, utvoril z hliny zeme človeka a vdýchol do jeho nozdier dych života. Tak sa stal človek živou bytosťou. 8 Potom Pán, Boh, vysadil na východe, v Edene, raj a tam umiestnil človeka, ktorého utvoril.

  19 Keď Pán, Boh, utvoril z hliny všetku poľnú zver a všetko nebeské vtáctvo, priviedol ho k Adamovi, aby videl, ako by ho nazval, lebo ako ho nazve, také bude jeho meno.

  Ako fakt je to v tej Biblii nejasne.
  Najskôr vytvorí z hliny človeka a o chvíľu hovorí o Adamovi.
  Asi tam čosi chýba.

  Množstvo Boztiev podľa tejto knihy stvorilo človeka v GN 1. Nie v druhej kapitole, kde už utvára.

  Myslím že nechýba ale sa vracia k stvoreniu človeka. V druhej kapitole 7 je názov "Ešte o stvorení človeka.Raj.Eva. " (Biblia preložená z pôv. jazykov). Takže navrátenie sa ešte raz ku GN 1 podrobnejšie...A množstvo Bohov ani ich názvy v SZ nerieš, to už sa tu preberalo x krát. Bude ťa to len zavádzať. Je iba Jediný Absolútny Boh Stvoriteľ. Tí ďalší sú už od určitého bodu Stvorenia relatívni pseudo-tvoritelia.

 • ako pisal Pales, cenou za sexualitu je smrtelnost. Pred Evou a Lilith musel byt pre-Adam tvor bez pohlavia. Po Eve uz su pohlavia definovane, nastava vyhnanie z raja, smrt, bolesti a podobne ako sa tam pise.

 • Vyskum DNA potvrdzuje Adama.Podla DNA sme potomkovia jedneho Adama. Zien aj dalsich ludi bolo viacej ale plodil len Adam.

 • dum
  dum
  upravené Wed 23 Nov 2022 #24

  Kancelar povedal/-a: musel byt pre-Adam tvor bez pohlavia. Po Eve uz su pohlavia definovane,

  Keďže človek, Adam resp. bytosti človek, Adam boli stvorené priamo na obraz Boží, tak obsahovali aj femínne aj maskulínne princípy v harmónii. Napr. femínny Láska a maskulínny Pravda. Nenazval by som ich bez pohlavia ale skôr vonkajškom sa zjavujúci podľa prejaveného princípu- či už ženského alebo mužského. Keďže časť 'človekov' Eva odtrhla plod zo stromu poznania dobra aj zla, t.j. aktivovala odvrátenie sa od Boha , feminita a maskulinita sa aj fyzicky oddelila, boli zaodení " do kože" a vymiestnení z Edenu inde, na našu prírodnú planétu- kde celá genéza a ilustrácia následkov a dôsledkov tej aktivácie, pád, duchovný úpadok a degradácia pokračovala naďalej. Preto tento proces rád prirovnávam k indickým degradačným jugám, Satjajuga, Trétajuga, Dvaparajuga a Kalijuga-lebo to tento pád vystihuje.

 • @rony povedal/-a:
  Vyskum DNA potvrdzuje Adama.Podla DNA sme potomkovia jedneho Adama. Zien aj dalsich ludi bolo viacej ale plodil len Adam.

  Co to je "žen i dalších lidí"?

 • Rusofil
  upravené Wed 23 Nov 2022 #26

  @rony povedal/-a:
  Vyskum DNA potvrdzuje Adama.Podla DNA sme potomkovia jedneho Adama. Zien aj dalsich ludi bolo viacej ale plodil len Adam.

  Toto tvrzení je blud. Prosím odkaz na zdroj. Nestačí mi, Britští, nebo Američtí vědci potvrdili ... Celé lidstvo pochází od 20 mužských předků. Tolik haploskupin na světě existuje. Člen jedné haploskupiny nemůže být předkem jiné haploskupiny.

 • Rusofil
  upravené Wed 23 Nov 2022 #27

  dum povedal/-a: Keďže človek, Adam resp. bytosti človek, Adam boli stvorené priamo na obraz Boží, tak obsahovali aj femínne aj maskulínne princípy v harmónii.

  Adam nebyl stvořen, ale utvořen, klonován. Stvořeny byli jenom ti, koho Bůh stvořil ze slova. Adam je výtvor Hospodina Boha (ve Slovenské verzi Pána Boha). Který se klonováním zabýval.
  Prosím ujasni si význam slova stvoření a zformování (česká verze) a utvorenie (slovenská verze). Jsou to diametrálně odlišné pojmy.

 • Rusofil
  upravené Wed 23 Nov 2022 #28

  Kancelar povedal/-a: ako pisal Pales, cenou za sexualitu je smrtelnost. Pred Evou a Lilith musel byt pre-Adam tvor bez pohlavia. Po Eve uz su pohlavia definovane, nastava vyhnanie z raja, smrt, bolesti a podobne ako sa tam pise.

  Hloupost. V Bibli je zafixováno, že Bůh stvořil ze slova muže i ženu zároveň.
  Postupně utvářel Hospodin (ve Slovenské verzi Pán) tím, že nejprve naklonoval Adama a pak naklonoval Evu. Dříve, tedy podle Židovské verze, naklonoval Lilith, ale ta nechtěla Adama poslouchat, tak byla vyobcována za společnosti (později se vdala) a místo ní Hospodin naklonoval Evu.

 • Rusofil
  upravené Wed 23 Nov 2022 #29

  dum povedal/-a: Keďže človek, Adam resp. bytosti človek, Adam boli stvorené priamo na obraz Boží,

  Adam nebyl stvořen, Adam byl utvořen, tedy naklonován. A byla mu vdechnuta "duše", tedy světonázor svého autora, tj. šéfa GP, Satana. Bible - Genezis to říká jasně. Nedá se toto ignorovat, jak to děláš ty a brát v potaz jenom NZ.
  Postupuješ stejně, jako dnešní politici. Je napsán zákon a pak je zpracován jeho výklad. Většinou je výklad jiný, než bylo zákonodárcem zamýšleno.
  To samé je s Biblí. Bible je zákon, NZ je jen výklad.

 • @Rusofil povedal/-a:

  dum povedal/-a: Keďže človek, Adam resp. bytosti človek, Adam boli stvorené priamo na obraz Boží, tak obsahovali aj femínne aj maskulínne princípy v harmónii.

  Adam nebyl stvořen, ale utvořen, klonován. Stvořeny byli jenom ti, koho Bůh stvořil ze slova. Adam je výtvor Hospodina Boha (ve Slovenské verzi Pána Boha). Který se klonováním zabýval.
  Prosím ujasni si význam slova stvoření a zformování (česká verze) a utvorenie (slovenská verze). Jsou to diametrálně odlišné pojmy.

  Viem veľmi dobre že sú v doslovnom význame Starého zákona rozpory. Stvoril, utvoril (v Gn 1 sú obidva termíny), stvárnil. Týmto doslovným významom SZ sa už nechcem zapodievať. Napriek tomu si myslím že do vyhnania z raja je to Jeden Boh, Najvyšší, Stvoriteľ. "Vyhnať" z pozitívneho stavu bytia do inej dimenzie na inú planétu, zaodieť ich do kože , postaviť cherubínov na ochranu Edenu predsa nemohol iný relatívny boh, keď relatívnymi pseudo-bohmi, padlými božími synmi boli vlastne oni sami.

 • Rusofil
  upravené Wed 23 Nov 2022 #31

  @dum povedal/-a:

  @Rusofil povedal/-a:

  dum povedal/-a: Keďže človek, Adam resp. bytosti človek, Adam boli stvorené priamo na obraz Boží, tak obsahovali aj femínne aj maskulínne princípy v harmónii.

  Adam nebyl stvořen, ale utvořen, klonován. Stvořeny byli jenom ti, koho Bůh stvořil ze slova. Adam je výtvor Hospodina Boha (ve Slovenské verzi Pána Boha). Který se klonováním zabýval.
  Prosím ujasni si význam slova stvoření a zformování (česká verze) a utvorenie (slovenská verze). Jsou to diametrálně odlišné pojmy.

  Viem veľmi dobre že sú v doslovnom význame Starého zákona rozpory. Stvoril, utvoril (v Gn 1 sú obidva termíny), stvárnil. Týmto doslovným významom SZ sa už nechcem zapodievať. Napriek tomu si myslím že do vyhnania z raja je to Jeden Boh, Najvyšší, Stvoriteľ. "Vyhnať" z pozitívneho stavu bytia do inej dimenzie na inú planétu, zaodieť ich do kože , postaviť cherubínov na ochranu Edenu predsa nemohol iný relatívny boh, keď relatívnymi pseudo-bohmi, padlými božími synmi boli vlastne oni sami.

  Ne, protože z Ráje nevyháněl Bůh, ale Hospodin - Pán.
  v Genezis jsou oba termíny, jak tvrdíš, ale každý z termínů se vztahuje k jiné osobě. Stvořil - pouze k Bohu. Utvořil, zformoval pouze k Hospodinu - Pánu.
  Samozřejmě, že ti to (zvýrazněné) nesedí, protože se urputně bráníš tomu, že byli nejdříve svtvořeni první a až pak utvořeni druzí. Pokud toto vezmeš v úvahu, vše dostane najednou smysl.
  Navíc ti řeknu, kde se ráj nacházel. Rájem byla Hyperborea. Protože jenom na tomto místě na Zemi se nachází 4 velké řeky, které vyvěrají z jednoho místa. Podle severských legend právě tam žili světlí a byli nesmrtelní.

 • Rusofil povedal/-a: To samé je s Biblí. Bible je zákon, NZ je jen výklad.

  Starý zákon je starý, Nový zákon nie je výklad ale predefinovaný starý. Nový zákon je zákon ktorý je z inej pozície a obsahuje všetko potrebné.

 • Rusofil
  upravené Wed 23 Nov 2022 #33

  @dum povedal/-a:

  Rusofil povedal/-a: To samé je s Biblí. Bible je zákon, NZ je jen výklad.

  Starý zákon je starý, Nový zákon nie je výklad ale predefinovaný starý. Nový zákon je zákon ktorý je z inej pozície a obsahuje všetko potrebné.

  Děláš to složitější, než to je. Vše co nám chtěl Bůh dát vědět je jednoduché. Vše, co je lež, je složité. Proto si církev jednoduché a jednoznačné věci, které říkají něco jiného, než preferuje, zaobaluje do pojmu "podobenství". Je to tak jednoduchá manipulace, ale vidím, že se najde hodně lidí, kteří na to skočí.
  Stavět svůj pohled na věc tím, že ignoruji přesně definované věci v Bibli, znamená vycházet z nesprávných předpokladů. A nesprávné předpoklady vedou k nesprávným záměrům.

 • dum
  dum
  upravené Wed 23 Nov 2022 #34

  Rusofil povedal/-a: protože se urputně bráníš tomu, že byli nejdříve svtvořeni první a až pak utvořeni druzí

  Nie. Práve naopak. Súhlasím, no s tým rozdielom že najprv boli stvorení Bohom na Jeho obraz prví, nehrubohmotní, pozitívni, relatívni boží synovia v Edene, raji, pozitívnom stave bytia ktorý sa nachádza v iných dimenziách. Potom v procese pádu aktivovanom a inicovanom niektorými z prvých už na tejto prírodnej planéte boli najskôr "v koži" klonovaní padlí prví, vznikli druhí, neskôr boli vytvorení tretí, štvrtí, piaty, šiesty, atď..a neskôr geneticky pseudo-vytvorení a fabrikovaní nimi terajší...Doslovný vonkajší výklad Starého zákona a prorokov je pre mňa irelevantný. Vnútorný zmysel je niečo iné.

  Rusofil povedal/-a: Vše co nám chtěl Bůh dát vědět je jednoduché

  Áno. Nech sa páči. Nový zákon a jeho evanjeliá.

 • dum
  dum
  upravené Wed 23 Nov 2022 #35

  Rusofil povedal/-a: v Genezis jsou oba termíny, jak tvrdíš, ale každý z termínů se vztahuje k jiné osobě. Stvořil - pouze k Bohu. Utvořil, zformoval pouze k Hospodinu - Pánu.

  Tak keď už to berieme doslovne tak si to ujasni ty. Stvoril aj utvoril sa vzťahuje na začiatku Genezis len k Bohu. Obidva termíny. (slovenská verzia)

  Gn

  1. kapitola
   STVORENIE SVETA
   1 Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. 2 Zem bola pustá a prázdna, tma bola nad prahlbinou a Boží duch sa vznášal nad vodami. 3 Boh povedal: „Nech je svetlo!“ A bolo svetlo. 4 Boh videl, že svetlo je dobré, a oddelil svetlo od tmy. 5 Boh nazval svetlo dňom a tmu nazval nocou. Bol večer, bolo ráno, prvý deň. 6 Boh povedal: „Nech je obloha uprostred vôd a nech oddeľuje vody od vôd!“ 7 Boh utvoril oblohu a oddelil vody pod oblohou od vôd nad oblohou. Tak sa aj stalo. 8 Boh nazval oblohu nebom. Bol večer a bolo ráno, druhý deň. 9 Boh povedal: „Nech sa vody, ktoré sú pod nebom, nahromadia na jedno miesto a nech sa ukáže pevnina!“ Tak sa aj stalo. 10 Boh nazval pevninu zemou a nahromadené vody nazval morom. Boh videl, že je to dobré. 11 Boh povedal: „Nech zem vydá sviežu zeleň, semenné rastliny a ovocné stromy, ktoré rodia na zemi ovocie so semenom svojho druhu!“ Tak sa aj stalo. 12 Zem vydala sviežu zeleň, semenné rastliny svojho druhu a ovocné stromy so semenom svojho druhu. Boh videl, že je to dobré. 13 Bol večer a bolo ráno, tretí deň. 14 Boh povedal: „Nech sú svetlá na nebeskej oblohe, aby oddeľovali deň od noci a označovali obdobia, dni a roky! 15 Nech svietia na nebeskej oblohe a osvetľujú zem!“ Tak sa aj stalo. 16 Boh utvoril dve veľké svetlá: väčšie, aby vládlo dňu, a menšie, aby vládlo noci; urobil aj hviezdy. 17 Boh ich umiestnil na nebeskej oblohe, aby svietili na zem, 18 aby vládli vo dne i v noci a oddeľovali svetlo od tmy. Boh videl, že je to dobré. 19 Bol večer a bolo ráno, štvrtý deň. 20 Boh povedal: „Nech sa hmýria vody živými tvormi a vtáky nech lietajú nad zemou pod nebeskou oblohou!“ 21 Boh stvoril veľké morské zvieratá a všetky živé tvory, ktorými sa hmýria vody, a všetky druhy okrídlených vtákov. Boh videl, že je to dobré. 22 Boh ich požehnal a povedal: „Ploďte sa a množte sa a naplňte vodu v moriach; vtáctvo nech sa množí na zemi!“ 23 Bol večer a bolo ráno, piaty deň. 24 Boh povedal: „Nech vydá zem rôzne druhy živých tvorov: dobytok, plazy a divú zver!“ Tak sa aj stalo. 25 Boh utvoril rôzne druhy divej zveri, dobytka a plazov. Boh videl, že je to dobré. 26 Boh povedal: „Utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu. Nech ľudia vládnu nad morskými rybami, nebeským vtáctvom, dobytkom, nad celou zemou a nad všetkými plazmi, čo sa hýbu po zemi!“ 27 Boh stvoril človeka na svoj obraz; na Boží obraz ho stvoril. Stvoril ich ako muža a ženu. 28 Boh ich požehnal a povedal im: „Ploďte sa a množte sa, naplňte zem a podmaňte si ju! Panujte nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom a nad všetkou zverou, čo sa pohybuje na zemi!“ 29 Potom Boh povedal: „Dal som vám všetky semenné rastliny na zemi a všetky stromy, prinášajúce ovocie, v ktorom je semeno, aby vám boli pokrmom. 30 No všetkým suchozemským živočíchom, všetkému nebeskému vtáctvu a všetkému živému tvorstvu, čo sa pohybuje po zemi, dávam za potravu všetky zelené byliny.“ Tak sa aj stalo. 31 Boh videl, že všetko, čo utvoril, bolo veľmi dobré. Bol večer a bolo ráno, šiesty deň.
  2. kapitola
   1 Takto boli dokončené nebesia, zem i všetky ich zástupy. 2 Siedmeho dňa Boh dokončil svoje dielo, ktoré konal, a v siedmy deň si Boh odpočinul od všetkého, čo utvoril. 3 Boh požehnal siedmy deň a posvätil ho, lebo v ten deň Boh prestal vykonávať celé svoje stvoriteľské dielo, ktoré utvoril. 4 Takto sa udialo stvorenie neba a zeme.
 • Rusofil
  upravené Wed 23 Nov 2022 #36

  @dum povedal/-a:

  Rusofil povedal/-a: v Genezis jsou oba termíny, jak tvrdíš, ale každý z termínů se vztahuje k jiné osobě. Stvořil - pouze k Bohu. Utvořil, zformoval pouze k Hospodinu - Pánu.

  Tak keď už to berieme doslovne tak si to ujasni ty. Stvoril aj utvoril sa vzťahuje na začiatku Genezis len k Bohu. Obidva termíny. (slovenská verzia)

  Gn

  1. kapitola
   STVORENIE SVETA
   1 Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. 2 Zem bola pustá a prázdna, tma bola nad prahlbinou a Boží duch sa vznášal nad vodami. 3 Boh povedal: „Nech je svetlo!“ A bolo svetlo. 4 Boh videl, že svetlo je dobré, a oddelil svetlo od tmy. 5 Boh nazval svetlo dňom a tmu nazval nocou. Bol večer, bolo ráno, prvý deň. 6 Boh povedal: „Nech je obloha uprostred vôd a nech oddeľuje vody od vôd!“ 7 Boh utvoril oblohu a oddelil vody pod oblohou od vôd nad oblohou. Tak sa aj stalo. 8 Boh nazval oblohu nebom. Bol večer a bolo ráno, druhý deň. 9 Boh povedal: „Nech sa vody, ktoré sú pod nebom, nahromadia na jedno miesto a nech sa ukáže pevnina!“ Tak sa aj stalo. 10 Boh nazval pevninu zemou a nahromadené vody nazval morom. Boh videl, že je to dobré. 11 Boh povedal: „Nech zem vydá sviežu zeleň, semenné rastliny a ovocné stromy, ktoré rodia na zemi ovocie so semenom svojho druhu!“ Tak sa aj stalo. 12 Zem vydala sviežu zeleň, semenné rastliny svojho druhu a ovocné stromy so semenom svojho druhu. Boh videl, že je to dobré. 13 Bol večer a bolo ráno, tretí deň. 14 Boh povedal: „Nech sú svetlá na nebeskej oblohe, aby oddeľovali deň od noci a označovali obdobia, dni a roky! 15 Nech svietia na nebeskej oblohe a osvetľujú zem!“ Tak sa aj stalo. 16 Boh utvoril dve veľké svetlá: väčšie, aby vládlo dňu, a menšie, aby vládlo noci; urobil aj hviezdy. 17 Boh ich umiestnil na nebeskej oblohe, aby svietili na zem, 18 aby vládli vo dne i v noci a oddeľovali svetlo od tmy. Boh videl, že je to dobré. 19 Bol večer a bolo ráno, štvrtý deň. 20 Boh povedal: „Nech sa hmýria vody živými tvormi a vtáky nech lietajú nad zemou pod nebeskou oblohou!“ 21 Boh stvoril veľké morské zvieratá a všetky živé tvory, ktorými sa hmýria vody, a všetky druhy okrídlených vtákov. Boh videl, že je to dobré. 22 Boh ich požehnal a povedal: „Ploďte sa a množte sa a naplňte vodu v moriach; vtáctvo nech sa množí na zemi!“ 23 Bol večer a bolo ráno, piaty deň. 24 Boh povedal: „Nech vydá zem rôzne druhy živých tvorov: dobytok, plazy a divú zver!“ Tak sa aj stalo. 25 Boh utvoril rôzne druhy divej zveri, dobytka a plazov. Boh videl, že je to dobré. 26 Boh povedal: „Utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu. Nech ľudia vládnu nad morskými rybami, nebeským vtáctvom, dobytkom, nad celou zemou a nad všetkými plazmi, čo sa hýbu po zemi!“ 27 Boh stvoril človeka na svoj obraz; na Boží obraz ho stvoril. Stvoril ich ako muža a ženu. 28 Boh ich požehnal a povedal im: „Ploďte sa a množte sa, naplňte zem a podmaňte si ju! Panujte nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom a nad všetkou zverou, čo sa pohybuje na zemi!“ 29 Potom Boh povedal: „Dal som vám všetky semenné rastliny na zemi a všetky stromy, prinášajúce ovocie, v ktorom je semeno, aby vám boli pokrmom. 30 No všetkým suchozemským živočíchom, všetkému nebeskému vtáctvu a všetkému živému tvorstvu, čo sa pohybuje po zemi, dávam za potravu všetky zelené byliny.“ Tak sa aj stalo. 31 Boh videl, že všetko, čo utvoril, bolo veľmi dobré. Bol večer a bolo ráno, šiesty deň.
  2. kapitola
   1 Takto boli dokončené nebesia, zem i všetky ich zástupy. 2 Siedmeho dňa Boh dokončil svoje dielo, ktoré konal, a v siedmy deň si Boh odpočinul od všetkého, čo utvoril. 3 Boh požehnal siedmy deň a posvätil ho, lebo v ten deň Boh prestal vykonávať celé svoje stvoriteľské dielo, ktoré utvoril. 4 Takto sa udialo stvorenie neba a zeme.

  Dume, vidím, že nechceš rozumět. Tak když máš tak rád NZ, tak si tam jistě najdeš přiznání Hospodina, že přijal na sebe identitu Boha. Dokonce je tato kapitola pojmenována Nové stvoření a říká tam přímou řečí toto:
  Nové stvoření
  17Hle – já stvořím nové nebe
  a novou zem;
  na minulé věci se zapomene,
  nikdo už nebude o nich přemýšlet.

  Povedlo se mu to. Zdá se, že o tom přemýšlím jenom já, a ještě pár lidí. Jinak všichni ostatní tu záměnu Boha za Hospodina nejsou ochotni přiznat.

  A pak pokračuje:
  1Toto praví Hospodin:
  Nebe je můj trůn,
  zemi mám u nohou jako podnožku.
  Kde mi to chcete stavět dům?
  Kde má být místo, kde bych spočinul?
  2Vždyť jsem to všechno svou rukou učinil,
  a tak všechno vzniklo, praví Hospodin.

  Dokonce i popisuje, že to udělal rukou a ne slovem, jako Bůh, který stvořil jen ze slova.
  Tak o jakém Novém stvoření je řeč?

 • Rusofil
  prosim Ta daj zdroj na to co tvrdis ze sme potomkami 20 muzskych predkov podla 20 haploskupin. Toho Adama mam z pred mnohych rokov ked som este sem tam pozrel nejaky naucny kanal. Tvrdil to vedec z oboru DNA co to skumali. Este tam tvrdili ze ludi v tom obdobi bolo na zemi asi 2000 ale ze potomstvo uz bolo len po Adamovi. Mna napadlo ze lev ked prevezme svorku pozabija cele potomstvo predchadzajuceho samca, takto nejak som si to predstavil. Oni nemali k tomu vysvetlenie.
  Lena zle som sa vyjadril, ludi celkovo.

 • @rony povedal/-a:
  Rusofil
  prosim Ta daj zdroj na to co tvrdis ze sme potomkami 20 muzskych predkov podla 20 haploskupin. Toho Adama mam z pred mnohych rokov ked som este sem tam pozrel nejaky naucny kanal. Tvrdil to vedec z oboru DNA co to skumali. Este tam tvrdili ze ludi v tom obdobi bolo na zemi asi 2000 ale ze potomstvo uz bolo len po Adamovi. Mna napadlo ze lev ked prevezme svorku pozabija cele potomstvo predchadzajuceho samca, takto nejak som si to predstavil. Oni nemali k tomu vysvetlenie.
  Lena zle som sa vyjadril, ludi celkovo.

  Nechci se vám míchat do debaty, jen poznámka. haploskupiny chromozómu Y se přenáší výhradně po otcovské linii. Pokud existuje 20 haploskupin a má se za to, že jich bylo i více a mohly již zaniknou úbytkem populace, tak měl Adam 20 skupin? Musel mít jen jednu.

 • @rony povedal/-a:
  Rusofil
  prosim Ta daj zdroj na to co tvrdis ze sme potomkami 20 muzskych predkov podla 20 haploskupin. Toho Adama mam z pred mnohych rokov ked som este sem tam pozrel nejaky naucny kanal. Tvrdil to vedec z oboru DNA co to skumali. Este tam tvrdili ze ludi v tom obdobi bolo na zemi asi 2000 ale ze potomstvo uz bolo len po Adamovi. Mna napadlo ze lev ked prevezme svorku pozabija cele potomstvo predchadzajuceho samca, takto nejak som si to predstavil. Oni nemali k tomu vysvetlenie.
  Lena zle som sa vyjadril, ludi celkovo.

  Posílám ti zdroj. Je to člověk, který se zabývá DNA genealogií. Anatolij Kljosov. Ale tato informace je veřejně známá, jsou i jiné zdroje. Stačí si zadat heslo haploskupiny.

 • @Lena povedal/-a:

  @rony povedal/-a:
  Rusofil
  prosim Ta daj zdroj na to co tvrdis ze sme potomkami 20 muzskych predkov podla 20 haploskupin. Toho Adama mam z pred mnohych rokov ked som este sem tam pozrel nejaky naucny kanal. Tvrdil to vedec z oboru DNA co to skumali. Este tam tvrdili ze ludi v tom obdobi bolo na zemi asi 2000 ale ze potomstvo uz bolo len po Adamovi. Mna napadlo ze lev ked prevezme svorku pozabija cele potomstvo predchadzajuceho samca, takto nejak som si to predstavil. Oni nemali k tomu vysvetlenie.
  Lena zle som sa vyjadril, ludi celkovo.

  Nechci se vám míchat do debaty, jen poznámka. haploskupiny chromozómu Y se přenáší výhradně po otcovské linii. Pokud existuje 20 haploskupin a má se za to, že jich bylo i více a mohly již zaniknou úbytkem populace, tak měl Adam 20 skupin? Musel mít jen jednu.

  No právě. O to jde. Byli tady i jiní lidé, než Adam a jeho potomkové. A byli dávno před ním.

 • dum
  dum
  upravené Thu 24 Nov 2022 #41

  @Rusofil povedal/-a:

  @dum povedal/-a:

  Rusofil povedal/-a: v Genezis jsou oba termíny, jak tvrdíš, ale každý z termínů se vztahuje k jiné osobě. Stvořil - pouze k Bohu. Utvořil, zformoval pouze k Hospodinu - Pánu.

  Tak keď už to berieme doslovne tak si to ujasni ty. Stvoril aj utvoril sa vzťahuje na začiatku Genezis len k Bohu. Obidva termíny. (slovenská verzia)

  Gn

  1. kapitola
   STVORENIE SVETA
   1 Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. 2 Zem bola pustá a prázdna, tma bola nad prahlbinou a Boží duch sa vznášal nad vodami. 3 Boh povedal: „Nech je svetlo!“ A bolo svetlo. 4 Boh videl, že svetlo je dobré, a oddelil svetlo od tmy. 5 Boh nazval svetlo dňom a tmu nazval nocou. Bol večer, bolo ráno, prvý deň. 6 Boh povedal: „Nech je obloha uprostred vôd a nech oddeľuje vody od vôd!“ 7 Boh utvoril oblohu a oddelil vody pod oblohou od vôd nad oblohou. Tak sa aj stalo. 8 Boh nazval oblohu nebom. Bol večer a bolo ráno, druhý deň. 9 Boh povedal: „Nech sa vody, ktoré sú pod nebom, nahromadia na jedno miesto a nech sa ukáže pevnina!“ Tak sa aj stalo. 10 Boh nazval pevninu zemou a nahromadené vody nazval morom. Boh videl, že je to dobré. 11 Boh povedal: „Nech zem vydá sviežu zeleň, semenné rastliny a ovocné stromy, ktoré rodia na zemi ovocie so semenom svojho druhu!“ Tak sa aj stalo. 12 Zem vydala sviežu zeleň, semenné rastliny svojho druhu a ovocné stromy so semenom svojho druhu. Boh videl, že je to dobré. 13 Bol večer a bolo ráno, tretí deň. 14 Boh povedal: „Nech sú svetlá na nebeskej oblohe, aby oddeľovali deň od noci a označovali obdobia, dni a roky! 15 Nech svietia na nebeskej oblohe a osvetľujú zem!“ Tak sa aj stalo. 16 Boh utvoril dve veľké svetlá: väčšie, aby vládlo dňu, a menšie, aby vládlo noci; urobil aj hviezdy. 17 Boh ich umiestnil na nebeskej oblohe, aby svietili na zem, 18 aby vládli vo dne i v noci a oddeľovali svetlo od tmy. Boh videl, že je to dobré. 19 Bol večer a bolo ráno, štvrtý deň. 20 Boh povedal: „Nech sa hmýria vody živými tvormi a vtáky nech lietajú nad zemou pod nebeskou oblohou!“ 21 Boh stvoril veľké morské zvieratá a všetky živé tvory, ktorými sa hmýria vody, a všetky druhy okrídlených vtákov. Boh videl, že je to dobré. 22 Boh ich požehnal a povedal: „Ploďte sa a množte sa a naplňte vodu v moriach; vtáctvo nech sa množí na zemi!“ 23 Bol večer a bolo ráno, piaty deň. 24 Boh povedal: „Nech vydá zem rôzne druhy živých tvorov: dobytok, plazy a divú zver!“ Tak sa aj stalo. 25 Boh utvoril rôzne druhy divej zveri, dobytka a plazov. Boh videl, že je to dobré. 26 Boh povedal: „Utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu. Nech ľudia vládnu nad morskými rybami, nebeským vtáctvom, dobytkom, nad celou zemou a nad všetkými plazmi, čo sa hýbu po zemi!“ 27 Boh stvoril človeka na svoj obraz; na Boží obraz ho stvoril. Stvoril ich ako muža a ženu. 28 Boh ich požehnal a povedal im: „Ploďte sa a množte sa, naplňte zem a podmaňte si ju! Panujte nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom a nad všetkou zverou, čo sa pohybuje na zemi!“ 29 Potom Boh povedal: „Dal som vám všetky semenné rastliny na zemi a všetky stromy, prinášajúce ovocie, v ktorom je semeno, aby vám boli pokrmom. 30 No všetkým suchozemským živočíchom, všetkému nebeskému vtáctvu a všetkému živému tvorstvu, čo sa pohybuje po zemi, dávam za potravu všetky zelené byliny.“ Tak sa aj stalo. 31 Boh videl, že všetko, čo utvoril, bolo veľmi dobré. Bol večer a bolo ráno, šiesty deň.
  2. kapitola
   1 Takto boli dokončené nebesia, zem i všetky ich zástupy. 2 Siedmeho dňa Boh dokončil svoje dielo, ktoré konal, a v siedmy deň si Boh odpočinul od všetkého, čo utvoril. 3 Boh požehnal siedmy deň a posvätil ho, lebo v ten deň Boh prestal vykonávať celé svoje stvoriteľské dielo, ktoré utvoril. 4 Takto sa udialo stvorenie neba a zeme.

  Dume, vidím, že nechceš rozumět. Tak když máš tak rád NZ, tak si tam jistě najdeš přiznání Hospodina, že přijal na sebe identitu Boha. Dokonce je tato kapitola pojmenována Nové stvoření a říká tam přímou řečí toto:
  Nové stvoření
  17Hle – já stvořím nové nebe
  a novou zem;
  na minulé věci se zapomene,
  nikdo už nebude o nich přemýšlet.

  Povedlo se mu to. Zdá se, že o tom přemýšlím jenom já, a ještě pár lidí. Jinak všichni ostatní tu záměnu Boha za Hospodina nejsou ochotni přiznat.

  A pak pokračuje:
  1Toto praví Hospodin:
  Nebe je můj trůn,
  zemi mám u nohou jako podnožku.
  Kde mi to chcete stavět dům?
  Kde má být místo, kde bych spočinul?
  2Vždyť jsem to všechno svou rukou učinil,
  a tak všechno vzniklo, praví Hospodin.

  Dokonce i popisuje, že to udělal rukou a ne slovem, jako Bůh, který stvořil jen ze slova.
  Tak o jakém Novém stvoření je řeč?

  Okrem toho čo si zvýraznil je tam aj sedem krát 'utvoril '. Ale to je vedľajšie. Ten prvý citát nie je z NZ ale zo SZ Izaiáš. Iz 65,17 "Lebo hľa, ja stvorím nové nebo a novú zem a na predošlé sa nebude spomínať, ani na myseľ neprídu." V SZ je od Kaina a Ábela Hospodin. O tom" žádná". .. Až ten druhý citát je z NZ Skutky apoštolov, Štefanova reč: 48 "Lenže Najvyšší nebýva v domoch zhotovených rukou, ako hovorí prorok: 49 Nebo je mojím trónom a zem podnožkou mojich nôh. Akýže mi postavíte dom, hovorí Pán, kde je nejaké miesto pre môj odpočinok?"atď. V celom NZ nenájdeš termín Hospodin v žiadnej slovenskej verzii. O akom novom stvorení je reč? O novej Ére, kráľovstve Božom, Satjajuge, Zlatom veku atď. Nič nebude také ako je teraz. Ja predsa nevylučujem rôznych iných pseudo- tvoriteľov, inžinierov okrem Absolútneho Najvyššieho Boha Otca Stvoriteľa. Napísal som to vyššie. Len ich nenazývam Hospodin.

 • dum
  dum
  upravené Wed 23 Nov 2022 #43

  @Rusofil povedal/-a:

  dum povedal/-a: Akýže mi postavíte dom, hovorí Pán, kde je nejaké miesto pre môj odpočinok?"atď. V celom NZ nenájdeš termín Hospodin v žiadnej slovenskej verzii.

  Jsem pomalu zoufalý. V České verzi je to Hospodin, ve Slovenské Pán. Chápeš? Ale žádný z nich není Bůh, který stvořil. Hospodin/Pán, je entita vydávající se za Boha- stvořitele. Nepokrytě o tom mluví, a dokonce si je tak jistý, že to co bylo před ním, nikdo nebude zkoumat.
  Slováci mají Pána, Češi Hospodina, Rusové Gospoda. Všichni se modlí k této falešné entitě, ne k Bohu.
  Na tvém příkladu je vidět, že tato záměna se Pánu povedla. Pán, není Bůh.
  Správně by tvá citace měla znít:
  "Akýže mi postavíte dom, hovorí Boh, kde je nejaké miesto pre môj odpočinok?"

  Kľud Rusofile. Pánova ruka alebo Ježišova ruka sa v NZ spomína na viacerých miestach aj po Jeho nanebovstúpení a transformácii. Slovo sa stalo telom. Oddelený Aspekt Božej Absolútnej Pravdy a Života už v transformovanom tele Ježiša Krista sa znova zlúčil z Bohom. Tým pádom Bohom je pre mňa Pán Ježiš Kristus. Ja sa na rozdiel od iných nemodlím k falošnej entite. Veď je úplne logické, čisto hypoteticky- ak by sa nejaký aspekt Absolútneho (dajme tomu taktiež Pravda a Život) inkarnoval nie v Galilei, ale napr. niekde v Tartárii do tela jedinca -vymyslím si - Sláva Staroverca , stal by sa poslom Božím, učil by a konal skutky, bol popravený za svoje "rúhanie, herézy", umrel, bol vzkriesený, vstal z mŕtvych a jeho transmutované telo by Absolútny včlenil do svojej Prirodzenosti- tak meno Boha by bolo pre mňa Pán Sláv Staroverec☺..A cirkvi a ich výklady a dogmy neberiem vôbec do úvahy.

 • dum
  dum
  upravené Thu 24 Nov 2022 #45

  Rusofil povedal/-a: Bibli čtu jako Kroniku. Když je tam napsáno, že Eden byl tam, kde uprostřed pramení 4 velké řeky, tak hledám na Zemi takové místo

  No vidíš , mne sa hneď utvorí predstava že Eden je raj, pozitívny svet a vesmír a v ňom skutočná planéta Zem so svojimi riekami, faunou, flórou, kde žijú čisto pozitívne bytosti. Nespájam to s týmto odrazom zeme a hmotným vesmírom kde časť padlých bytostí z Edenu konalo svoje experimenty a nastolilo proces odvrátenia od Boha...Pokiaľ viem ani Védy, ani islam, ani ďalšie náboženstvá či učenia nepopierajú existenciu Ježiša Krista, len popierajú Jeho Božskosť. Píšeš o najmenej troch Ježišoch. Nikdy som nepovedal že niekedy predtým neboli vtelené aj iné aspekty Absolútneho Boha, napr. Spravodlivosť a pod. No nikdy v histórii nebolo umreté telo posla oživené, transmutované, absolutizované a včlenené do Prirodzenosti Boha. GP nás riadi skôr cez ideológie, náboženstvá, cirkvi, výklady, dogmy ako cez osoby poslov. Vôľa či Dovolenie Absolútnej Entity je gp a celkovo všetkými relatívnymi bytosťami nedotknuteľná.

 • dum povedal/-a: Nikdy som nepovedal že niekedy predtým neboli vtelené aj iné aspekty Absolútneho Boha, napr. Spravodlivosť a pod. No nikdy v histórii nebolo telo posla transmutované, absolutizované

  Lenže ťažkosť je v tom, že tie vtelené aspekty s ktorými súhlasíš, majú ten istý scenár života a ukrižovania.

  Priznávam môže to byť náhoda

 • dum
  dum
  upravené Thu 24 Nov 2022 #47

  @LAD povedal/-a:

  dum povedal/-a: Nikdy som nepovedal že niekedy predtým neboli vtelené aj iné aspekty Absolútneho Boha, napr. Spravodlivosť a pod. No nikdy v histórii nebolo telo posla transmutované, absolutizované

  Lenže ťažkosť je v tom, že tie vtelené aspekty s ktorými súhlasíš, majú ten istý scenár života a ukrižovania.

  Priznávam môže to byť náhoda

  "Melchisedek-predobraz Krista. Ježiš Kristus - veľkňaz na spôsob Melchisedeka. ". Nájdite si o ňom. Ukrižovaný nebol ani nevstal z mŕtvych. Ani neliečil nevyliečiteľných, nekriesil a neoživoval mŕtvych. No nenarodil sa (niekde sa uvádza že za narodil z panny) ani neumrel. Ak bol, tak bol iným aspektom. Ukrižovaných bolo v histórii mnoho aj podobné scenáre životov na zemi boli možné. Nerobte s GP všemocného správcu. Môže sa pohybovať len v rámci toho čo mu je dovolené. No tiež je to vyššia inteligencia a napriek svojej povahe už vie/vedia kde to všetko smeruje. Čo keď už to vzdal a prenechal svoje ohraničené pole riadenia iným šaržiam?

 • dum
  dum
  upravené Fri 25 Nov 2022 #49

  rony povedal/-a: Priklad vystavovat utrpenie ako najvyssiu hodnotu lasky boha k cloveku? Ukrizovali kde koho ale tak mudra osoba ako Jezis sa nevida na dobrovolne ukrizovanie. Na krizi - boze moj boze moj preco si ma opustil? Co to je za hlupost ved sa sam rozhodol vecer v zahrade ze ide do toho a potom to zvaluje na boha otca?

  Boh sa inkarnoval do fyzického plodu Ježiša Krista.
  V skúsenostnom procese zažil charakteristiky a povahu pozemského života (ktorého iniciátorom nebol) a aj utrpenie a smrť hmotného tela. Tá priama skúsenosť by Absolútnosti chýbala. A ak by tu neprišiel, neukázal Cestu a nerobil a neurobil to čo mal urobiť tak by sme neboli spasení, t.j. oslobodení a žiadna Satjajuga, Zlatý vek, kráľovstvo Božie, ani smer k typom psychiky Človek, ani žiadne duchovné pozdvihnutie a vzostup, ani obrátenie sa naspäť k Bohu z tohto matrix-marazmu by sa nikdy už nekonali a ani neuskutočnili. Dovtedy bol Boh Stvoriteľ Najvyšší Duch. Slovo sa stalo telom. Tým že po smrti tela Ježiša Krista ho Boh-Duch na tretí deň oživil, transformoval a včlenil do svojej Absolútnej Prirodzenosti, môže sa prejaviť všade vo všetkých možných svetoch a dimenziách nie len v duchu. Že celý nutný proces nastane Ježiš vedel už dopredu a preto neušiel, nebránil sa a vydal sa dobrovoľne.,Bože môj, Bože môj prečo si ma opustil?' zvolal fyzický aspekt umierajúceho tela Ježiša Krista. Duch a duša neumreli, oddelili sa, ,opustili' telo a pokračovali v misii ďalej. Na tretí deň aspekt Ducha-Život telo oživil a premenil.

  rony povedal/-a: Cely pribeh Isu aj s matkou ktora bola panna je prevzaty z egypta. Otcenas je modlidba slepeho z egypta cca 1000 rokov pred kristom.

  Čo sa týka podobných línií, Melchisedeka som už spomenul. No rád by som si prečítal tú modlitbu aj tie tu niektorými prezentované príbehy predkristovských zrodencov z panien, poslov božích, príp. konajúcich zázračné skutky, ukrižovaných, z relevantných zdrojov. Viem že niekde písal Rusofil o "vypůjčení "od Amenhotepa IV, no rád by som sa o tých zrodencoch atď. dozvedel ešte niečo viac.

 • Rusofil
  upravené Fri 25 Nov 2022 #50

  Místo v Bibli, kde Hospodin (ve Slovenštině Pán) bere na sebe identitu Boha. Je to ve 4.knize Mojžišově, v odstavci, který je pojmenován Hospodin je Bůh. (Deuteronomium 4)
  35Tobě to však bylo ukázáno, abys poznal, že Hospodin je Bůh; kromě něj není žádný jiný.

  Ve Slovenské verzi Bible to mají ještě vylepšené tvrzením, že "Pán je pravý Boh". Nestačilo jim napsat, že Pán je Boh. Dodali tam slůvko "pravý", aby to bylo nade vší pochybnost.

  Takže GP potřeboval v Bibli ještě doslovně ztvrdit, aby nebylo žádných pochybností, kdo je tady Bohem. Ne Stvořitel, ale Formovatel. Toto byla první záměna, no a další proběhla, když na Boha pasoval Ježíše. A světe div se, ten také pocházel z vyvoleného, Židovského národa. Ale musel z něj udělat sakrální oběť Židů, aby jej za Boha přijali i nežidovské národy. A přitom jeho nástroj řízení "Židé" fungovali všude.

  Takovéto "sakrální oběti" fungují dodneška. Mrtvý Němcov, by mohl vyprávět. Bude další Zelenskij? Pořád stejný modus operandi a pořád funguje.

 • @dum povedal/-a:
  >

  Čo sa týka podobných línií, Melchisedeka som už spomenul. No rád by som si prečítal tú modlitbu aj tie príbehy vami prezentovaných predkristovských zrodencov z panien, poslov božích, príp. konajúcich zázračné skutky, ukrižovaných, z relevantných zdrojov. Viem že niekde písal Rusofil o "vypůjčení "od Amenhotepa IV, no rád by som o tých zrodencoch atď. dozvedel ešte niečo viac.

  To, co se zachránilo z Alexandrijské knihovny, je v podzemí Vatikánu, snad se někdy otevře a budete mít možnost si to přečíst.