... o Adamovi

«13

Komentáre

 • @mih
  bradatý pán = Stvoriteľ tohto sveta. entita stvoriaca svet v ktorom sa "teraz nachádzame"
  Adam = ľudská bytosť/ľudské bytosti
  Pekný hlavolam? ...možno :) , ale hlavne by to mala byť jedna z osnovných otázok pre tých, ktorí sa ako-tak vyznajú v pojmoch KSB.

 • @Sergio
  Aha... tak on je to testík. Já to nepochopila. :)
  Možná proto, že nejsem zastánce názoru "stvoření člověka". A Adama ... no... to taky ne. :smile:
  Ale dobře - berme to tak, jakoby toto biblické stvoření tak bylo. Pak bych na otázku, jakou psychiku Adamovi stvořitel vdechl, odpověděla - lidskou. Proč? Protože v původním božím záměru bylo, aby člověk byl zástupcem božím na zemi (a možná i Zemi). Bůh stvořil Adama už jako dospělého, takže jiný typ psychiky nepřipadá do úvahy. Jinak - ve vývoji dítěte od narození do dospělosti defilují postupně všechny typy psychiky a měly by při skutečné dospělosti člověka zakotvit u typu Člověk. V tomto dozrávání hraje roli hlavně prostředí a výchova. Jenže - v dnešním světě se psychika člověka povětšinou na nějakém tom stupni "zadrhne" a tak se dost často stává, že člověk s miminkovskou psychikou "zvíře" je věkem už dávno dospělý. A další, co se dnes dost často stává, že se nám psychika nepřirozeně zvrátí vlivem omamných látek - no a pak je deformovaná nejen psychika, ale úplně vše na člověku - včetně myšlení, uvažování, posouzení reality - nebo včetně fyzického těla.

 • GN 1, 26-30

  26 Nato Boh povedal: „Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby! Nech vládne nad rybami mora i nad vtáctvom neba, i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi!“ 27 A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. 28 Boh ich požehnal a povedal im: „Ploďte a množte sa a naplňte zem! Podmaňte si ju a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi!“ 29 Potom Boh povedal: „Hľa, dávam vám všetky rastliny s plodom semena na povrchu celej zeme a všetky stromy, majúce plody, v ktorých je ich semeno: nech sú vám za pokrm! 30 Všetkým zverom zeme a všetkému vtáctvu neba i všetkému, čo sa hýbe na zemi, v čom je dych života, (dávam) všetku zelenú trávu.“ A stalo sa tak.

  GN 2, 18-25

  .“ 18 Potom Pán, Boh, povedal: „Nie je dobre byť človeku samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude podobná.“ 19 Keď Pán, Boh, utvoril z hliny všetku poľnú zver a všetko nebeské vtáctvo, priviedol ho k Adamovi, aby videl, ako by ho nazval, lebo ako ho nazve, také bude jeho meno. 20 A nazval Adam menom všetok dobytok, všetko nebeské vtáctvo a všetku poľnú zver. Ale pomoc, ktorá by mu bola podobná, nenašiel. 21 Tu Pán, Boh, dopustil na Adama tvrdý spánok, a keď zaspal, vybral mu jedno rebro a jeho miesto zaplnil mäsom. 22 A z rebra, ktoré vybral Adamovi, utvoril Pán, Boh, ženu a priviedol ju k Adamovi. 23 Vtedy Adam povedal: „Toto je teraz kosť z mojich kostí a mäso z môjho mäsa; preto sa bude volať mužena, lebo je vzatá z muža.“ 24 Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilipne k svojej manželke, a budú jedným telom. 25 A obaja, Adam i jeho žena, boli nahí a nehanbili sa jeden pred druhým.

  Akú psychiku, by nejaký Pán vložil do klona?
  Sám neviem

 • Pardon chýba hlavné.

  GN 2, 7-8
  7 Vtedy Pán, Boh, utvoril z hliny zeme človeka a vdýchol do jeho nozdier dych života. Tak sa stal človek živou bytosťou. 8 Potom Pán, Boh, vysadil na východe, v Edene, raj a tam umiestnil človeka, ktorého utvoril.

 • Boh stvoril na obraz
  Pán Boh utvoril

 • d
  dum
  upravené Thu 24 Nov 2022 #7->

  Boh- Stvoriteľ stvoril Adama- prvé bytosti na svoj obraz, takže stvoril entity s ,typom psychiky' boh- boží syn- bohočlovek. No už relatívne k Absolútnemu. S ľuďmi dnešného typu nemal Adam ani fyzicky, ani duševne nič spoločné. Duchovne i duševne je možné sa priblížiť (s typom psychiky podľa KSB Človek). To čo sa s Adamom, Evou, hadom, plodom zo stromu poznania atď. dialo ďalej je už iná kapitola.

 • @dum povedal/-a:
  Boh- Stvoriteľ stvoril Adama- prvé bytosti na svoj obraz, takže stvoril entity s ,typom psychiky' boh- boží syn- bohočlovek. No už relatívne k Absolútnemu. S ľuďmi dnešného typu nemal Adam ani fyzicky, ani duševne nič spoločné. Duchovne je možné sa priblížiť (s typom psychiky podľa KSB Človek). To čo sa s Adamom, Evou, hadom, plodom zo stromu poznania atď. dialo ďalej je už iná kapitola.

  Takže v prvej kapitole Genesis povedal Boh stvoriteľ: Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby!

  Ešte tam je to na Náš obraz.

  Nie je tam spomenutý Adam

  To znamená, že sa nemám ako tak riadiť týmto písmom, ale tým čo si napísal ty?

  Kde môžem pozrieť to o čom tvrdíš?

 • LAD
  napisal
  Boh stvoril na obraz
  Pán Boh utvoril
  Boh tvoril myslienkou
  Pan boh rukami
  podla boha mame jest rastlinu stravu

 • d
  dum
  upravené Thu 24 Nov 2022 #10->

  @LAD povedal/-a:

  @dum povedal/-a:
  Boh- Stvoriteľ stvoril Adama- prvé bytosti na svoj obraz, takže stvoril entity s ,typom psychiky' boh- boží syn- bohočlovek. No už relatívne k Absolútnemu. S ľuďmi dnešného typu nemal Adam ani fyzicky, ani duševne nič spoločné. Duchovne je možné sa priblížiť (s typom psychiky podľa KSB Človek). To čo sa s Adamom, Evou, hadom, plodom zo stromu poznania atď. dialo ďalej je už iná kapitola.

  Takže v prvej kapitole Genesis povedal Boh stvoriteľ: Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby!

  Ešte tam je to na Náš obraz.

  Nie je tam spomenutý Adam

  To znamená, že sa nemám ako tak riadiť týmto písmom, ale tým čo si napísal ty?

  Kde môžem pozrieť to o čom tvrdíš?

  Riaď sa čím chceš, aj Starým zákonom. Pre mňa je relevantný NZ. Do vyhnania z raja je to v SZ človek, no Eva sa už spomína. Po vyhnaní (resp. aktivácii neg. stavu) sa Adam už hneď spomína. "Náš obraz" - a kde je napísané že ešte v predstvorení neexistovali žiadne entity napr. ako sprostredkovatelia Božích aspektov typu archanjeli, cherubíni, tróni, atď.?... Kľudne si prvého stvoreného v Stvorení volaj človek, Adam podľa SZ, alebo človekovia. Pre mňa to boli boho- človekovia, boží synovia.

 • dum povedal/-a: Riaď sa čím chceš, aj Starým zákonom. Pre mňa je relevantný NZ. Do vyhnania z raja je to v SZ človek, no Eva sa už spomína.

  To ja Viem, že sa mám riadiť čím chcem.
  Pravda, bol v tom pod tón, no chcel som vedieť viac. Z toho čo si odpovedal, je to NZ?

  Netvrdím, že pred tým neexistovali žiadne entity, no vychádzam v tejto diskusii z tkzv faktov, teda HisTory.

  Ale mohol si dať nejaký most k tvojmu chápaniu.

 • dum povedal/-a: Po vyhnaní (resp. aktivácii neg. stavu) sa Adam už hneď spomína.

  Počkaj spomínaš GN 2, ako to GN 1, už nehrá rolu?, kde Adam nieje.

  Podľa tohto je Adam klon, podľa čoho Adam klon nieje.
  Zaujma ma to a rad si prečítam ďalej.

 • LAD povedal/-a: Netvrdím, že pred tým neexistovali žiadne entity, no vychádzam v tejto diskusii z tkzv faktov, teda HisTory.

  Gn: Hospodin, Boh, ho vyhnal zo záhrady Eden, aby obrábal pôdu, z ktorej bol vzatý. 24 Odohnal človeka a na východ od záhrady Eden postavil cherubov a blýskavý plamenný meč, aby strážili cestu k stromu života.

 • dum povedal/-a: Boh- Stvoriteľ stvoril Adama- prvé bytosti na svoj obraz

  Počkaj prestávam tebe chápať.
  Ja voči tvojim písmenkám mám len to, že si napísal hore uvedené.

 • @LAD povedal/-a:

  dum povedal/-a: Boh- Stvoriteľ stvoril Adama- prvé bytosti na svoj obraz

  Počkaj prestávam tebe chápať.
  Ja voči tvojim písmenkám mám len to, že si napísal hore uvedené.

  Tak inak. Ešte pred stvorením prvých bytostí Stvorenia (človeka, Adama, božích synov atď.) a pred ,začiatkom' (čas bol irelevantný, ešte neexistoval) procesu Stvorenia v tzv. predstvorení boli ' ,vyžiarené ' špeciálne entity môžme ich nazvať , mediátori ' .. o ktorých som písal vyššie.

 • @LAD povedal/-a:

  dum povedal/-a: Po vyhnaní (resp. aktivácii neg. stavu) sa Adam už hneď spomína.

  Počkaj spomínaš GN 2, ako to GN 1, už nehrá rolu?, kde Adam nieje.

  Podľa tohto je Adam klon, podľa čoho Adam klon nieje.
  Zaujma ma to a rad si prečítam ďalej.

  Nie, meno Adam sa spomenie až po vyhnaní z Edenu na konci tretej a začiatku štvrtej kapitoly Gn. Človek, ani Adam nie sú klony Boha. Boh Stvoriteľ je Jediný Absolútny. Všetci ostatní sú relatívni a stvorení od určitého bodu. A keďže sú relatívni tak vždy im bude niečo chýbať.

 • Stvorenie - ťažká téma, každý to chápe v zrkadle svojich životných okolností a vlastného poznania. A je dobre, že nás to núti vzpínať sa k pochopeniu. Ja to vidím tak, že Najvyšší stvoril prvé bytosti (slovom= informáciou+energiou) na svoj obraz - teda boli tiež tvorivé a spolu prežívali radosť z tvorby. Logicky aj tieto "deti" pokračovali v "rodičovskom" diele a tvorili svoje "svety" (krásne sú predsa pocity rodiča, ak dieťa pochopí jeho dielo, prevezme ho a ďalej pokračuje v jeho zdokonaľovaní). A niekde v tejto línii potomstva sa zjavil Človek, obdarovaný iskrou/vedomím Stvoriteľa. Kvôli zapúzdrenosti v hmote sú mu (len dočasne) nedostupné vyššie línie/metódy.
  Netrúfam si povedať, čo bol Adam, či aké množstvo božstiev ho tvorilo, no Eva bola podľa dnešných kritérií čistý klon (DNK z rebra) Adama .

 • dum povedal/-a: Nie, meno Adam sa spomenie až po vyhnaní z Edenu na konci tretej a začiatku štvrtej kapitoly Gn. Človek, ani Adam nie sú klony Boha

  Ja teda neviem:
  GN 2, 22
  22 A z rebra, ktoré vybral Adamovi, utvoril Pán, Boh, ženu a priviedol ju k Adamovi. 23 Vtedy Adam povedal: „Toto je teraz kosť z mojich kostí a mäso z môjho mäsa; preto sa bude volať mužena, lebo je vzatá z muža.“

  Dobre toto nerieši, nič. Pítam sa, kde môžem načrieť do tvojho vedenia?

 • openeyes povedal/-a: Netrúfam si povedať, čo bol Adam, či aké množstvo božstiev ho tvorilo, no Eva bola podľa dnešných kritérií čistý klon (DNK z rebra) Adama.

  GN 2, 7-8,19
  7 Vtedy Pán, Boh, utvoril z hliny zeme človeka a vdýchol do jeho nozdier dych života. Tak sa stal človek živou bytosťou. 8 Potom Pán, Boh, vysadil na východe, v Edene, raj a tam umiestnil človeka, ktorého utvoril.

  19 Keď Pán, Boh, utvoril z hliny všetku poľnú zver a všetko nebeské vtáctvo, priviedol ho k Adamovi, aby videl, ako by ho nazval, lebo ako ho nazve, také bude jeho meno.

  Ako fakt je to v tej Biblii nejasne.
  Najskôr vytvorí z hliny človeka a o chvíľu hovorí o Adamovi.
  Asi tam čosi chýba.

  Množstvo Boztiev podľa tejto knihy stvorilo človeka v GN 1. Nie v druhej kapitole, kde už utvára.

 • @LAD povedal/-a:

  dum povedal/-a: Nie, meno Adam sa spomenie až po vyhnaní z Edenu na konci tretej a začiatku štvrtej kapitoly Gn. Človek, ani Adam nie sú klony Boha

  Ja teda neviem:
  GN 2, 22
  22 A z rebra, ktoré vybral Adamovi, utvoril Pán, Boh, ženu a priviedol ju k Adamovi. 23 Vtedy Adam povedal: „Toto je teraz kosť z mojich kostí a mäso z môjho mäsa; preto sa bude volať mužena, lebo je vzatá z muža.“

  Dobre toto nerieši, nič. Pítam sa, kde môžem načrieť do tvojho vedenia?

  Áno. Pozrel som viaceré verzie SZ, aj preloženú z pôvodných jazykov, niekde sa meno Adam spomenie až v štvrtej kapitole, niekde už v druhej. Začni s Novým zákonom, hlavne s evanjeliami.

 • d
  dum
  upravené Wed 23 Nov 2022 #21->

  @LAD povedal/-a:

  openeyes povedal/-a: Netrúfam si povedať, čo bol Adam, či aké množstvo božstiev ho tvorilo, no Eva bola podľa dnešných kritérií čistý klon (DNK z rebra) Adama.

  GN 2, 7-8,19
  7 Vtedy Pán, Boh, utvoril z hliny zeme človeka a vdýchol do jeho nozdier dych života. Tak sa stal človek živou bytosťou. 8 Potom Pán, Boh, vysadil na východe, v Edene, raj a tam umiestnil človeka, ktorého utvoril.

  19 Keď Pán, Boh, utvoril z hliny všetku poľnú zver a všetko nebeské vtáctvo, priviedol ho k Adamovi, aby videl, ako by ho nazval, lebo ako ho nazve, také bude jeho meno.

  Ako fakt je to v tej Biblii nejasne.
  Najskôr vytvorí z hliny človeka a o chvíľu hovorí o Adamovi.
  Asi tam čosi chýba.

  Množstvo Boztiev podľa tejto knihy stvorilo človeka v GN 1. Nie v druhej kapitole, kde už utvára.

  Myslím že nechýba ale sa vracia k stvoreniu človeka. V druhej kapitole 7 je názov "Ešte o stvorení človeka.Raj.Eva. " (Biblia preložená z pôv. jazykov). Takže navrátenie sa ešte raz ku GN 1 podrobnejšie...A množstvo Bohov ani ich názvy v SZ nerieš, to už sa tu preberalo x krát. Bude ťa to len zavádzať. Je iba Jediný Absolútny Boh Stvoriteľ. Tí ďalší sú už od určitého bodu Stvorenia relatívni pseudo-tvoritelia.

 • ako pisal Pales, cenou za sexualitu je smrtelnost. Pred Evou a Lilith musel byt pre-Adam tvor bez pohlavia. Po Eve uz su pohlavia definovane, nastava vyhnanie z raja, smrt, bolesti a podobne ako sa tam pise.

 • Vyskum DNA potvrdzuje Adama.Podla DNA sme potomkovia jedneho Adama. Zien aj dalsich ludi bolo viacej ale plodil len Adam.

 • d
  dum
  upravené Wed 23 Nov 2022 #24->

  Kancelar povedal/-a: musel byt pre-Adam tvor bez pohlavia. Po Eve uz su pohlavia definovane,

  Keďže človek, Adam resp. bytosti človek, Adam boli stvorené priamo na obraz Boží, tak obsahovali aj femínne aj maskulínne princípy v harmónii. Napr. femínny Láska a maskulínny Pravda. Nenazval by som ich bez pohlavia ale skôr vonkajškom sa zjavujúci podľa prejaveného princípu- či už ženského alebo mužského. Keďže časť 'človekov' Eva odtrhla plod zo stromu poznania dobra aj zla, t.j. aktivovala odvrátenie sa od Boha , feminita a maskulinita sa aj fyzicky oddelila, boli zaodení " do kože" a vymiestnení z Edenu inde, na našu prírodnú planétu- kde celá genéza a ilustrácia následkov a dôsledkov tej aktivácie, pád, duchovný úpadok a degradácia pokračovala naďalej. Preto tento proces rád prirovnávam k indickým degradačným jugám, Satjajuga, Trétajuga, Dvaparajuga a Kalijuga-lebo to tento pád vystihuje.

 • @rony povedal/-a:
  Vyskum DNA potvrdzuje Adama.Podla DNA sme potomkovia jedneho Adama. Zien aj dalsich ludi bolo viacej ale plodil len Adam.

  Co to je "žen i dalších lidí"?

 • R
  upravené Wed 23 Nov 2022 #26->

  @rony povedal/-a:
  Vyskum DNA potvrdzuje Adama.Podla DNA sme potomkovia jedneho Adama. Zien aj dalsich ludi bolo viacej ale plodil len Adam.

  Toto tvrzení je blud. Prosím odkaz na zdroj. Nestačí mi, Britští, nebo Američtí vědci potvrdili ... Celé lidstvo pochází od 20 mužských předků. Tolik haploskupin na světě existuje. Člen jedné haploskupiny nemůže být předkem jiné haploskupiny.

 • R
  upravené Wed 23 Nov 2022 #27->

  dum povedal/-a: Keďže človek, Adam resp. bytosti človek, Adam boli stvorené priamo na obraz Boží, tak obsahovali aj femínne aj maskulínne princípy v harmónii.

  Adam nebyl stvořen, ale utvořen, klonován. Stvořeny byli jenom ti, koho Bůh stvořil ze slova. Adam je výtvor Hospodina Boha (ve Slovenské verzi Pána Boha). Který se klonováním zabýval.
  Prosím ujasni si význam slova stvoření a zformování (česká verze) a utvorenie (slovenská verze). Jsou to diametrálně odlišné pojmy.

 • R
  upravené Wed 23 Nov 2022 #28->

  Kancelar povedal/-a: ako pisal Pales, cenou za sexualitu je smrtelnost. Pred Evou a Lilith musel byt pre-Adam tvor bez pohlavia. Po Eve uz su pohlavia definovane, nastava vyhnanie z raja, smrt, bolesti a podobne ako sa tam pise.

  Hloupost. V Bibli je zafixováno, že Bůh stvořil ze slova muže i ženu zároveň.
  Postupně utvářel Hospodin (ve Slovenské verzi Pán) tím, že nejprve naklonoval Adama a pak naklonoval Evu. Dříve, tedy podle Židovské verze, naklonoval Lilith, ale ta nechtěla Adama poslouchat, tak byla vyobcována za společnosti (později se vdala) a místo ní Hospodin naklonoval Evu.

 • R
  upravené Wed 23 Nov 2022 #29->

  dum povedal/-a: Keďže človek, Adam resp. bytosti človek, Adam boli stvorené priamo na obraz Boží,

  Adam nebyl stvořen, Adam byl utvořen, tedy naklonován. A byla mu vdechnuta "duše", tedy světonázor svého autora, tj. šéfa GP, Satana. Bible - Genezis to říká jasně. Nedá se toto ignorovat, jak to děláš ty a brát v potaz jenom NZ.
  Postupuješ stejně, jako dnešní politici. Je napsán zákon a pak je zpracován jeho výklad. Většinou je výklad jiný, než bylo zákonodárcem zamýšleno.
  To samé je s Biblí. Bible je zákon, NZ je jen výklad.

 • @Rusofil povedal/-a:

  dum povedal/-a: Keďže človek, Adam resp. bytosti človek, Adam boli stvorené priamo na obraz Boží, tak obsahovali aj femínne aj maskulínne princípy v harmónii.

  Adam nebyl stvořen, ale utvořen, klonován. Stvořeny byli jenom ti, koho Bůh stvořil ze slova. Adam je výtvor Hospodina Boha (ve Slovenské verzi Pána Boha). Který se klonováním zabýval.
  Prosím ujasni si význam slova stvoření a zformování (česká verze) a utvorenie (slovenská verze). Jsou to diametrálně odlišné pojmy.

  Viem veľmi dobre že sú v doslovnom význame Starého zákona rozpory. Stvoril, utvoril (v Gn 1 sú obidva termíny), stvárnil. Týmto doslovným významom SZ sa už nechcem zapodievať. Napriek tomu si myslím že do vyhnania z raja je to Jeden Boh, Najvyšší, Stvoriteľ. "Vyhnať" z pozitívneho stavu bytia do inej dimenzie na inú planétu, zaodieť ich do kože , postaviť cherubínov na ochranu Edenu predsa nemohol iný relatívny boh, keď relatívnymi pseudo-bohmi, padlými božími synmi boli vlastne oni sami.

 • R
  upravené Wed 23 Nov 2022 #31->

  @dum povedal/-a:

  @Rusofil povedal/-a:

  dum povedal/-a: Keďže človek, Adam resp. bytosti človek, Adam boli stvorené priamo na obraz Boží, tak obsahovali aj femínne aj maskulínne princípy v harmónii.

  Adam nebyl stvořen, ale utvořen, klonován. Stvořeny byli jenom ti, koho Bůh stvořil ze slova. Adam je výtvor Hospodina Boha (ve Slovenské verzi Pána Boha). Který se klonováním zabýval.
  Prosím ujasni si význam slova stvoření a zformování (česká verze) a utvorenie (slovenská verze). Jsou to diametrálně odlišné pojmy.

  Viem veľmi dobre že sú v doslovnom význame Starého zákona rozpory. Stvoril, utvoril (v Gn 1 sú obidva termíny), stvárnil. Týmto doslovným významom SZ sa už nechcem zapodievať. Napriek tomu si myslím že do vyhnania z raja je to Jeden Boh, Najvyšší, Stvoriteľ. "Vyhnať" z pozitívneho stavu bytia do inej dimenzie na inú planétu, zaodieť ich do kože , postaviť cherubínov na ochranu Edenu predsa nemohol iný relatívny boh, keď relatívnymi pseudo-bohmi, padlými božími synmi boli vlastne oni sami.

  Ne, protože z Ráje nevyháněl Bůh, ale Hospodin - Pán.
  v Genezis jsou oba termíny, jak tvrdíš, ale každý z termínů se vztahuje k jiné osobě. Stvořil - pouze k Bohu. Utvořil, zformoval pouze k Hospodinu - Pánu.
  Samozřejmě, že ti to (zvýrazněné) nesedí, protože se urputně bráníš tomu, že byli nejdříve svtvořeni první a až pak utvořeni druzí. Pokud toto vezmeš v úvahu, vše dostane najednou smysl.
  Navíc ti řeknu, kde se ráj nacházel. Rájem byla Hyperborea. Protože jenom na tomto místě na Zemi se nachází 4 velké řeky, které vyvěrají z jednoho místa. Podle severských legend právě tam žili světlí a byli nesmrtelní.