Dejepisná hádanka - List

Sergiov kvíz ma inšpiroval k hádanke,
ktorá by pre slovenčinárov, dejepisárov a zanietencov nemala byť ťažká.
Preto ich prosím, aby dali náskok neznalým hádačom.
Výhrou bude dobrý pocit z vyriešenia záhady.
Verím, že vás to neodradí od hľadania.

Na spomínaný text som si spomenula predminulý rok v decembri,
keď som riešila inú záhadu spojenú s 2 zdanlivo nespojiteľnými slovenskými mestami.
Keď som študovala, vôbec mi nenapadlo čosi, na čo som prišla pri riešení záhady.

Nápoveda:

List je pravý, uložený v múzeu.
Slúžil známemu českému spisovateľovi ako podklad v jednej časti jeho rozsiahleho diela.
Spisovateľ poctivo študoval v archíve.
Dokonca sa oň a o jeho pravosť sa zaujímal aj posledný slovenský križiak Ignác.

Pomôcka k mestu: "podnik príbehov"


O aký list ide a prečo ho možno považovať za cenný dobový dokument?


List:

Komentáre