Petícia - Zrušenie zmeny výšky registračného poplatku pri prepise áut z 30 až na 3900€

Podpisom tejto petície vyjadríte nesúhlas s poslednou zmenou výšky registračného poplatku, pri prepise auta platnej od Apríla 2023. Podľa poslednej zmeny sa registračný poplatok už nebude odvíjať od veku vozidla ale od emisnej normy a teda noví majitelia starých a výkonných áut, budú nútení platiť registračný poplatok až do výšky 3900€. Tento poplatok bude nutné uhradiť pri každom prepise auta až po jeho vyradenie z evidencie. Rovnako tým podporíte návrh na používanie starého systému výpočtu, na základe výkonu a veku vozidla, ako tomu bolo doteraz.

https://www.mojapeticia.sk/campaign/zrusenie-zmeny-vysky-registracneho-poplatku/63806c4d-7120-423b-847c-af98909c823c

Petičný portál má Via Iuris, čo sú liberálni hajzli, ale komu nevadilo dať údaje Holanďanom z www.petitions.net, nemalo by mu vadiť ani toto.

Komentáre