Previnenia proti slovenčine

Malá poradňa pre tých, ktorí nechcú haniť svoju reč.

Komentáre

 • TREBALO nám netreba

  V bežnej reči často počuť vety so slovom trebalo, napr. trebalo ešte pokúpiť plno vecí, trebalo by upratať, trebalo by zmenu.

  Slovo trebalo nie je spisovné.

  Vzniklo z príslovky treba pridaním prípony -lo zodpovedajúcej prípone slovesného tvaru 3. osoby jednotného čísla minulého času.

  Ako formálne slovesný tvar by predpokladal slovesný neurčitok trebať, ktorý v slovenčine nejestvuje.

  Potrebu vykonať minulý alebo podmienený dej sa vyjadruje konštrukciou bolo treba, bolo potrebné, bolo by treba, bolo by potrebné, prípadne slovesami muselo sa, malo sa, malo by sa.

  https://slovnik.juls.savba.sk/?w=treba&s=exact&c=p249&cs=&d=kssj4&d=psp&d=ogs&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=ssn&d=hssj&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskfr&d=pskcs&d=psken#