Kto sú bohovia Starého zákona?

Diskusia bola vytvorená z komentárov oddelených z: Voľby prezidenta ČR.

Komentáre

 • Súlad
  upravené Sun 29 Jan 2023 ->

  Náboženskí fanatici nečítať, hrozí poznanie pravdy.

  Kto sú bohovia Starého zákona?

  https://neposlusnyobcan.blog.pravda.sk/2014/06/25/kto-su-bohovia-stareho-zakona/

  Slovo Boh je v hebrejčine Elohim a je to plurál mužského rodu. Existuje aj singulár, jednotné číslo Eloha, Eloah. Elohím je teda množné číslo a dá sa preložiť ako – tí, čo prišli z neba.

  Takže alah je jeden z bohov, nie náš a nie najvyšší Stvoriteľ. Netýka sa to barbarov, tých pravdepodobne utvorili títo prišelci z vesmíru.

 • Súlad
  upravené Sun 29 Jan 2023 ->

  Bol Ježiš Židom a synom starozákonného Jehovu?

  https://neposlusnyobcan.blog.pravda.sk/2014/07/20/bol-jezis-zidom-a-synom-starozakonneho-jehovu/

  Ježiš nebol Žid, ale na svoju misiu bol dobre vyškolený, takže poznal dobre židovskú mentalitu, náboženstvo a dejiny. Ježiš prišiel len kvôli Židom.Ako hovorí Samaritánke v Matúšovom evanjrliu:Ja som prišiel zachrániť len stratené ovce z domu Izraela.

  Doktor nechodí ku zdravým, ale ku chorým. A možno sa v skutočnosti volal Radomír.

  Samaritán, či samaritánka je falšovaný. Správne má byť Sam-arián, alebo Sam-árijec, a Sam-ariánka, Sam-árijka. Toto súvisí s árijcami, ale nie v zmysle, ako árijcov hrubo a pomýlene propagoval nemecký nacizmus.Ježiš prišiel vysvetliť Židom, že ich dávny náboženský vodca Mojžiš podľahol omylu, keď zaviedol uctievanie Jehovu, pretože Jehova je diabol.

  A sme doma. Všetko do seba dokonale zapadá, len mozaika nesmie byť iluzórna, ale skutočná.

  Čiže Ježišova poprava bola trestom smrti za bohorúhačstvo a zvádzanie Židov na cestu k inému bohu, preč od kultu Jehovu. Ďalší aspekt Ježišovej smrti spočíval v tom, že predstavovala vlastne rituálnu, ľudskú obeť Jehovovi. Kresťanstvo však hlása, že ukrižovanie Krista predstavuje spásu od hriechov a že Ježiš zomrel za hriechy ľudstva.

  Kresťania vzývajú rituálnu obeť a symbolicky jedia ľudské telo a pijú ľudskú krv a vôbec im to nepríde divné.

 • Súlad
  upravené Sun 29 Jan 2023 ->

  Odpoveď na predošlý článok

  https://neposlusnyobcan.blog.pravda.sk/2014/07/21/odpoved-na-predosly-clanok/

  Čo sa týka Boha Židov, všetci kresťania ho uctievali a uctievajú. Pýtam sa prečo my, Slovania, prečo Nemci, prečo Rusi a prečo iné národy Európy, kde prijali toto synteticky vyrobené kresťanstvo, nepoznáme dejiny našich predkov, obrady dávnych bohov a naše a ich kultúrne dedičstvo. jednoducho preto, že keď chcete ovládnuť národ, musíte vykoreniť jeho pôvodnú kultúru, vymyť mu mozgy cudzou ideológiou, ktorú generáciami prijme za svoju a ide sa dokonca za ňu biť a zabíjať, hoci jeho prapredkov zabíjali preto, že odmietli túto ideológiu prijať a držali sa viery a kultúry svojich otcov a dedov.Prečo boli dejiny Európy a hlavne Slovanov prepísané a zmenené na históriu? Prečo sa náboženské, politické a vojenské sily cudzozemcov už od 9 storočia snažia rozkladať slovanskú vzájomnosť, štvať slovanské národy navzájom proti sebe /viď v súčasnosti Ukrajina a Rusko/.Preto, že Slovania mali rozvinutú kultúru, písomníctvo a náboženstvo. Toto bolo potrebné rozložiť, rozložiť celú slovanskú ríšu, aby sa jednotlivé dŕžavy ľahšie ovládli. Anglické slovo slave označuje otroka a za otrokov nás Západ vždy mal a bude mať.Podívajte sa na fabriky a závody na Slovensku, ktoré sú rozpredané, v cudzom vlastníctve a lacná slovenská pracovná sila v nich robí ako otroci.A podobne je to aj v Rusku a iných slovanských krajinách.

  Vychádza z informácií Noci Svaroga. Dnes už vieme, že Slovania žiadnych bohov nemali. Opakujem, pretože je tu veľa ľudí neschopných chápať čítaný text, Slovania žiadnych bohov nemali!

 • Kto má oči na pozeranie, ten vidí. Kto má uši na počúvanie, ten počuje. Iba idioti a náboženskí fanatici podliehajúci primitívnym náboženstvám nevidia a nepočujú. Buď nechcú, alebo toho nie sú schopní kvôli svojej obmedzenosti.

 • Kto nechce poznať skutočnú pravdu o Slovanoch? Cudzinci, u ktorých je to pochopiteľné, a idioti, ktorí podľahli s našou kultúrou nezlučiteľnými ideológiami a napojili sa na nám nepriateľské egregory. V tom tkvie obrovské nebezpečenstvo protislovanskej KOBky s Mŕtvou, nie Živou vodou. Každý sa môže slobodne rozhodnúť, čomu bude veriť.

 • Súlad
  upravené Sun 29 Jan 2023 ->

  Kto bol skutočný Mojžiš a jeho vyvolený národ?

  https://neposlusnyobcan.blog.pravda.sk/2014/07/19/kto-bol-skutocny-mojzis-a-jeho-vyvoleny-narod/

  Myslím si, že viacero vecí je inak, ale článok vás možno inšpiruje k ďalšiemu bádaniu.

 • Rusofil
  upravené Wed 1 Feb 2023 ->

  Co má společné Koščej nesmrtelný z Ruských pohádek, draci s syny Bohů z Bible a lidí otoků.
  https://www.youtube.com/watch?v=DzVLh_a70f8&ab_channel=%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F

 • Súlad
  upravené Thu 2 Feb 2023 ->

  Názor: Kým, prečo a pre koho boli vytvorené náboženstvá od 10:00:
  https://cloud.abelon.app/s/qCYDkywGefbMYge