Kľúč ku slobode

Milo
upravené 26 Feb 12:08 v Svetonázor #1#1

Nepríde nás zachrániť žiadny hrdina ani spasiteľ – musíme to urobiť sami.

[...]pretože aj keby sme predpokladali, že jeden z týchto kandidátov sa dostane k moci, ak by boli vinníci režimu potrestaní a “ten pravý” by bol vo funkcii, ako dlho by táto sloboda trvala? Ten, kto je pri moci, chce v prvom rade jedno: zostať pri moci.

To sa síce určite môže diať s dobrým úmyslom. Napríklad vládca môže byť presvedčený, že má koncepciu, pomocou ktorej možno dosiahnuť univerzálne šťastie pre všetkých. Aby sa to však podarilo, musí sa to uskutočniť bez “keby” a “ale”, bez diskusií a bez odporu. Takto sa z myšlienky veľmi rýchlo stane ideológia, ktorá má na zreteli len celok, ale nie jednotlivých ľudí. V histórii je na to veľa príkladov. Z človeka, ktorý začal ako osloboditeľ, sa veľmi rýchlo stane tyran a z jeho bývalých stúpencov sa buď stanú horliví podporovatelia tyranských opatrení, alebo jeho zarytí nepriatelia.[...]

Celý článok

Komentáre

 • d
  dum
  upravené Mon 27 Mar 2023 #2->

  Príspevok bol presunutý z diskusie Svetonázorové omyly v KSB

  @Michaela1 povedal/-a:

  Milo povedal/-a: Ide o mravnosť - sú takí, ktorí si prečítajú popis neodhaliteľnej rafinovanej vraždy a začnú premýšlať nad tým, ako túto metódu použiť. A sú takí, ktorí túto znalosť použijú na to, aby sa nestali jej obeťou.

  Myslím, že ten výčet je zúžený. Použiji jiný příklad - jsou otroci, kteří po pochopení pravidel otrokářského systému přemýšlí o tom, jak v rámci těchto pravidel dosáhnout vlastní svobody vykoupením z otroctví. Jiní přemýšlí o tom, jak této znalosti využít k tomu, aby sami dosáhli pozice dozorců nad otroky. A další přemýšlí, jak ji využít k odstranění otrokářského systému, resp. podmínek umožňujících jeho fungování. Můj zájem o KSB je dán předpokladem, že se lépe než jiné mně známé myšlenkové systémy hodí pro tu třetí kategorii. S relevantními argumenty, které by tento předpoklad vyvracely, jsem se ve zdejší diskusi nesetkala.

  K tomuto len taká krátka úvaha čo sa týka slobody. Keďže sme závislí na mnohých veciach: jedlo, nápoje, bývanie - strecha nad hlavou, dýchateľný vzduch, peniaze (momentálne), zdravotná starostlivosť, bezpečnostné a záchranárske zložky, odvoz odpadu, presuny na vzdialenejšie miesta, komunikácie a cesty, sociálna a dôchodková starostlivosť, oddych, pomoc od iných, vyvážené prostredia aj vzťahy, pôda atď. atď. a rôzne ďalšie atribúty ( aj negatívneho charakteru ) - tak skutočná sloboda - sloboda voľby tu vlastne neexistuje, len forma akejsi stále na niečom a niekom závislej pseudoslobody. Jednoducho vo väčšine prípadov sa nedá zvoliť nejaká iná zdravá životaschopná alternatíva ale len jediná alebo podobná nevyhnutnosť. Myslím že predpotopné prvotné prastaré civilizácie boli na tom aj so slobodou voľby a výberom alternatív lepšie ako táto dnešná krehká a závislá ľudská civilizácia duchovného úpadku. Len momentálna úvaha.

 • dum povedal/-a: Keďže sme závislí na mnohých veciach: jedlo, nápoje, bývanie - strecha nad hlavou, dýchateľný vzduch, peniaze (momentálne), zdravotná starostlivosť, bezpečnostné a záchranárske zložky, odvoz odpadu, presuny na vzdialenejšie miesta, komunikácie a cesty, sociálna a dôchodková starostlivosť, oddych, pomoc od iných, vyvážené prostredia aj vzťahy, pôda atď. atď. a rôzne ďalšie atribúty ( aj negatívneho charakteru ) - tak skutočná sloboda - sloboda voľby tu vlastne neexistuje, len forma akejsi stále na niečom a niekom závislej pseudoslobody. Jednoducho vo väčšine prípadov sa nedá zvoliť nejaká iná zdravá životaschopná alternatíva ale len jediná alebo podobná nevyhnutnosť...

  Možno treba začať s tým, čo si kto konkrétne predstaví pod pojmom sloboda. Je tento tvoj zoznam hore, teda dostupnosť týchto vecí a služieb, pre teba nevyhnutnou súčasťou slobody?

  Pôsobivé odporučenie Ježiša (podľa Lukáša):
  “Přestaňte být úzkostliví o své duše, pokud jde o to, co budete jíst, nebo o své tělo, pokud jde o to, co budete nosit. 23 Duše je totiž cennější než jídlo a tělo než oblečení. 24 Dobře si všimněte, že krkavci ani nesejí semeno, ani nesklízejí a nemají stodolu ani zásobárnu, a přesto je Bůh krmí. O kolik cennější jste vy než ptáci?”

  A tu úvahy nášho súčasníka z článku Kľúč ku slobode:

  Sloboda sa nenachádza v inštitúciách, v štáte alebo v ekonomike, ale v každom jednotlivcovi a v medziľudských vzťahoch.

  a

  Sloboda sa začína až tam, kde ľudia môžu slobodne robiť a nerobiť, čo chcú, bez toho, aby boli závislí alebo podriadení iným ľuďom.

  To samozrejme nevylučuje prijímanie a dodržiavanie záväzkov. Musia však byť uzatvorené z vlastnej vôle a na základe vedomého, slobodného rozhodnutia, bez hrozby nevýhod.

 • d
  dum
  upravené Tue 28 Mar 2023 #5->

  Milo povedal/-a: Možno treba začať s tým, čo si kto konkrétne predstaví pod pojmom sloboda. Je tento tvoj zoznam hore, teda dostupnosť týchto vecí a služieb, pre teba nevyhnutnou súčasťou slobody?

  Sloboda pre mňa znamená Sloboda voľby. Jediná voľba nie je žiadna voľba a ani Sloboda. Je to nevyhnutnosť bez alternatívy. Týmto vlastne začal aj proces duchovného pádu. Nepoznanie a nerozlišovanie inej alternatívy, aj keď opačnej a negatívnej. Duchovne som slobodný a môžem si zvoliť čo chcem, fyzicky určite nie. Aj keď môžem napr. kvázi slobodne zmeniť prácu ktorá mi nevyhovuje (alebo ma ,slobodne' prepustia🙂) tak som prinútený zavedeným systémom zapojiť sa znovu do jeho krvného obehu s podobnou alternatívou alebo neživotaschopnou živoriacou alternatívou bez prostriedkov. Takže pre mňa je určite Slobodou Sloboda Voľby. A už keď som načal hore aj predpotopné civilizácie - ten dlhý zoznam ľudských závislostí a nevyhnutností bol u nich určite kratší.

 • @Michaela1 povedal/-a:
  Snad se nikoho nedotknu, když přidám názor jednoho známého zločince, který strávil polovinu života ve vězení. Na rozdíl od mnoha filozofů a náboženských myslitelů, snažících se stovky let rozmotat komplikovaný řetěz souvislostí zdánlivě neřešitelného problému lidské svobody, považoval tuto otázku za triviálně jednoduchou. Svobodu definoval jako stav, kdy ty dveře, které nás dělí od zbytku světa, mají klíč zevnitř.

  To je jeden aspekt slobody. Druhý je duševný. Veľa ľudí má kľúč zvnútra, avšak je neslobodných, zajatých vo svojom pekle na Zemi. Musím to a tamto.... toto je podľa mňa skutočná nesloboda...

 • Lavazza povedal/-a: Svobodu definoval jako stav, kdy ty dveře, které nás dělí od zbytku světa, mají klíč zevnitř

  Keď k tomu pridáme "klíč zevnitř ... a takého človeka za dverami, ktorý si tie dvere odomkne", tak z toho máme Pjakinovskú tautológiu: "priviesť koňa k napájadlu môže aj jeden, ale ani 40 ho nedonúti napiť sa"...

 • @openeyes povedal/-a:

  Lavazza povedal/-a: Svobodu definoval jako stav, kdy ty dveře, které nás dělí od zbytku světa, mají klíč zevnitř

  Keď k tomu pridáme "klíč zevnitř ... a takého človeka za dverami, ktorý si tie dvere odomkne", tak z toho máme Pjakinovskú tautológiu: "priviesť koňa k napájadlu môže aj jeden, ale ani 40 ho nedonúti napiť sa"...

  Na toto téma Rusové natočili v roce 1988 film, "Убить дракона" (Zabít draka). Pointu nebudu prozrazovat, ale najdete tam vězení, klíč i ty, kteří jsou přivedeni k napajedlu...
  Film stvořen přímo pro studující KSB.

 • Žijeme v iluzi. Proč si nemůžeme vzpomenout na minulé životy. Jak se chovat v současné době.
  https://dzen.ru/video/watch/64244453c583f65e1b9e357c?t=9

 • Je vidět, že Schwarzenberg vidí procesy šířeji, než ta naše banda u vesla, Podle mě je představitelem globalistů, tak ne div, že se tu bandu snaží trochu korigovat. Asi tuší, že Rusko bude vítězem a to by pak byl pořádný veletoč. Bandě radí nepostihovat lidi za proruský názor.
  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Nezavirat-do-vezeni-za-podporu-Ruska-Schwarzenberg-prekvapil-733836

 • Kromě jiného byla zadána otázka žrecům o stravování. Jestli jíst maso, nebo ne. Velice zajímavá odpověď.
  https://dzen.ru/video/watch/642c485482257b026d4f588d?t=2

 • Súlad
  upravené Wed 5 Apr 2023 #14->

  O potratoch (RU)

  Zaujímavý netradičný pohľad na problematiku z pohľadu troch údajne energeticky najsilnejších človekov v Rusku.

 • Svobodu skutečně každý vnímá jinak - a nemyslím si, že je to špatně, chybně. Každý tu máme jiné zkušenosti, jiné úkoly a naše duše jsou různého "stáří".
  Pro mě osobně je svobodou schopnost mít vlastní myšlenky. Myslet, utvářet si v hlavě obrazy, vlastní příběhy, mít vlastní závěry, názory... I kdybych byla pod zámkem, do hlavy mi neuvidí a nezakážou mi myslet si, co chci. Ano, určitě o to usilují, jak se různou chemií k myšlení jiných lidí dostat a nějak ho ovlivnit. Možná to jednou budou umět a pak se ze světa ztratí i svoboda...

 • o
  upravené Mon 10 Apr 2023 #17->

  Lin povedal/-a: Pro zájemce a znalce RJ tu mám docela dlouhý článek "Potřebujeme soud o historii".

  Nuž tento článok/pokusný balónik s geroizáciou Alexandra I. možno hodnotiť ako test stavu osprostenia/pokus zviesť rozvíjajúcu sa snahu o odkrytie skutočných dejín Ruska a Slovanov.
  Pjakin 19.9.2022:

  Tak, ako dnes máme podpindosníkov, aj on bol úplne podriadený anglickej korune. Ten neprijal jediné rozhodnutie, ktoré by snáď mohlo uškodiť britskej korune, ale by bolo v záujme Ruska a v neprospech britskej koruny. Ale zato prijal kopu rozhodnutí, ktoré poškodzovali Rusko, ale boli v záujme britskej koruny.

 • @openeyes povedal/-a:

  Lin povedal/-a: Pro zájemce a znalce RJ tu mám docela dlouhý článek "Potřebujeme soud o historii".

  Nuž tento článok/pokusný balónik s geroizáciou Alexandra I. možno hodnotiť ako test stavu osprostenia/pokus zviesť rozvíjajúcu sa snahu o odkrytie skutočných dejín Ruska a Slovanov.
  Pjakin 19.9.2022:

  Tak, ako dnes máme podpindosníkov, aj on bol úplne podriadený anglickej korune. Ten neprijal jediné rozhodnutie, ktoré by snáď mohlo uškodiť britskej korune, ale by bolo v záujme Ruska a v neprospech britskej koruny. Ale zato prijal kopu rozhodnutí, ktoré poškodzovali Rusko, ale boli v záujme britskej koruny.

  Psala jsem, že souhlasím jen s něčím. Přesto mi ta určitá část přišla zajímavá - a Alexandr tam není.
  Pjakina neposlouchám, ale v souladu s KSB se snažím nevylévat vodu z vaničky i s dítětem... :)

 • @Lin to nebolo myslené osobne, pre mňa je to dobrá ukážka "cvičného textu" pre KSB študentov, v ktorom sa na pomerne logickej gramatike slovotvorných základov buduje ďalšia kamufláž dejín, podávaných ako tie pravdivé/odkryté.