Úvahy o Bohu, Vesmíre, Učení Ježiša Krista, časť 2

Diskusia bola vytvorená z komentárov oddelených z: Mimo témy.
«134

Komentáre

 • d
  dum
  upravené Thu 18 Aug 2022 #2->

  "STVORITEĽ a BOH"...pre mňa ako v podstate teistu, monoteistu je Stvoriteľ už vyše dvetisíc rokov totožný s osobou Ježiša Krista. Predtým to bol Stvoriteľ, Boh, Otec, Najvyšší Duch svätý nevtelený. Takže Absolútna Entita, Absolútna Bytosť, Stvoriteľ, Boh je pre mňa Ježiš Kristus. Týmto vlastne odpovedám aj mysliteľovi ako si Ho obrazovo predstavujem. Samozrejme rozlišujem a odlišujem Boha a bohov, Boha Otca a božích synov, Absolútnu Bytosť a relatívne bytosti, Absolútnu Entitu a relatívne entity, Stvoriteľa a niektorých pseudostvoriteľov ktorých výstupy a procesy sú opakom procesov a výstupov Stvoriteľa.

 • @dum povedal/-a:
  "STVORITEĽ a BOH"...pre mňa ako v podstate teistu, monoteistu je Stvoriteľ už vyše dvetisíc rokov totožný s osobou Ježiša Krista. Predtým to bol Stvoriteľ, Boh nevtelený. Takže Absolútna Entita, Absolútna Bytosť, Stvoriteľ, Boh je pre mňa Ježiš Kristus. Týmto vlastne odpovedám aj mysliteľovi ako si Ho obrazovo predstavujem. Samozrejme rozlišujem a odlišujem Boha a bohov, Boha Otca a božích synov, Absolútnu Bytosť a relatívne bytosti, Absolútnu Entitu a relatívne entity, Stvoriteľa a niektorých pseudostvoriteľov ktorých výstupy a procesy sú opakom procesov a výstupov Stvoriteľa.

  Ono by bolo ešte fajn oddeliť osobu Ježiša, ako reálneho bozieho syna a Ježiša Krista ako kresťanského egregora.

 • @Lavazza povedal/-a:

  @dum povedal/-a:
  "STVORITEĽ a BOH"...pre mňa ako v podstate teistu, monoteistu je Stvoriteľ už vyše dvetisíc rokov totožný s osobou Ježiša Krista. Predtým to bol Stvoriteľ, Boh nevtelený. Takže Absolútna Entita, Absolútna Bytosť, Stvoriteľ, Boh je pre mňa Ježiš Kristus. Týmto vlastne odpovedám aj mysliteľovi ako si Ho obrazovo predstavujem. Samozrejme rozlišujem a odlišujem Boha a bohov, Boha Otca a božích synov, Absolútnu Bytosť a relatívne bytosti, Absolútnu Entitu a relatívne entity, Stvoriteľa a niektorých pseudostvoriteľov ktorých výstupy a procesy sú opakom procesov a výstupov Stvoriteľa.

  Ono by bolo ešte fajn oddeliť osobu Ježiša, ako reálneho bozieho syna a Ježiša Krista ako kresťanského egregora.

  Celkovo k náboženstvám, cirkvám atď. sa nehlásim a hlavne s dogmou kresťanstva Boh v troch osobách sa nestotožňujem, je to polyteistický výklad.

 • Ogar Valach
  upravené Tue 16 Aug 2022 #5->

  @dum povedal/-a:
  Celkovo k náboženstvám, cirkvám atď. sa nehlásim a hlavne s dogmou kresťanstva Boh v troch osobách sa nestotožňujem, je to polyteistický výklad.

  Ako to súvisí s tým, čo písala Lavazza?

 • @Ogar Valach povedal/-a:

  @dum povedal/-a:
  Celkovo k náboženstvám, cirkvám atď. sa nehlásim a hlavne s dogmou kresťanstva Boh v troch osobách sa nestotožňujem, je to polyteistický výklad.

  Ako to súvisí s tým, čo písala Lavazza?

  "Oddeliť osobu Ježiša ako reálneho božieho syna"- nie. Oddeliť osobu Ježiša Krista ako reálneho Boha a Ježiša Krista ako matrixu kresťanstva- áno.

 • @dum povedal/-a:
  "Oddeliť osobu Ježiša ako reálneho božieho syna"- nie. Oddeliť osobu Ježiša Krista ako reálneho Boha a Ježiša Krista ako matrixu kresťanstva- áno.

  Pravdepodobne sa mýliš. Bola osoba Ježiš, ktorá nemá nič spoločné s tzv. vtelením Boha Ježisom Kristom a egregoriálnou štruktúrou Ježiš Kristus. Lavazza to podľa mňa oddelila veľmi dobre.

 • d
  dum
  upravené Thu 18 Aug 2022 #8->

  Z tvojho pohľadu. No myslím že sa nemýlim. Absolútny Najvyšší Duch, Boh, Otec, Stvoriteľ bol vždy len jeden a na zem sa inkarnoval do fyzickej osoby Ježiša Krista. Synom sa nazýval preto lebo kým neabsolutizoval prvky tela po "smrti" a nespojil ho so svojou Božskou Prirodzenosťou tak bol kvázi relatívnou hmotou oddelený od Otca. To čo vytvorilo potom kresťanstvo je len matrix pre ovečky.

 • d
  dum
  upravené Thu 18 Aug 2022 #9->

  Ak máš na mysli aj pozostatky Ježiša v Roza Bal v Kašmíre, tak je to nereálne. Ježiš Kristus tam bol pretože okrem iného navštívil aj všetkých vtedajších predstaviteľov svetových náboženstiev, teologicko-filozofických smerov kvôli spoznaniu a potenciálnemu súladu či skresleniu, odklonu ich prvkov od Právd (nie je to v Biblii zaznamenané), no vrátil sa a neskôr bol umučený, v Jeruzaleme fyzicky umrel a pochovaný bol necelé tri dni kým nenastala transformácia, transmutácia, zmŕtvychvstanie.

 • Súlad povedal/-a: odpúšťať svojim nepriateľom

  Znovu je to nepochopenie slov Ježiša Krista, (aj kresťanmi), a už som to viackrát aj na starých fórach vravel. Miluj blížneho ako seba samého či miluj svojho nepriateľa nie je myslené ako slepá láska ale láska s múdrosťou. Slepá láska bez múdrosti miluje všetko, aj hnusnú, odpornú, zlú a negatívnu vonkajšiu identitu ľudí a aj ich slová, skutky a činy. Láska s múdrosťou miluje najvnútornejšiu pozitívnu myseľ a pravú identitu bytosti, ktorá je tou iskrou Boha (ktorej súčasťou je aj slobodná vôľa a voľba zmeniť sa na Človeka a nepôsobiť z nepravej ,egomysle' ) a z ktorej vychádzajú aj "božie" skutky a činy. Pravá láska s múdrosťou miluje atribúty Boha v nás a nemiluje a odmieta všetku umelo navŕšenú negatívnu identitu či už biorobota, démona, zvieraťa, zombie a pod.

  Súlad povedal/-a: najskôr uvedomenie si chyby, potom oľutovanie, potom ospravedlnenie, a nakoniec odčinenie. Až potom má prísť odpustenie z našej strany

  Toto je v poriadku, odpustenie po uvedomení ,oľutovaní a odčinení. Každopádne ubližujúce skutky a činy voči iným sú "nemilovateľné" (to ako keby sa milovala napr. choroba) a samozrejme netolerovateľné.

 • dum povedal/-a: Miluj blížneho ako seba samého či miluj svojho nepriateľa nie je myslené ako slepá láska ale láska s múdrosťou.

  Podľa mňa nezmanipulované vyjadrenie Ježiša znelo: Miluj blížneho ako seba samého, ale len toho, kto si to zaslúži. Ten rozdiel je obrovský.

 • Miluj blizneho ...je cele zmanipulovane. Upriamuje pozornost na druhych.

 • d
  dum
  upravené Thu 22 Dec 2022 #13->

  @openeyes povedal/-a:

  dum povedal/-a: Miluj blížneho ako seba samého či miluj svojho nepriateľa nie je myslené ako slepá láska ale láska s múdrosťou.

  Podľa mňa nezmanipulované vyjadrenie Ježiša znelo: Miluj blížneho ako seba samého, ale len toho, kto si to zaslúži. Ten rozdiel je obrovský.

  Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Ježiš Kristus to hovoril s pozície pozitívneho stavu, pozitívnych svetov, nebies - ako keby z pozície ideálu. No nie je to len abstraktný ideál, tie stvorené svety sú reálne a toto ,prikázanie 'je tam pre všetky bytosti jedným zo základných princípov. Neexistuje tam zlo, negativita, lži, nepravdy, nenávisť, závisť, utrpenie, choroby, starnutie, egomyseľ a jej pseudoprincípy. Ježiš Kristus sa s týmito atribútmi skúsenostne stretol, spoznal ich a zažil v procese tu na zemi. Ešte raz opakujem, na týchto atribútoch nie je nič z pozície Boha ani boho-Človekov milovania hodné a tieto atribúty vonkajších umelých identít ľudí sú s pravými najvnútornejšími identitami ( "božskými iskrami" a pravou mysľou) antagonistické. Ježiš ukazoval cestu k boho-Človeku (Ja som cesta, Pravda i Život), akým byť či nebyť, a aj kvôli tomu bolo jeho telo vonkajškom, atribútmi egomysle napadnuté a popravené. No nie na dlho, transformované vstalo z mŕtvych, keďže Ježiš obsahoval okrem Pravdy aj aspekt Absolútneho- Život.

 • dum povedal/-a: Miluj blížneho ako seba samého či miluj svojho nepriateľa nie je myslené ako slepá láska ale láska s múdrosťou. Slepá láska bez múdrosti miluje všetko, aj hnusnú, odpornú, zlú a negatívnu vonkajšiu identitu ľudí a aj ich slová, skutky a činy. Láska s múdrosťou miluje najvnútornejšiu pozitívnu myseľ a pravú identitu bytosti, ktorá je tou iskrou Boha (ktorej súčasťou je aj slobodná vôľa a voľba zmeniť sa na Človeka a nepôsobiť z nepravej ,egomysle' ) a z ktorej vychádzajú aj "božie" skutky a činy.

  Viac tekvíc = viac kapusty? :)
  Boh nám nedal tykve len na okrasu.
  Boh je Miera.
  Boh je láska.
  Boh je láska s mierou.

  Láska bez Miery sú tupé emócie, úchylka,
  nekontrolovaný oheň, oheň Pan.
  Oheň je dobrý sluha, ale zlý Pan.
  Láska bez rozumu je slepá.

  Rozum tvorí základnú konštrukciu
  a zároveň i bezpečnostný systém,
  na ktorom je postavená funkčná intuícia,
  ktorú si dospelý Človek nepletie s emóciou.

  Intuícia je zmysel pre mieru.
  Tam sa v 2-D chápaní svet(l)a uzatvára kruh
  a v 3-D, resp. N-D chápaní sveta
  ide o krok na ďalšiu úroveň evolučnej špirály
  = emocionálnu gramotnosť
  e-mocno-zmyslového s-troja psychiky

 • Súlad
  upravené Thu 22 Dec 2022 #15->

  Ľudo povedal/-a: Viac tekvíc = viac kapusty

  Pekne prosím o recept na výrobu kapusty z tekvíc. Môže byť aj vo forme básničky.

 • dovolím si sem vložiť pár textov z knihy Monostona, kde spomína Ježiša...
  sú z rôznych častí knihy...
  a ospravedlňujem sa, no toto nemám zatiaľ preložené,...

  ...К сожалению, люди не хотят получать мудрость Неба. Даже то усечённое и исковерканное знание, которое осталось после Иисуса, не усвоено людьми. По-прежнему умы их полны тьмы и ненависти друг к другу, а любовь в их душах умерла…

  ...Троица — это Господь, который состоит из собственного разума, выраженного чистой энергией, мыслеформы Иисуса и Его разума, который является лучшим источником энергии для Меня, ибо его питают люди, и Святого Духа — Моей любви к людям как способа передачи вам энергии жизни…

  ...Троица — это незримый Создатель, и Дух Святой, или лучистая энергия любви, создающая мыслеформу, и Его воплощённое создание. То, что вы изображаете на иконах Иисуса как третью Мою ипостась, верно, ибо Он — творение Моё. Каждое Моё творение заключает в себе часть
  Мою, отданную именно ему. Без каждого из вас Я не полон. Но, как и Христу, столь же верно стать и вам третьей Моей ипостасью. Для этого нужно лишь научиться разум подчинять душе, и тогда Троица Моя станет полна и для вас…

  ...Говоря о каждой вашей душе как о необходимой Моей части, Я говорю о Троице: каждый из вас — луч Мой. Иисус — Тот, Кто сумел влиться в Меня гораздо большим импульсом, нежели Я вложил в Него изначально, оттого Иисус — неотъемлемая часть и Троицы Живоначальной.

  ...Троица — это Я и дитя Моё. А между нами любовь, дающая начало жизни. Иисус — дитя Моё, но и каждый из людей — дитя Моё. Я имею в виду на Его месте каждого человека, понимающего, что он сын Божий.
  Иисус был послан Мною к людям — для искупительной жертвы, так они решили. А я думал иначе: Иисус должен был объяснить людям, что каждый из них — сын Божий и важно держать мост со Мною, чтобы жизнь была наполнена Светом. Люди извратили Его слова и сделали Его Богом,
  но не этого хотел Я. Люди создают себе предмет поклонения на каждом шагу, и не живого Господа они любят, а этот предмет…

  zatiaľ asi stačí...
  na vysvetlenie, tá kniha bola písaná 10 rokov, čiže k jednej téme sa autor mohol vyjadriť veľa krát a v knihe je to podľa tém zosumarizované...

  len som tých chcel položiť otázku, či ozaj chápeme správne úlohu Ježiša ako Syna Božieho?
  lebo dohadovať sa o tom, čo povedal, a ako to povedal... to je zase len otázka každého osobnej viery, podobne, ako viery v to, či je tento citovaný text od nejakého podlého individua (so svojimi skrytými záujmami) alebo jeho autorom je skutočne Boh Zeme :)

 • Estryd povedal/-a: len som tých chcel položiť otázku, či ozaj chápeme správne úlohu Ježiša ako Syna Božieho?

  Podle citací to vypadá, že autorem je pravoslavný kněží. Alespoň je to psáno jejich jazykem.

 • dum povedal/-a: Podľa mňa nezmanipulované vyjadrenie Ježiša znelo: Miluj blížneho ako seba samého.

  dum povedal/-a: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého

  Tak prispejem ešte svojou interpretáciou, teda ako tímu rozumiem ja. Podľa mna tieto 2 výroky nie sú identické úplne a sú formulované, tak že umožňujú širší výklad, možno úplne iný ako zamýšľal Ježiš. Ostatne aramejština nie je žiaden jednoduchý jazyk, okrem všetky výroky Ježiša mame len sprostredkovane, ak teda vychádzame z toho, že to je reálna osoba.

  V podstate je to o tom, že by sme mali mat seba na prvom mieste, resp. by sme nemali mat radšej iných ako seba samých. Malo by to byť na rovnakej úrovni.

 • Rusofil povedal/-a: Podle citací to vypadá, že autorem je pravoslavný kněží. Alespoň je to psáno jejich jazykem.

  to je zaujímavé, pre mňa jedna z nezodpovedaných otázok je - prečo sa práve v dnešnom Rusku 'ozval' náš Stvoriteľ, prečo nie v inej časti sveta? alebo skôr v čase?
  a keď by som teoretizoval, tak - teraz a v Rusku práve preto, že ako národ sú možno najviac 'naladení' si aspoň vypočuť, čo nám všetkým chce náš Otec povedať... a to zase môže súvisieť s tým, že prevládajúca relígia v Rusku je pravoslávie, z čoho by ďalej vyplývalo, že je možno najbližšie v Istine o Stvoriteľovi... ale to ozaj len teoretizujem, čiže sú to moje domnienky :)

  Lavazza povedal/-a: V podstate je to o tom, že by sme mali mat seba na prvom mieste, resp. by sme nemali mat radšej iných ako seba samých. Malo by to byť na rovnakej úrovni.

  možno nejde len o to, mať sám seba na prvom mieste, ale dokázať sa o seba postarať sám najlepšie ako sa dá, za každých okolností vedieť za seba zabojovať, no zároveň nie na úkor niekoho iného...
  našou najdôležitejšou úlohou vo všetkých inkarnáciách vraj je naučiť sa rozpoznávať dobro od zla, svetlo od temnoty, pretože od toho závisí naša ďalšia 'večná' existencia v tejto etape Bytia (čo môžu byť eóny)
  a k 'miluj blížneho svojho' - ako píše Lavazza, nevieme, či to ozaj povedal Ježiš, no určite je pre nás - ako 'deti' jedného Stvoriteľa - dôležité pochopiť a prijať, že sme jedna veľká Rodina a hoci je každá duša jedinečná (a to je schválne tak), každý z nás má potenciál prispieť k rozvoju tejto etapy Bytia na veeeeeľmi dlhý časový úsek, no to sa nám nepodarí, keď medzi sebou budeme bojovať, závidieť si, nenávidieť sa a podobne...
  keď to prenesiem do ľudsky pochopiteľnejšej roviny - jedna rodina, matka, otec, deti... - ktorý rodič by bol šťastný, keby sa jeho deti pred jeho očami denno denne bili, nenávideli by sa, dokonca zabíjali brat brata?
  a napriek tomu to náš Otec všetkým nám stále toleruje, stále dúfa, že sa nad sebou zamyslíme a že pochopíme, že sme ozaj ako ľudia jedna veľká Rodina a začneme sa v našich myšlienkach, slovách aj činoch orientovať na Svetlo...

 • Lavaza povedala
  V podstate je to o tom, že by sme mali mat seba na prvom mieste, resp. by sme nemali mat radšej iných ako seba samých. Malo by to byť na rovnakej úrovni.
  suhlasim Lavaza lenze ten pokyn zacina miluj blizneho to dovysvetlenie sa tam straca. A to este ze milovat toho kto mi ublizuje ? ( samostatna tema suvisi so starym zakonom) Milovat druhych okej ale ako? Ako seba samych? A kde je napisane kde su navody na lasku k sebe? Jednoznacne je potrebne seba dat na prve miesto v zivote a prestat sa starat do druhych v milnej predstave ze je to prejav nasej lasky. Toto nie je o egoizme ale o pristupe k zivotu kde najprv vyriesim seba potom viem pomoct druhym a ne naopak. Toto ale neznamena ze mi je druhy clovek lahostajny to ne.

 • Ludo a dum co tam pisu doplnok
  V mrtvej vode je tato kratka veta
  To iste konanie niekedy laskou je inokedy nie je.
  nech sa paci uvazujte kedy Vase konanie laskou ( milovat blizneho...) je a kedy nie je. to iste konanie podotykam.

 • o
  upravené Thu 22 Dec 2022 #22->

  Lavazza povedal/-a: V podstate je to o tom, že by sme mali mat seba na prvom mieste

  Teraz mi prišiel na um výklad výroku Miluj blížneho svojho ako seba samého z pohľadu logiky.
  Zo zloženého výroku mi vypláva (zaujímavý to preklep ý/á), že podmienkou toho, aby som niekoho ľúbil (miluj blížneho svojho), je to, že najskôr musím ľúbiť/akceptovať sám seba (ako seba samého).

 • Súlad
  upravené Thu 22 Dec 2022 #23->

  Estryd povedal/-a: prečo sa práve v dnešnom Rusku 'ozval' náš Stvoriteľ, prečo nie v inej časti sveta? alebo skôr v čase?

  Takýchto kanálistov je po celom svete veľa. Aj v Česku je jedna, ktorá je dokonca vtelením Pána Ježiša Krista. Ani jeden takýto prípad, opakujem, ani jeden takýto prípad nebol komunikáciou s najvyšším Stvoriteľom. Preto som aj voči tejto knihe z Ruska skeptický a dovolím si vyjadriť svoj názor, aj keď som ju nečítal, pretože náznaky už poskytol Estryd.

  Jana Kyslíková - Hovory s Bohem, 2003

  https://search.mlp.cz/cz/titul/hovory-s-bohem/2363189/#/getPodobneTituly=deskriptory-eq:1188-amp:key-eq:2363189

  Autorka, inspirovaná stejnojmennou knihou N.D. Walsche přemýšlí o smyslu lidské existence a duchovních hodnotách.

  Jana Kyslíková převibrovala

  https://info.dingir.cz/2018/04/jana-kyslikova-previbrovala/

  “Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, oznamuji vám, že dnes 1. 4. 2018 v časných ranních hodinách převibroval plně odpouzdřený duch Mé přímé inkarnace Jany do duchovního světa souvztažného s 5D a Novou Zemí v novém Multivesmíru a novém cyklu času.” Společenství spolupracovníků Pána Ježíše Krista, Boží rodiny se tak dočkalo dalšího krůčku v plnění plánu záchrany lidstva před životem v negativním stavu na planetě Země/Nula ve 3. dimenzi pod nadvládou Pseudotvůrců.

  Boží rodina na Pražském hradě: převibrování Jany Kyslíkové je stále blízko

  https://info.dingir.cz/2020/09/previbrovani-jany-kyslikove-je-stale-blizko/

  Navzdory velmi nevlídnému počasí se v pondělí 28. září 2020 sešlo na Pražském hradě kolem čtyřiceti „spolupracovníků v týmu Boží rodiny“ Jany Kyslíkové. Dalších sedm osob se z důvodu protipandemických opatření ve stejný čas sešlo na Bratislavském hradě, aby se připojili alespoň telefonicky. Setkáním si tito lidé připomněli událost, k níž na Pražském hradě paradoxně nedošlo před 17 lety. Jana Kyslíková tehdy ve své první knize Hovory s Bohem předpovídala, že zde 28. září 2003 přesně v pravé poledne dojde ke zhmotnění Boha.

 • openeyes povedal/-a: zloženého výroku mi vypláva (zaujímavý to preklep ý/á), že podmienkou toho, aby som niekoho ľúbil (miluj blížneho svojho), je to, že najskôr musím ľúbiť/akceptovať sám seba (ako seba samého).

  Presne tak. Bez toho aby niekto mal rad seba, nie je možné milovať druheho, lebo nie je možné dať, čo nemam.

 • @Lavazza povedal/-a:

  openeyes povedal/-a: zloženého výroku mi vypláva (zaujímavý to preklep ý/á), že podmienkou toho, aby som niekoho ľúbil (miluj blížneho svojho), je to, že najskôr musím ľúbiť/akceptovať sám seba (ako seba samého).

  Presne tak. Bez toho aby niekto mal rad seba, nie je možné milovať druheho, lebo nie je možné dať, čo nemam.

  Prosím definuj, co je to mít rád sebe.

 • o
  upravené Thu 22 Dec 2022 #26->

  Rusofil povedal/-a: Prosím definuj, co je to mít rád sebe.

  Stručne za mňa: akceptovať svoju aktuálnu úroveň telesnosti/duchovnosti a na jej základe sa pokúšať "vzpínať sa k Stvoriteľovi/k svojej podstate" a neupadať do (implantovaného) "večného hriechu"/sebaobviňovania, keď sa niečo nepodarí/nedosiahne/zlyhá.

 • Lavazza
  upravené Thu 22 Dec 2022 #27->

  @Rusofil povedal/-a:

  @Lavazza povedal/-a:

  openeyes povedal/-a: zloženého výroku mi vypláva (zaujímavý to preklep ý/á), že podmienkou toho, aby som niekoho ľúbil (miluj blížneho svojho), je to, že najskôr musím ľúbiť/akceptovať sám seba (ako seba samého).

  Presne tak. Bez toho aby niekto mal rad seba, nie je možné milovať druheho, lebo nie je možné dať, čo nemam.

  Prosím definuj, co je to mít rád sebe.

  Možno to nebude úplne presne, ešte to nechávam prejsť hlavou. Vidieť a cítiť sám seba. Pocuvat sa, sledovat svoje potreby, starať sa o svoje telo, venovať si čas a pozornosť. Prijímať sa - v zmysle som taký/a, onaký, hlúpa, škaredá, nešikovný. Nie v zmysle narcisticko-egoistickom. Nepotlačovať svoje potreby a už vonkoncom nie obetovať sa. Tiež to neznamená, že všetko je dobre.

  Koľko ľuďom sa stalo to, že každý o nich vravel aky to bol dobrý clovek, každému pomáhal, staral a dostal napr. rakovinu alebo inú závažnú nemoc.

  Ja to tiež neviem, ako málokto z mojej a staršej generácie. Teraz sa to učím.

  Nechám si to ešte prejsť hlavou, nie je celkom ľahké, vyjadriť to slovami.

 • r
  upravené Thu 22 Dec 2022 #28->

  Hodne veci od tejto zeny koreluje aj s KSB pohladom.
  https://fitshaker.sk/zacni-sa-milovat-sleduj-ako-sa-zmeni-tvoj-zivot-radi-miriam
  jo neviem co je to hoponko nepropagujem to

 • d
  dum
  upravené Fri 23 Dec 2022 #29->

  @Estryd povedal/-a:
  dovolím si sem vložiť pár textov z knihy Monostona, kde spomína Ježiša...
  sú z rôznych častí knihy...
  a ospravedlňujem sa, no toto nemám zatiaľ preložené,...

  ...К сожалению, люди не хотят получать мудрость Неба. Даже то усечённое и исковерканное знание, которое осталось после Иисуса, не усвоено людьми. По-прежнему умы их полны тьмы и ненависти друг к другу, а любовь в их душах умерла…

  ...Троица — это Господь, который состоит из собственного разума, выраженного чистой энергией, мыслеформы Иисуса и Его разума, который является лучшим источником энергии для Меня, ибо его питают люди, и Святого Духа — Моей любви к людям как способа передачи вам энергии жизни…

  ...Троица — это незримый Создатель, и Дух Святой, или лучистая энергия любви, создающая мыслеформу, и Его воплощённое создание. То, что вы изображаете на иконах Иисуса как третью Мою ипостась, верно, ибо Он — творение Моё. Каждое Моё творение заключает в себе часть
  Мою, отданную именно ему. Без каждого из вас Я не полон. Но, как и Христу, столь же верно стать и вам третьей Моей ипостасью. Для этого нужно лишь научиться разум подчинять душе, и тогда Троица Моя станет полна и для вас…

  ...Говоря о каждой вашей душе как о необходимой Моей части, Я говорю о Троице: каждый из вас — луч Мой. Иисус — Тот, Кто сумел влиться в Меня гораздо большим импульсом, нежели Я вложил в Него изначально, оттого Иисус — неотъемлемая часть и Троицы Живоначальной.

  ...Троица — это Я и дитя Моё. А между нами любовь, дающая начало жизни. Иисус — дитя Моё, но и каждый из людей — дитя Моё. Я имею в виду на Его месте каждого человека, понимающего, что он сын Божий.
  Иисус был послан Мною к людям — для искупительной жертвы, так они решили. А я думал иначе: Иисус должен был объяснить людям, что каждый из них — сын Божий и важно держать мост со Мною, чтобы жизнь была наполнена Светом. Люди извратили Его слова и сделали Его Богом,
  но не этого хотел Я. Люди создают себе предмет поклонения на каждом шагу, и не живого Господа они любят, а этот предмет…

  zatiaľ asi stačí...
  na vysvetlenie, tá kniha bola písaná 10 rokov, čiže k jednej téme sa autor mohol vyjadriť veľa krát a v knihe je to podľa tém zosumarizované...

  len som tých chcel položiť otázku, či ozaj chápeme správne úlohu Ježiša ako Syna Božieho?
  lebo dohadovať sa o tom, čo povedal, a ako to povedal... to je zase len otázka každého osobnej viery, podobne, ako viery v to, či je tento citovaný text od nejakého podlého individua (so svojimi skrytými záujmami) alebo jeho autorom je skutočne Boh Zeme :)

  Len sa mi týmto potvrdilo to čo som napísal v tebou založenej téme o knihe. Pohár smoly v sude medu.Trojica, ktorú vôbec Ježiš Kristus ani raz nespomenie vo svojich vyjadreniach a vlastne sa termín trojica ani raz nevyskytne v celom Novom zákone ani v celej Biblii je výmysel a dogma kresťanských cirkevných koncilov a synod.

 • Súlad
  upravené Thu 22 Dec 2022 #30->

  dum povedal/-a: Len sa mi týmto potvrdilo to čo som napísal v tebou založenej téme o knihe. Hrnček, už hrniec smoly v sude medu.Trojica, ktorú vôbec Ježiš Kristus ani raz nespomenie vo svojich vyjadreniach a vlastne sa slovo trojica ani raz nevyskytne v celom Novom zákone je výmysel a dogma kresťanských cirkevných koncilov a synod.

  Každý kanálista prepustí len takú informáciu, ktorá prejde jeho vedomostným a ideologickým filtrom. Ak bol autor Ruskej knihy pravoslávny kňaz, ako naznačil Rusofil, tento jeho "omyl" je pochopiteľný. Nikto nemôže dostať informáciu, na ktorú nie je pripravený. A rôzne entity na druhej strane radi posúvajú informácie zapadajúce do ideologického rámca média, aby upevnili jeho dôveru v ňu a občas poskytnú aj osobnú informáciu, ktorú nemôže nikto iný vedieť.

 • Miluj blížneho svojho ako seba samého,
  resp.
  Milovať budeš svojho blížneho jako samého seba (Roháčkov preklad z pôvodných jazykov)... Ak jedinec dôjde niekde na ceste životom k poznaniu, že miluje, má rád atribúty Boha v sebe a svojej mysli (ktorými sú Pravda, Dobro, Múdrosť, Poznanie, Láska, Slobodná voľba a vôľa, Spravodlivosť atď. ' z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily' (slová Ježiša), vlastne miluje svoje pravé Ja, svoju pravú identitu. Opačné pseudo-atribúty síce akceptuje ako súčasť egomysle , navŕšenej identity a ľudského života , no odmieta ich, nemiluje ich a snaží sa ich odhodiť a dostať sám seba svojou vôľou a voľbami do kondície Človeka .No v tom prípade taktiež bude chcieť a snažiť sa aby aj jeho blížni boli a dostali sa do pravej ,správnej a harmonickej kondície odvrhovaním a nemilovaním týchto opačných pseudo-atribútov egomysle a umelých identít.