... prezidentská vláda na Slovensku

Problematika zo súčasnej slov. politiky:
Rieši sa o.i. otázka tzv. úradnickej vlády aj keď po správnosti je to jednoznačne prezidentská vláda.
PREZIDENT ! si vyberie predsedu vlády, podľa vlastného uváženia a ten si následne vyberie členov "svojej" vlády ktorých mu opäť schváli prezident-ka...
A moja otázka na Vás na zamyslenie znie:
Ako dlho môže byť takáto vlada, aj keď v obmedzenom režime, ale predsa pri "moci" (ak má podporu prezidenta-ky)?
Čo myslíte ako dlho? ... prečitejme-te si svk Ústavu ...! POZORNE !
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/
... 30 dní?
... 6 mesiacov?
...30 dní+6mesiacov?
...do konca volebného obdobia?
Koľko podľa Vás🤔😃?

Komentáre

 • Lavazza
  upravené Wed 28 Dec 2022 #2->

  Sergio povedal/-a: Čo myslíte ako dlho? ... prečitejme-te si svk Ústavu ...! POZORNE !
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/****

  Link nefunguje.

  Je zaujímavé si na túto tému vypočuť rozhovor s Dr. Drgoncom, ktorý je zavesený v tomto vlákne:

  https://ksbforum.info/discussion/comment/14535#Comment_14535

  Totiž tam Dr. Drgonec vysvetľuje, že to rozhodnutie Ústavného súdu, ktoré hovorí o tom, že nie je možné skrátiť volebné obdobie poslancom referendom, lebo to nie výslovne upravené v Ústave SR, v podstate hovorí o tom, že Ústave treba vykladať doslovne. Naša Ústava žiadnu prezidentskú alebo úradnícku vládu nedefinuje.

  https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-460

  Tak uvidíme ako to celé dopadne. Myslím, že lepší výklad tejto problematiky nebude. Ale zas, ani vláda, ani NR ani rezidentke nerobí problém ústavu nedodržiavať, resp. sa ňou riadiť, len keď to je vhodné.

  Asi najrealistickejšie zhodnotenie tohto marazmu: https://ereport.sk/caka-nas-vymena-hegera-za-hegera/

 • Sergio
  upravené Wed 28 Dec 2022 #3->

  ad.1 > Lavazza povedal/-a: Link nefunguje.
  opravil som to, aspoň dúfam

  ad2 > Lavazza povedal/-a: Totiž tam Dr. Drgonec vysvetľuje ...


  Ja by som sa opýtal p. Drgonca: Čítame obidvaja tú istú Ústavu? Ten istý text? V tom, ktorý ja čítam stojí napísané: ... prezident VYMENÚVA (viď. FOTO) ... teda KOHOKOĽVEK , kto je voliteľný do NR SR!!!
  .. aj úradníka z Hornej dolnej. Drgoncovi bude vadiť ak sa nazve taká vláda úradnícka? No nech mu to vadí, jeho problém :), nič to nezmení na skutočnosti, že taká vláda bude menovaná! a je v súlade s DOSLOVNÝM znením Ústavy SR.

  Ale neodvádzajme pozornosť od pôvodnej otázky, ktorá v zrozumiteľnej a jasnej podobe znie:
  Ako dlho, podľa svk Ústavy, môže byť pri moci, síce v obmedzenom režime ale pri moci, vláda menovaná, nehľadiac na nikoho a na nič prezidentkou, pričom takáto vláda nemá jasnú podporu väčšiny v parlamente?

 • @Sergio povedal/-a:
  ad.1 > Lavazza povedal/-a: Link nefunguje.
  opravil som to, aspoň dúfam

  ad2 > Lavazza povedal/-a: Totiž tam Dr. Drgonec vysvetľuje ...


  ja by som sa opýtal p. Drgonca: Čítame obidvaja tú istú Ústavu? Ten istý text? V tom, ktorý ja čítam stojí napísané: ... prezident VYMENÚVA (viď. FOTO) ... teda KOHOKOĽVEK , kto je voliteľný do NR SR!!! .. aj úradníka z Hornej dolnej. Drgoncovi bude vadiť ak sa nazve taká vláda úradnícka? No nech mu to vadí, jeho problém :), nič to nezmení na skutočnosti, že taká vláda bude menovaná! a je v súlade s DOSLOVNÝM znením Ústavy SR.

  Ale neodvádzajme pozornosť od pôvodnej otázky, ktorá v zrozumiteľnej a jasnej podobe znie:
  Ako dlho, podľa svk Ústavy, môže byť pri moci, síce v obmedzenom režime ale pri moci, vláda menovaná, nehľadiac na nikoho a na nič prezidentkou, pričom takáto vláda nemá jasnú podporu väčšiny v parlamente?

  Asi by som si preštudovala v nadväznosti nato, aj volebný zákon. A asi by som nešla do polemiky z najerudovanejším právnikom na výklad Ústavy, ktorý sa v mainstreame vôbec nevyskytuje. Pretože podľa tohoto by sa nemuseli vôbec konať žiadne voľby a prezident by mohol vymenovať kohokoľvek. Takže takto jednoduché to nebude. Ešte raz opakujem podľa posledného judikátu Ústavného súdu, by žiadna "úradnícka vláda" nemala vzniknúť.

  Vy ste právnik? Alebo máte skúsenosti s výkladom práva?

 • Lavazza povedal/-a: A asi by som nešla do polemiky

  Vidíte a ja by som, ohľadom tohto prípadu do tej polemiky kľudne išiel, aj verejne :smiley:
  Nech mi ukáže tú časť Ústavy SR, ktorá zakazuje menovanie VLÁDY podľa ľubovôle prezidenta!

 • Nezabudajme, ze akakolvek vlada i uradnicka musi mat podporu NR a aj sa jej zodpoveda.

 • Milý Sergio, treba si tú Ústava dočítať aj ďalej:

  VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
  Čl. 108

  Vláda Slovenskej republiky je vrcholným orgánom výkonnej moci.

  Čl. 109

  (1) Vláda sa skladá z predsedu, podpredsedov a ministrov.

  (2) Výkon funkcie člena vlády je nezlučiteľný s výkonom poslaneckého mandátu, s výkonom funkcie v inom orgáne verejnej moci, so štátnozamestnaneckým pomerom, s pracovným pomerom alebo s obdobným pracovným vzťahom, s podnikateľskou činnosťou, s členstvom v riadiacom alebo kontrolnom orgáne právnickej osoby, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť, alebo s inou hospodárskou alebo zárobkovou činnosťou okrem správy vlastného majetku a vedeckej, pedagogickej, literárnej alebo umeleckej činnosti.

  Čl. 110

  (1) Predsedu vlády vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky.

  (2) Za predsedu vlády môže byť vymenovaný každý občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný do Národnej rady Slovenskej republiky.

  Čl. 111

  Na návrh predsedu vlády prezident Slovenskej republiky vymenuje a odvolá ďalších členov vlády a poverí ich riadením ministerstiev. Za podpredsedu vlády a ministra môže vymenovať občana, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.

  Takže členov vlády vymenuje PREZIDENT na ZÁKLADE návrhu PREDSEDU VLÁDY. Takže nie úplne kohokoľvek.

  Ďalej:

  Čl. 113

  Vláda je povinná do 30 dní po svojom vymenovaní predstúpiť pred Národnú radu Slovenskej republiky, predložiť jej svoj program a požiadať ju o vyslovenie dôvery.

  Čl. 114

  (1) Vláda je za výkon svojej funkcie zodpovedná Národnej rade Slovenskej republiky. Národná rada Slovenskej republiky jej môže kedykoľvek vysloviť nedôveru.

  (2) Vláda môže kedykoľvek požiadať Národnú radu Slovenskej republiky o vyslovenie dôvery.

  (3) Vláda môže spojiť hlasovanie o prijatí zákona alebo hlasovanie v inej veci s hlasovaním o dôvere vláde.

  Čl. 115

  (1) Ak Národná rada Slovenskej republiky vysloví vláde nedôveru, alebo ak zamietne jej návrh na vyslovenie dôvery, prezident Slovenskej republiky vládu odvolá.

  (2) Ak prezident Slovenskej republiky prijme demisiu vlády, poverí ju vykonávaním jej funkcie až do vymenovania novej vlády.

  (3) Ak prezident Slovenskej republiky odvolá vládu podľa odseku 1, rozhodnutím, vyhláseným v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ju poverí vykonávaním jej pôsobnosti až do vymenovania novej vlády, avšak výlučne v rozsahu podľa čl. 119 písm. a), b), e), f), m), n), o), p) a r); výkon pôsobnosti vlády podľa čl. 119 písm. m) a r) je v každom jednotlivom prípade viazaný na predchádzajúci súhlas prezidenta Slovenskej republiky.


  Takže čisto teoreticky to môžeme mať nácvik každých 30 dní. Ale do tohoto sa nik nepustí, pretože dočasná vláda má obmedzené právomoci. Takže tu musí existovať konsenzus. Teoreticky keby náhodne vybrala hocikoho, tá vláda sa musí uchádzať o dôveru, 30 poslancov môže dať kedykoľvek návrh nato.

 • Sergio
  upravené Wed 28 Dec 2022 #8->

  @Kancelar povedal/-a:
  Nezabudajme, ze akakolvek vlada i uradnicka musi mat podporu NR a aj sa jej zodpoveda.

  Bohužiaľ omyl. Ústava pozná DVE vlády. Vlády DVOCH rozličných kvalít:
  1.vláda s plnými funkciami, ak má podporu nadpolovičnej väčšiny v parlamente
  2.vláda s obmedzenými právomocami

  A otázka znela:
  Ako dlho môže "vládnuť" vláda s obmedzenými právomocami?

 • Takze ešte raz, čo môže dočasná vláda:

  Takze nemoze rozhodovať o bodoch C) d) a g až L) vôbec. To poprvé. To že tato vláda spolu s rezidentkou už dávno poslapala po Ústave je ďalší fakt. To že budú hlasovat o niečom na čo nemajú právo alebo rozhodovať v rozpore s Ústavou už preukázali viackrát. Podľa všetkého právnik nie ste, ani ja. Takze sa treba obrátiť na Dr. Drgonca možno Vám odpovie.

 • Nám všetkým tu na Slovensku teraz vládne iba jedna sorta ľudí - banda , pre ktorú nie je problém prispôsobovať si ústavu a zákony podľa svojho chápania , veď preto tam boli predsa dosadení . Vlastne všetky možnosti sú reálne , šikovne obidená ústava a zákony pre nich nie je problém . Kým si nedáme do poriadku súdnu moc , veľa možnosti nie je.

 • orimak1 povedal/-a: Kým si nedáme do poriadku súdnu moc , veľa možnosti nie je.

  Nad soudní mocí je ještě výkonná, zákonodárná, ideologická a konceptuální. Soudní moc je až ta poslední, která má za úkol chránit současný systém. Bez změn v konceptuální moci, si moc nepomůžeme.

 • Sergio povedal/-a: Ako dlho môže "vládnuť" vláda s obmedzenými právomocami?

  logicky z toho vychadza, ze dovtedy kym je parlament vyslovi nedoveru, ale potom moze prezidentka poverit noveho cloveka zostavenim vlady a tento kolotoc sa moze tocit az do volieb

 • Samozrejme , ja rozumiem, no narážam na súdcov , na Slovensku , ktorí majú hlavne dodržiavať a presadzovať zákon. Viditeľným príkladom sú Harabín a tiež sudca ktorý odmietal na pojednávaní nosiť rúško ( meno si už nespomeniem). Ten zmätok a bordel ,čo tu narobili sa musí opraviť iba súdnou cestou , (koli zamedzeniu škôd ohľadne štátnosti), kde ústava a zákon platí pre každého a čím vyššie postavenie a väčšia moc , tým väčšia zodpovednosť . Tí všetci vládni predstavitelia nám maju byt predsa príkladom a dodržiavať ústavu a zákony .

 • orimak1 povedal/-a: majú hlavne dodržiavať a presadzovať zákon.

  Zásadní omyl. Jejich úkolem je udržovat systém.

 • Ja viem , že udržujú systém, ktorý tu teraz je, ale je to v poriadku ak udržujú systém aj porušovaním zákonov? A sú vládni predstavitelia nad zákonom? Sú aj policajne zložky nad zákonom? Sú sudcovia nad zákonom?Pretoze v súčasnej situácii , myslím diania na Slovensku , platia tie isté zákony - rozdielne, záleží kto pred tým sudcom stojí . A konečný verdikt , na súdnom pojednávaní, je od sudcu, ktorý má zákon rešpektovať, uplatňovať . V predošlom príspevku som písal svoj vlastný z idealizovany názor , ako by to malo , byť , teda ako si to ja predstavujem, vychádzajúc z toho že , každý vládny predstavitel bude morálne veľmi vysoko , že každý sudca bude morálne vysoko a tiež každý policajt bude morálne vysoko a že tiež systém je smerovaný na budovanie bohatstva štátu a možnosti vzostupu ľudí stať sa človekom.

 • orimak1 povedal/-a: Ja viem , že udržujú systém, ktorý tu teraz je, ale je to v poriadku ak udržujú systém aj porušovaním zákonov?

  Problém je, že oni to jako porušování zákonů nevidí.

 • @Rusofil povedal/-a:

  orimak1 povedal/-a: Ja viem , že udržujú systém, ktorý tu teraz je, ale je to v poriadku ak udržujú systém aj porušovaním zákonov?

  Problém je, že oni to jako porušování zákonů nevidí.

  Otázka je, že prečo je to tak? Prečo to ako porušenie zákonov nevidia, keď to zjavné porušenie je? To, že to takto robia ako to robia musí vychádzať z presvedčenia a z istoty, že sú a budú aj naďalej chránení. To znamená, že daný systém, ktorý teraz chránia a bijú sa za neho, podľa ich mienky a mienky ich kurátorov pretrvá a ďalej sa bude rozvíjať. A ďalším dôvodom je to, že títo ľudia sú do toho tak namočení a skompromitovaní, že inú možnosť ako pokračovať ďalej ani nemajú.

 • Otázka je koľko môže taká vymenovaná vláda vládnuť a nie otázka na otázku otázky.
  Za mňa som sa tam zatiaľ nič nenašiel.

 • ondrej82 povedal/-a: Otázka je, že prečo je to tak?

  KSB o tom mluví jasně. Jejich přesvědčení vychází z premise: Účel světí prostředky.

 • Prečo je to tak?
  Hlavným dôvodom je že oni sú všetci vydieraní a ak by sa aj pokúsil niekto vyskočiť z kolá von hrozí mu strašný koniec , alebo hrôza bez konca a často aj fyzická likvidácia. Preto tie pravidelne 180 stupňové otáčky .Vidierateľnosť zas ide ako ruka v ruke s nepritomnostou morálky , bez silného ducha a žiadna zásadovosť.

 • nemusi ist o hrozu bez konca, jednoducho peniaze. Z tych ich tusim 92 povodnych poslancov sa kolko dostane do parlamentu, pri sucasnych preferenciach? SAS sa mota okolo 5%, to je tusim 3 poslanci (takze Sulik+2), ostatni vratane priselcov od Remisovej by boli out, jedine ze by uspeli Progresivci, tam by sa este vedeli pichnut, Budaj&spol je takisto bez partie, OLANO sa urcite zredukuje, Remisova zanika ako strana, okrem Progresivcov su tu KDH, ale to je dost malo pre tolkych kandidatov