„Veľký Izrael“ ako náboženský a finančný projekt pre celé ľudstvo

Pozorný čitateľ nájde v článku súvislosti pre aspekty, ktoré určujú svetové politické a spoločenské dianie na povrchu aj pod ním. Čo spája aktivity izraelského filozofa Y. Noaha Harariho, heslá WEF o "šťastí bez vlastníctva", "útok" Hamas na Izrael a následnú "odvetu", pôsobenie "Tvorivej spoločnosti" , rozšírenie "nového duchovna" do najširších vrstiev spoločnosti a veľa iných, zdanlivo chaotických a nelogicky pôsobiacich vplyvov a udalostí?

Nájdite si čas. Je to nadčasová a veľmi informatívna štúdia realizácie projektu, ktorý sa týka celej planéty.

Komentáre

 • d
  dum
  upravené 16 Oct 16:22 ->#4

  "V tychto konfliktoch nejsu dobrí a zlí" - útočná vojna o moc, nadvládu a ovládnutie zdrojov pramení u ľudstva z chamtivosti, nenásytnosti a voľby ich uvedenia do procesu. Obranná vojna - ochrana pred nimi. Zvláštny, ale predsa príklad zo sveta vírusov či baktérií : Agresívne, útočné vírusy, baktérie napadnú organizmus s programom ovládnutia, podmanenia si ho, zničenia jeho harmónie- ,mieru'. Obranný mechanizmus (pozitívne baktérie a pod. koexistujúce s organizmom v harmónii - imunita atď.) je aktivovaný na obranu proti rozvratu 'mieru'-harmónie organizmu. Je to o vojnách a bojoch všeobecne, nielen o týchto konfliktoch. Možno niekoho tieto prirovnania pobúrili no jedná sa o prirodzenosť a správanie sa ,zla a dobra' na zemi.

 • Článok Oľgy Četverikovej je plne platný k dátumu jeho zverejnenia, k roku 2012.

  To, čo sa udialo od roku 2012 celoglobálne, nie len v arabskom svete, je napĺňaním cieľov hypersionizmu, alebo likvidáciou týchto plánov ako plánov celoglobálnych? Akú úlohu v tom hrá BRIC/BRICS? BRIC bol založený v septembri 2009 a rozšírený na BRICS v rokoch 2010/11.

  Pritom si musíme uvedomiť, že židovstvo, a teda aj v podobe hypersionizmu, bolo a je len nástrojom GP.

  Akcia covid19 bola prvou etapou na odvrátenie bezprostrednej biosférickej krízy (krízy vzniknuvšej z princípu židovskej úžery, nasledovala eenergeticko/ekonomická kríza, predo dvermi je kríza finančná… Finančná kríza bude len prefarbením, pričesaním brady Černomora, alebo jej úplným oholením a následným prstovaním brady úplne inej, nerastúcej na princípoch židovskej úžery? Základný podmienený príjem versus základnÿ nepodmienený príjem, Jeden alebo druhý, alebo oba súčasne pre rôzne časti sveta podľa nositeľov dopytu po degradačno-parazitickom konzume?

  Mám za to, že hypersionizmus v podobe prezentovanej roku 2012 je pre svet v roku 2023 neprijateľný a jeho predstavitelia budú od moci odstránení.

  Ako to vidíte vy?

 • @Lin

  Ono konečným cílem možná bude to, kdo bude ovládat energetické zdroje tekoucí do západní Evropy - pokud by to byla Anglie - mohla by stimulací energetických toků vytvářet v Evropě konkurenci USA - tím je oslabovat a tím mít výhodnější pozici v Aukus. V případě, že Anglie nebude mít na toto vliv a přijde tím o svoji vlivovou zónu, v Aukus po ní neštěkne pes.

  Anglie by svůj vliv na energetiku západní Evropy mohla získat např. tak, že by Turecku připadlo např. plynové pole Leviathan a odsud by se mohl dostávat do Evropy plyn za cenu, jež by určila Anglie. A Erdo už se nechal slyšet, že jednoznačně stojí za Hamasem.

  Ono v konečném důsledku válka proti Izraeli = válka proti USA. Jsou USA v současné době ve stavu, že by si mohli dovolit konflikt v rozsahu blízký východ (OPEC) vs USA?

 • K
  upravené 1 Nov 13:10 ->#11

  @Milo

  Abychom mohli utvořit model globalizace jehož základem by byla lidská podstata, lidskost, to co dělá člověka (nebo Člověka?) člověkem. - o jaké rovině vlastně mluvíme? Materiální či jemnohmotné?

  Přijde mi, že všechny možné modely globalizace mají za cíl vesměs materiální stránku a jedná se vlastně jen o rozdělení zdrojů a kompetencí dle nějakého klíče či ideologie (západní globální projekt, židovský globální projekt, rudý projekt, křesťanství, islám..)

  Zřejmě by bylo potřeba stanovit si základní hodnoty.

  Je možné něco budovat - vést, bez piramidální struktury řízení?

  Zatím každý globální projekt na zemi má tuto strukturu - je to z důvodu, že na vrcholu sedí konečný beneficient, nebo je to proto, že toto řízení je nejefektivnější?

 • za 1. - nevieme o riadení pred známymi globálnymi projektami, sú to projekty posledných tisícročí a sedí tam aj ten beneficient a zároveň myslím, že to nie je riadenie, ale využívanie zdrojov a neustále zastieranie a skrývanie skutočnosti, t.j. cieľov

  za 2. - Pyramidálna štruktúra riadenia sama osebe môže byť pozitívna i negatívna, naozaj mi príde najefektívnejšia, záleží od čistoty - alebo zrozumiteľnejšie - zamerania beneficienta spojeného s garanciou cieľov (archaicky -od výšky mravnosti zúčastnených:-)


 • Pyramída vyskladaná z ťažkých, nemobilných kamenných blokov, na dôvažok na vyšších poschodiach zacementovaná incestnými príbuzenskými vzťahmi a zábranami proti prieniku informácií nadol nemôže byť ani efektívna a ani spravodlivá. Myslím, že dejiny to dostatočne potvrdzujú. Chýba možnosť rozvoja, posunu, dynamiky. Jedinou možnosťou zmeny je nechať pyramídu explodoval a vystavať znova - čo by mohlo zodpovedať cyklu opakujúcich sa globálnych katastrof.

  Je pravdou, že v praxi iný model ako pyramidálny nepoznáme - tak ho bude treba vymyslieť:) Inšpirujúci model od kolegu je princíp vodnej kvapky, v ktorej prebieha na povrchu i zvnútra cirkulačný pohyb, kde sa obmena deje prirodzene, zákonite.

  --

  K otázke o tom, na čom má byť spoločnosť postavená sa vyjadril M. Veličko vo svojej odpovedi takto:

  Problémy Ruska a zostávajúceho sveta môžu byť vyriešené iba na základe alternatívneho projektu globalizácie, ktorý by vyjadroval podstatu človeka. Podstata človeka je obsiahnutá v troch bodoch:

  1. Tvorivý potenciál osobnosti je majetkom celého národa a ľudstva, preto tvorivý potenciál každého dieťaťa musí byť vyžiadaný, osvojený a rozvinutý.
  2. Vzťah k svedomiu a studu: Svedomie je vrodený náboženský zmysel a všetci by mali žiť pod nadvládou svedomia.
  3. Vôľa, ako schopnosť indivídua podriadiť seba samého a priebeh udalostí uvedomelej účelnosti, musí byť rozvinutá. Tvorivý potenciál musí byť realizovaný uvedomelou vôľou pod nadvládou svedomia.


 • d
  dum
  upravené 3 Nov 13:40 ->#14

  Veličko: 2. Svedomie je vrodený náboženský zmysel a všetci by mali žiť pod nadvládou svedomia. 3. Vôľa, ako schopnosť indivídua podriadiť seba samého a priebeh udalostí uvedomelej účelnosti, musí byť rozvinutá. Tvorivý potenciál musí byť realizovaný uvedomelou vôľou pod nadvládou svedomia. .....................................

  Mali by žiť, musí byť rozvinutá, musí byť realizovaný.... No na svete boli a sú stámilióny ľudí ktorí klamú, milióny ktorí kradnú , milióny ktorí nenávidia a státisíce ktorí zabíjajú a svedomie majú úplne zapuzdrené. Už dlhodobo. Je to integrálnou súčasťou ľudských tvorov, súčasť ich egomyslí. Bolo tu pár "Človečích" bytostí ktorí síce egomyseľ nainštalovanú v "ľudskej koži" mali no nemali ju aktívnu, o nich sa už ako o ľuďoch nedá hovoriť. A úplne prvé civilizácie pred tzv. duchovným pádom tieto charakteristiky nepoznali vôbec, negativita ešte nebola aktivovaná a uvedená do procesu.

  Milo povedal/-a:

  3. Vôľa, ako schopnosť indivídua podriadiť seba samého a priebeh udalostí uvedomelej účelnosti, musí byť rozvinutá. Tvorivý potenciál musí byť realizovaný uvedomelou vôľou

  Áno, jedine vôľou a voľbami musí každý sám začať od seba. Musí...hm.

 • Lin
  Lin
  upravené 3 Nov 18:02 ->#15

  @dum

  "Mali by žiť, musí byť rozvinutá, musí byť realizovaný.... No na svete boli a sú stámilióny ľudí ktorí klamú, milióny ktorí kradnú , milióny ktorí nenávidia a státisíce ktorí zabíjajú a svedomie majú úplne zapuzdrené. Už dlhodobo. Je to integrálnou súčasťou ľudských tvorov, súčasť ich egomyslí."

  Připojím svou poznámku:

  Logicky musí být v mechanismech vesmíru a koloběhu života nástroj, který "vyhodnotí" lidské chování. Stejně, jako učit se je k prospěchu člověka samotného - nikoliv učitelů, školy, rodičů.... - tak osvojení si chování podle svědomí (tj. otevřít ho, rozvinout, přijmout jako svůj kompas) probíhá podle stejného scénáře. Čím dřív to člověk pochopí a přijme, tím lépe pro něj. Jde totiž hlavně o užitek jedince a z tohoto užitku jedince má užitek celá společnost.

  Jestliže je prověrkou teorie životní praxe (= jak umím nabyté vědomosti použít), pak je - podle mého názoru - prověrkou duchovního (lidského) růstu tzv. karma. Jde o prosté oživení přísloví "jak zaseješ, tak sklidíš". Podle toho, jak moc si člověk osvojil chování podle kompasu svědomí, tak se mu také odvíjí vlastní život. Někdy i život další - to je různé. Jenže málokdy se stane, že když podvedu Bětku, vrátí mi to a "dá okusit" mou vlastní medicínu. Většinou mi nekalost vrátí někdo jiný a většinou tehdy, kdy to nečekám. A v závažných případech si musím odpykat své zlé jednání v dalším životě. Ten výchovný mechanismus spočívá v tom, abych pochopila a pocítila své hnusné jednání vůči druhým na vlastní kůži. To není o trestu ani o utrpení či zatracení. To je čistě výchovná metoda, do nedávné doby používaná i rodiči k výchově vlastních dětí.

  Takže:

  Sice se píše nebo říká "člověk musí, měl by" - ale je to v zájmu jedince. Vědomé dodržování určitých lidských zásad duši zušlechťuje, rozvíjí. A to vede k tomu (opět můj názor), že se duše postupně vymaňuje z koloběhu reinkarnace. Neposlušné a zatvrzelé duše se inkarnovat musí a to bez jakéhokoliv výběru = musí se vtělit tam, kam to pro něj "karmická síla" připravila. Duše snaživé a již chápající (i když chybující) si již mohou volit, kam se inkarnují a kdy a jaké zkoušky chtějí projít. No a pak jsou ti, kteří již "vystudovali" a mají Lidské zvládnuté. Ty se již nemusí inkarnovat vůbec. Inkarnují se jen když "jsou povolané", mají velký úkol, misi pro lidstvo, zvláštní poslání.

  Připomenu ještě, že světů k inkarnacím je mnoho a já v povídání mám na mysli tento svět, který patří k těm nejobtížnějším.

 • Akce izraelské policie v Jeruzalémě. Proti vlastním - vypadá to na chasidy. Jsou proti sionismu a v popisku se píše, že vyvěsili palestinskou vlajku. Říkám si, zda je izraelská policie také antisemitská... 🤨:

  https://politikus.info/video/156821-evreyskiy-pogrom-v-ierusalime-provela-policiya-izrailya.html

 • Tu zaujímavý pohľad na Chasidiov a Chabad - trocha kryptický, ale asi to patrí k téme.