„Veľký Izrael“ ako náboženský a finančný projekt pre celé ľudstvo

Pozorný čitateľ nájde v článku súvislosti pre aspekty, ktoré určujú svetové politické a spoločenské dianie na povrchu aj pod ním. Čo spája aktivity izraelského filozofa Y. Noaha Harariho, heslá WEF o "šťastí bez vlastníctva", "útok" Hamas na Izrael a následnú "odvetu", pôsobenie "Tvorivej spoločnosti" , rozšírenie "nového duchovna" do najširších vrstiev spoločnosti a veľa iných, zdanlivo chaotických a nelogicky pôsobiacich vplyvov a udalostí?

Nájdite si čas. Je to nadčasová a veľmi informatívna štúdia realizácie projektu, ktorý sa týka celej planéty.

«1

Komentáre

 • d
  dum
  upravené Mon 16 Oct 2023 #4->

  "V tychto konfliktoch nejsu dobrí a zlí" - útočná vojna o moc, nadvládu a ovládnutie zdrojov pramení u ľudstva z chamtivosti, nenásytnosti a voľby ich uvedenia do procesu. Obranná vojna - ochrana pred nimi. Zvláštny, ale predsa príklad zo sveta vírusov či baktérií : Agresívne, útočné vírusy, baktérie napadnú organizmus s programom ovládnutia, podmanenia si ho, zničenia jeho harmónie- ,mieru'. Obranný mechanizmus (pozitívne baktérie a pod. koexistujúce s organizmom v harmónii - imunita atď.) je aktivovaný na obranu proti rozvratu 'mieru'-harmónie organizmu. Je to o vojnách a bojoch všeobecne, nielen o týchto konfliktoch. Možno niekoho tieto prirovnania pobúrili no jedná sa o prirodzenosť a správanie sa ,zla a dobra' na zemi.

 • Článok Oľgy Četverikovej je plne platný k dátumu jeho zverejnenia, k roku 2012.

  To, čo sa udialo od roku 2012 celoglobálne, nie len v arabskom svete, je napĺňaním cieľov hypersionizmu, alebo likvidáciou týchto plánov ako plánov celoglobálnych? Akú úlohu v tom hrá BRIC/BRICS? BRIC bol založený v septembri 2009 a rozšírený na BRICS v rokoch 2010/11.

  Pritom si musíme uvedomiť, že židovstvo, a teda aj v podobe hypersionizmu, bolo a je len nástrojom GP.

  Akcia covid19 bola prvou etapou na odvrátenie bezprostrednej biosférickej krízy (krízy vzniknuvšej z princípu židovskej úžery, nasledovala eenergeticko/ekonomická kríza, predo dvermi je kríza finančná… Finančná kríza bude len prefarbením, pričesaním brady Černomora, alebo jej úplným oholením a následným prstovaním brady úplne inej, nerastúcej na princípoch židovskej úžery? Základný podmienený príjem versus základnÿ nepodmienený príjem, Jeden alebo druhý, alebo oba súčasne pre rôzne časti sveta podľa nositeľov dopytu po degradačno-parazitickom konzume?

  Mám za to, že hypersionizmus v podobe prezentovanej roku 2012 je pre svet v roku 2023 neprijateľný a jeho predstavitelia budú od moci odstránení.

  Ako to vidíte vy?

 • @Lin

  Ono konečným cílem možná bude to, kdo bude ovládat energetické zdroje tekoucí do západní Evropy - pokud by to byla Anglie - mohla by stimulací energetických toků vytvářet v Evropě konkurenci USA - tím je oslabovat a tím mít výhodnější pozici v Aukus. V případě, že Anglie nebude mít na toto vliv a přijde tím o svoji vlivovou zónu, v Aukus po ní neštěkne pes.

  Anglie by svůj vliv na energetiku západní Evropy mohla získat např. tak, že by Turecku připadlo např. plynové pole Leviathan a odsud by se mohl dostávat do Evropy plyn za cenu, jež by určila Anglie. A Erdo už se nechal slyšet, že jednoznačně stojí za Hamasem.

  Ono v konečném důsledku válka proti Izraeli = válka proti USA. Jsou USA v současné době ve stavu, že by si mohli dovolit konflikt v rozsahu blízký východ (OPEC) vs USA?

 • za 1. - nevieme o riadení pred známymi globálnymi projektami, sú to projekty posledných tisícročí a sedí tam aj ten beneficient a zároveň myslím, že to nie je riadenie, ale využívanie zdrojov a neustále zastieranie a skrývanie skutočnosti, t.j. cieľov

  za 2. - Pyramidálna štruktúra riadenia sama osebe môže byť pozitívna i negatívna, naozaj mi príde najefektívnejšia, záleží od čistoty - alebo zrozumiteľnejšie - zamerania beneficienta spojeného s garanciou cieľov (archaicky -od výšky mravnosti zúčastnených:-)


 • Pyramída vyskladaná z ťažkých, nemobilných kamenných blokov, na dôvažok na vyšších poschodiach zacementovaná incestnými príbuzenskými vzťahmi a zábranami proti prieniku informácií nadol nemôže byť ani efektívna a ani spravodlivá. Myslím, že dejiny to dostatočne potvrdzujú. Chýba možnosť rozvoja, posunu, dynamiky. Jedinou možnosťou zmeny je nechať pyramídu explodoval a vystavať znova - čo by mohlo zodpovedať cyklu opakujúcich sa globálnych katastrof.

  Je pravdou, že v praxi iný model ako pyramidálny nepoznáme - tak ho bude treba vymyslieť:) Inšpirujúci model od kolegu je princíp vodnej kvapky, v ktorej prebieha na povrchu i zvnútra cirkulačný pohyb, kde sa obmena deje prirodzene, zákonite.

  --

  K otázke o tom, na čom má byť spoločnosť postavená sa vyjadril M. Veličko vo svojej odpovedi takto:

  Problémy Ruska a zostávajúceho sveta môžu byť vyriešené iba na základe alternatívneho projektu globalizácie, ktorý by vyjadroval podstatu človeka. Podstata človeka je obsiahnutá v troch bodoch:

  1. Tvorivý potenciál osobnosti je majetkom celého národa a ľudstva, preto tvorivý potenciál každého dieťaťa musí byť vyžiadaný, osvojený a rozvinutý.
  2. Vzťah k svedomiu a studu: Svedomie je vrodený náboženský zmysel a všetci by mali žiť pod nadvládou svedomia.
  3. Vôľa, ako schopnosť indivídua podriadiť seba samého a priebeh udalostí uvedomelej účelnosti, musí byť rozvinutá. Tvorivý potenciál musí byť realizovaný uvedomelou vôľou pod nadvládou svedomia.


 • d
  dum
  upravené Fri 3 Nov 2023 #14->

  Veličko: 2. Svedomie je vrodený náboženský zmysel a všetci by mali žiť pod nadvládou svedomia. 3. Vôľa, ako schopnosť indivídua podriadiť seba samého a priebeh udalostí uvedomelej účelnosti, musí byť rozvinutá. Tvorivý potenciál musí byť realizovaný uvedomelou vôľou pod nadvládou svedomia. .....................................

  Mali by žiť, musí byť rozvinutá, musí byť realizovaný.... No na svete boli a sú stámilióny ľudí ktorí klamú, milióny ktorí kradnú , milióny ktorí nenávidia a státisíce ktorí zabíjajú a svedomie majú úplne zapuzdrené. Už dlhodobo. Je to integrálnou súčasťou ľudských tvorov, súčasť ich egomyslí. Bolo tu pár "Človečích" bytostí ktorí síce egomyseľ nainštalovanú v "ľudskej koži" mali no nemali ju aktívnu, o nich sa už ako o ľuďoch nedá hovoriť. A úplne prvé civilizácie pred tzv. duchovným pádom tieto charakteristiky nepoznali vôbec, negativita ešte nebola aktivovaná a uvedená do procesu.

  Milo povedal/-a:

  3. Vôľa, ako schopnosť indivídua podriadiť seba samého a priebeh udalostí uvedomelej účelnosti, musí byť rozvinutá. Tvorivý potenciál musí byť realizovaný uvedomelou vôľou

  Áno, jedine vôľou a voľbami musí každý sám začať od seba. Musí...hm.

 • Lin
  Lin
  upravené Fri 3 Nov 2023 #15->

  @dum

  "Mali by žiť, musí byť rozvinutá, musí byť realizovaný.... No na svete boli a sú stámilióny ľudí ktorí klamú, milióny ktorí kradnú , milióny ktorí nenávidia a státisíce ktorí zabíjajú a svedomie majú úplne zapuzdrené. Už dlhodobo. Je to integrálnou súčasťou ľudských tvorov, súčasť ich egomyslí."

  Připojím svou poznámku:

  Logicky musí být v mechanismech vesmíru a koloběhu života nástroj, který "vyhodnotí" lidské chování. Stejně, jako učit se je k prospěchu člověka samotného - nikoliv učitelů, školy, rodičů.... - tak osvojení si chování podle svědomí (tj. otevřít ho, rozvinout, přijmout jako svůj kompas) probíhá podle stejného scénáře. Čím dřív to člověk pochopí a přijme, tím lépe pro něj. Jde totiž hlavně o užitek jedince a z tohoto užitku jedince má užitek celá společnost.

  Jestliže je prověrkou teorie životní praxe (= jak umím nabyté vědomosti použít), pak je - podle mého názoru - prověrkou duchovního (lidského) růstu tzv. karma. Jde o prosté oživení přísloví "jak zaseješ, tak sklidíš". Podle toho, jak moc si člověk osvojil chování podle kompasu svědomí, tak se mu také odvíjí vlastní život. Někdy i život další - to je různé. Jenže málokdy se stane, že když podvedu Bětku, vrátí mi to a "dá okusit" mou vlastní medicínu. Většinou mi nekalost vrátí někdo jiný a většinou tehdy, kdy to nečekám. A v závažných případech si musím odpykat své zlé jednání v dalším životě. Ten výchovný mechanismus spočívá v tom, abych pochopila a pocítila své hnusné jednání vůči druhým na vlastní kůži. To není o trestu ani o utrpení či zatracení. To je čistě výchovná metoda, do nedávné doby používaná i rodiči k výchově vlastních dětí.

  Takže:

  Sice se píše nebo říká "člověk musí, měl by" - ale je to v zájmu jedince. Vědomé dodržování určitých lidských zásad duši zušlechťuje, rozvíjí. A to vede k tomu (opět můj názor), že se duše postupně vymaňuje z koloběhu reinkarnace. Neposlušné a zatvrzelé duše se inkarnovat musí a to bez jakéhokoliv výběru = musí se vtělit tam, kam to pro něj "karmická síla" připravila. Duše snaživé a již chápající (i když chybující) si již mohou volit, kam se inkarnují a kdy a jaké zkoušky chtějí projít. No a pak jsou ti, kteří již "vystudovali" a mají Lidské zvládnuté. Ty se již nemusí inkarnovat vůbec. Inkarnují se jen když "jsou povolané", mají velký úkol, misi pro lidstvo, zvláštní poslání.

  Připomenu ještě, že světů k inkarnacím je mnoho a já v povídání mám na mysli tento svět, který patří k těm nejobtížnějším.

 • Akce izraelské policie v Jeruzalémě. Proti vlastním - vypadá to na chasidy. Jsou proti sionismu a v popisku se píše, že vyvěsili palestinskou vlajku. Říkám si, zda je izraelská policie také antisemitská... 🤨:

  https://politikus.info/video/156821-evreyskiy-pogrom-v-ierusalime-provela-policiya-izrailya.html

 • K
  upravené Wed 6 Dec 2023 #18->

  Není to oxymoron? Antisemitský židovský policista?

 • Zachraňujú morské korytnačky

  Zabíjajú ľudské zvieratá

  Ale to je jedna téma, a toto je iná


  Ako sa stať bielym anjelom?

  Mať polovičné svedomie

  Bojovať za slobodné hnutia

  Zničiť hnutia za oslobodenie

  Šíriť svoj súcit a nehu

  Nad zabitými podľa národnosti

  Ale to je jedna téma, a toto je iná


  Ako sa stať civilizovaným

  Dodržiavať všetky pravidlá a podmienky

  Urobte všetky svoje slová spravodlivými

  Vezmite stromy do náručia

  vybieľte tituly a mená

  Kým armáda demoluje neďalekú školu

  A ak ťa prichytia pri čine... v krvi

  Každý hovorí, že je obeťou

  Ale to je jeden problém, a toto je iný


  Ako môžem veriť tomuto svetu

  Keď hovorí o ľudskosti?

  Keď vidím matku, ktorá smúti za svojím dieťaťom

  Ktoré zomrelo pri nálete... hladné

  Aby sa vrah dostal na rovnakú úroveň ako jeho obeť

  So všetkou ich úprimnosťou a spravodlivosťou

  Ale to je jeden problém, a toto je iný


  Ako môžem pokojne spať

  Zakrývajúc si uši

  zatiaľ čo rodina je pochovaná pod troskami svojho domu

  Opustená... Odmietnutá záchrana

  Akoby zem, v ktorej sú pochovaní

  nepatrila do tejto zeme

  Ale to je jeden problém a toto je iný


  Ako žiť v otvorenom väzení

  S mrežami z ohňa a popola

  Vstať z trosiek

  Chyť svojho vraha za krk

  Pozbieraj sa a bojuj

  A ukáž zradnému svetu

  Ako sa vykonáva zákon džungle

  Kde je cesta k slobode

  Ako sa dá holými rukami zdolať tank


  Nezáleží na tom, či svet zdvihne svoj hlas

  Zomri slobodný... Neži v poddanstve

  Inšpiruj generáciu za generáciou

  Ako žiť a zomrieť pre cieľ


  Do akého sveta to voláme?

  Obviňovať a odsudzovať?

  Odsudzuj, čo chceš

  Žiadne odsúdenie zločinu na bitúnku

  nezmenší nálož strelného prachu

  A nevráti svetlo dňa

  Ale to je len jedna téma...

  A toto je dôstojný boj...

 • P
  upravené 28 Jan 15:04 #21->

  Předběžná opatření Mezinárodního soudu OSN v Haagu (JAR vs Izrael)


 • a
  upravené 31 Jan 17:09 #22->

  Mobilizácia do boja proti "diabolskému sionizmu" je typická agenda pre neo-gnostické sekty. Lenže každé štvanie do nenávisti je deštruktívne a v podstate je proti slovanskej kultúre.

  Ak teda vezmeme do úvahy, že úplná funkcia riadenia sa dosahuje riadením obidvoch strán konfliktu jednou rukou, tak nemožno vylúčiť ani variant, že sionizmus bol vytvorený ako falošný židovský nacionalizmus, ktorý pácha skutky, ktoré slúžia ako provokácia pre dráždenie opačnej strany konfliktu - gnostikov, ale obe strany konfliktu vytvorila jedna ruka. Takže gnosticizmus je síce defacto iná ideológia ako nacionalizmus, ale má rovnaký cieľ šíriť nenávisť voči inej skupine ľudí, len nenávisť k inému národu zužuje na nenávisť k židovskému národu. Čiže gnosticimus má rovnaké ciele, ako nacionalizmus, ale inú obálku, orientovanú na cieľovú skupinu technokratov.

  Takže skrytá ruka chce natiahnuť ateistov z bývalých postsocialistických krajín do gnosticizmu, aby ich potom pohnala do pogromov proti Židom. Pritom Židia sú integrálnou súčasťou všetkých štátov, takže etnická nenávisť vedie každý taký štát k občianskej vojne a rozpadu, ktoré nie sú v záujme toho štátu a jeho obyvateľov. V prípade Ruska sú stávky ešte omnoho vyššie, ako u iného národa.

  V tom zmysle knihy Četverikovej tvrdia v princípe, že za všetko zlé môžu 2 skupiny sionisti a Vatikán. Takže Četveriková je zjavne nepriateľsky naladená k týmto 2 rôznym skupinám. Taký profil náhodou presne zodpovedá gnostickému svetonázoru, lebo Židov očierňuje v rámci schémy tohto umelého konfliktu a Vatikán neznáša ako ideologického konkurenta. Takže uhol pohľadu Četverikovej je v tom zmysle zaujatý.

  Aj štúdium ekonómie na MGIMO zapadá do takého profilu autorky - je to technokratka a ekonómka, ako môžeme u nej predpokladať odbornú znalosť Vatikánu, či sionizmu? Čakal by som to skôr od nejakého kňaza alebo filozofa, nie od ekonómky. Četveriková so svojím vzdelaním skôr zapadá medzi technokratov, pripadá mi to dosť podobné, ako kruhy, z ktorých berie svoje obete scientologická sekta.

  Autori ako Fursov, Katasonov, Pyžikov, Četveriková sú zo širšieho okruhu tzv. Izborského klubu, čiže sú prepojení! Nie sú to úplne samostatné zdroje informácie, spolu ale vytvárajú diskurz a neinformovaný človek môže upadnúť do omylu, že toto je hlavný intelektuálny diskurz v RF, ale tak to vôbec nie je.

  Knihy Pyžikova som tiež prešiel, ale... On niečo tvrdil, uvádzal nejaké odkazy na archívne letopisy, ale svoje vývody nie vždy dokazoval. Pohyboval sa v oblasti archívov a pracoval s prvotnými zdrojmi, ale čo z nich vyberal a s akým cieľom, o tom nikto z jeho kolegov nediskutoval. Pyžikova mám zatriedeného ako liberála. S akou prioritou vyberal maeriály do kníh nie je celkom jasné, ale nejako často rozoberá témy ako je rozkol, rozvrat.

 • So všeobecnou časťou - odseky 2 a 3 - sa dá len súhlasiť. Ale...

  Nemyslím, že Četveriková zjednodušuje v zmysle tohoto príspevku. Naopak, ponúka pohľady na súvislosti, ktoré sú o niekoľko úrovní vyššie nad (tu prejavenou) úrovňou @analytik -a. Je to skôr pokus stiahnuť ju na analytickú úroveň pisateľa príspevku. Zaradiť Kasatonova a Fursova ako ideologicky prepojených s Olgou Četverikovou sa dá len pri nepochopení jej myšlienok a smerovania. Chyba rozlíšenia.

  Nezmysly ako "očierňovanie Židov", Vatikán ako "ideologický konkurent", "štvanie do nenávisti", ktoré u nej @analytik objavil, svedčia skôr o jeho rozmeroch chápania. Ja u nej vnímam hlbokú znalosť tém, ku ktorým píše píše a ľudskosť, ktorá je zreteľná v každom jej článku. To naozaj nemá nič spoločné s jeho pokusom o "intelektuálny diskurz" o gnosticizme, technokratizme, sionizme a iných -izmoch. Áno, je zaujatá - voči tým, ktorí zneužívajú moc a bez váhania likvidujú celé národy, ich kultúru, ich existenciu. Či sú to sionisti, chabadisti, socialisti, demokrati, republikáni... Názvy sa líšia, podstata zostáva.


 • Milo povedal/-a: voči tým, ktorí zneužívajú moc a bez váhania likvidujú celé národy, ich kultúru, ich existenciu.

  Celé známe po-potopné ale aj veľká časť nie veľmi známych pred-potopných dejín ľudstva (a nielen ľudstva ale aj ďalších entít tu pôsobiacich) sú o nenávisti, napádaní, závisti, chamtivosti, neznášanlivosti atď. k iným, a tieto pseudoelementy myslí od okamihu aktivácie tzv. Pádu určitými inteligenciami ilustrujú a prejavujú svoju pravú tvár a povahu v prebiehajúcom procese duchovného úpadku. V podstate z neho vyplývajú dôsledky a následky ktoré sa dejú.

 • a
  upravené 1 Feb 18:28 #25->

  @Milo "Zaradiť Kasatonova a Fursova ako ideologicky prepojených s Olgou Četverikovou sa dá len pri nepochopení jej myšlienok a smerovania. Chyba rozlíšenia."

  Nepochopili ste text, ja som tvrdil, že oni spolu vytvárajú zdanlivný spoločenský diskurz, takže je logické, že nemôžu hovoriť presne to isté, potom by to nebol diskurz. Niekde vzadu za nimi stojí značka Izborský klub a v tom klube je podstata, je to skupina, ktorá sa stretáva a komunikuje navzájom. Izborsk je mesto v Rusku blízko Estónska, čiže v regióne, cez ktorý na Rusko útočil nemecký rytiersky rád a tým blízko enkláv, ktoré tam majú vplyv dodnes.

  Nechcem útočiť na Četverikovú, lebo je z rodiny, v ktorej neočakávam zlý úmysel. Ale ten Izborský klub je divný. Patrí tam aj Starikov, ktorého knihy prekladá do slovenčiny vydavateľstvo Torden. Keď si otvoríte stránku Deň TV, tak sa na vás rovno pozerajú tváre Četverikovej, Fursova a Pyžikova. https://dentv.ru/

  Infraštruktúra je drahá a ten kto využíva jednotnú infraštruktúru tým požíva podporu niekoho, kto tú infraštruktúru vytvoril a financoval. Takže nejaké prepojenie tu existuje.

  "sionisti, chabadisti, socialisti, demokrati, republikáni" - Podstaty menovaných sú rôzne. Židia vždy boli zneužívaní vyššou mocou a tá vyššia moc bola utláčateľom našich národov. Židia nám v 18. a 19. storočí historicky pomohli a my sme v 20. storočí pomohli im. Áno, niektorí z nich môžu byť prázdni alebo nemravní, ale nie sú hlavný nepriateľ.

  @Milo "Je to skôr pokus stiahnuť ju na analytickú úroveň pisateľa príspevku" - ospravedlňujem sa, že nedosahujem vašimi slovami prezentovanú úroveň.

  "štvanie do nenávisti, ktoré u nej @analytik objavil, svedčia skôr o jeho rozmeroch chápania" - možno je jednoduché ma označiť za nekompletného a vyriešené, ale kedysi tu platilo, že osobný útok sa nepovažuje za salónny spôsob komunikácie.

 • Četveriková na svojom VK dáva ako opis nepriateľa - gnosticizmu knihu "Technogozis" https://vk.com/wall-49622204_745305  a v popise stojí: "Dvoma večnými spoločníkmi gnosticizmu nazýva autor vieru v nedokonalosť sveta (a v dôsledku toho túžbu po jeho obnove) a uznanie prítomnosti temných dominantných síl na svete - archóny (až po moderné sprisahania)."

  Lenže táto defincícia tak presne opisuje základné chrakteristiky KSB, že môžeme stotožniť, že KSB je gnostické učenie. Dôkaz: KSB hlása vieru v nedokonalosť sveta a potrebu jeho záchrany a prítomnosť temnej sily GP.

  Príbeh vytvorenia KSB sa tak dostáva do úplne iného svetla. Ako je možné, že gnostické učenie sa ujalo na vedeckom inštitúte v ZSSR? Vysvetlenie dáva história sekty technokratov v ZSSR: https://a.kras.cc/2016/10/blog-post_283.html

  Sekta technokratov bola defacto slobodomurárskou lóžou vnútri ZSSR s ideologickým základom v 50. a realizáciou v 60. a 70. rokoch. Na západe zhruba tomu istému zodpovedá scientologická sekta. Spojler do súčasnosti je tu http://www.inform-relig.ru/news/detail.php?ID=16885

  Tu vidím korene gnosticizmu v Rusku a podľa týchto koreňov je zostavená KSB. Je možné, že mnohí protagonisti KSB si toto vôbec neuvedomili. Hlavnou víziou sekty technokratov je tzv. transhumanizmus - podriadenie človeka strojom, ako popretie princípu humanizmu, podľa kotrého sa stroje podriaďujú človeku. Toto ale úplne presne zodpovedá tomu, proti čomu brojí Četveriková - viď celý popis v ruštine na VK Četverikovej.

  Takže ako tomu rozumieť? Četveriková je defacto strana "proti" a gnostickí technokrati vrátane KSB strana "za" úplnej funkcie riadenia. Takto uvažovať je plne oprávnené v zmysle idey úplnej funkcie riadenia podľa KSB. Súčasne samotná "idea úplnej funkcie riadenia" je iba aplikáciou Hegelovej filozofie, kde téza "za" a antitéza "proti" dá žiadanú syntézu - stav, do ktorého sa posunie civilizácia ako sociálny supersystém. Z toho ale jednoznačne vyplýva, že KSB je v zmysle celej tradície gnosticizmu a filozofického princípu téza-anitéza-syntéza principiálne čisto západné učenie.

  Najdôležitejšia otázka je: aká je pre tézu transhumanizmu a antitézu Četverikovej v danom prípade syntéza? Prijatím tézy transhumanizmu sa dostaneme do neo-feudálneho technokratického otroctva, ktoré bude horšie ako otrokársky starovek. Odmietnutím technického rozvoja podľa antitézy Slovanstvo zaostane za svetom a západ ho zničí buď vojensky, alebo ekonomicky, čím nás vráti do otrokárskeho staroveku.

  Prijatím KSB odvrhneme judaizmus aj kresťanstvo, čím sa stratí naša identita, tradícia a systém spoločenských vzťahov za 1000 rokov dozadu. Dostaneme sa do smrteľného nepriateľstva s islamom a ten nás dokončí vojensky ako za Osmana. Prejdeme na gnosticizmus, ktorý nám neumožní nájsť mravnú silu a jednotu jarmo zhodiť. Nepríde Minin a Požarskij, aby mobilizoval odpor ľudu, lebo nebude takého človeka.

  Syntéza je: Staneme sa západnými ľuďmi so západným svetonázorom a o 200 rokov po Slovanoch neostane stopy, tak ako neostalo stopy po slovanských kmeňoch v regióne od Labe po Hamburg. Kresťanstvo ako učenie zanikne a západné gnostické učenie potopí Slovanstvo v tavnom kotli nových národov.

 • d
  dum
  upravené 2 Feb 18:13 #27->

  Gnosticizmus, judaizmus, kresťanstvo, islam, transhumanizmus....Veď už keď si len zoberieme ich ponímanie napr. osoby Ježiša Krista: Gnostici veriaci v božskú iskru v ľuďoch, no rozdeľujúci ľudí na tých ktorí majú a tých ktorí nemajú poznanie - podľa nich mal Ježiš Kristus len zdanlivo! ľudskú podobu, ale v skutočnosti bol čisto duchovný. Iní tvrdia, že jeho božský duch zostúpil na jeho ľudské telo pri krste a odišiel pred ukrižovaním. Monoteistickí kresťania ho zasa vyznávajú ako Božieho Syna ktorý vstal z mŕtvych aj fyzicky, no vnímajú ho paradoxne polyteisticky ako keby jedného z troch absolútnych rovnocenných Bohov svätej trojice! resp. Boh ako jediná absolútna vedomá myseľ no v troch! osobách - je dogmatickým výmyslom (v biblii sa trojica, trojjedinosť nenachádza) synod a koncilov. Monoteistický islam ho uznáva len ako jedného z veľkých prorokov, judaizmus ho neuznáva ani ako Boha, ani Božieho syna, ani proroka. Očakávajú príchody svojich Mesiášov. Transhumanisti taktiež očakávajú príchod svojho ,techno-mesiáša'. Agnostik Kurzweil takto nazýva moment splynutia kyborgizovanej ľudskej bytosti s vedomou umelou inteligenciou.......No Babylon. A to je len týchto päť koncepcií.


 • dum povedal/-a: Transhumanisti taktiež očakávajú príchod svojho ,techno-mesiáša'. Agnostik Kurzweil takto nazýva moment splynutia kyborgizovanej ľudskej bytosti s vedomou umelou inteligenciou.......No Babylon.

  Presne Babylon a ešte navyše také peklo, že v časoch, keď písali o Sodome a Gomorre, si také ani nevedeli predstaviť - babylonská veža je vystavaná v pyšnej mysli. Koncepčná podstata posúdenia všetkých uvedených učení je v 2 paramteroch - uchovaní ľudskej podstaty a uchovaní tradície. Tradícia je pre každú spoločnosť okrem identity dôležitá aj ako etalón a skúška správnosti konania, bez takého kontrolného mechanizmu by spoločnosť zahynula pri každom hlúpom nápade, čiže je to stratégia prežitia komunity, národa. Je staré príslovie, že armáda bez tradície je iba banda, tak učenie bez tradície je iba manipulácia, lebo minimálne obdobie na vytvorenie pravdivej tradície je vždy dlhšie ako jeden ľudský život. Vznikli ale stratégie rodových dynastií, ktoré obchádzajú toto mravné obmedzenie tým, že sú vychovaní konať v prospech svojho rodu, taká tradícia nemôže nadobudnúť všeobecnú platnosť, lebo je subjektívna a zištne motivovaná v prospech úzkej skupiny jednotlivcov, nie v prospech komunity ako celku.

  Transhumanisti chcú zmeniť ľudskú podstatu, takže je to Zlo.

  Západní modernisti a bojovníci proti stereotypom chcú zničiť tradície, takže je to Zlo.

  Dokonca aj západné cirkvi neustále menia tradíciu kresťanského učenia na inú - tak sa objavil pápež s božskými právomocami, tak sa objavujú nové rády a sekty, tak sa mení symbolika na kostoloch - tým menia pôvodné kresťanstvo na niečo iné a oslabujú mravný imperatív pôvodného kresťanstva. Zlý rozmer tejto skupiny je menej viditeľný, lebo koná pomaly, aby si to ľudia ani nevšimli, ale tiež je nebezpečný.

 • analytik povedal/-a: Dokonca aj západné cirkvi neustále menia tradíciu kresťanského učenia na inú - tak sa objavil pápež s božskými právomocami, tak sa objavujú nové rády a sekty, tak sa mení symbolika na kostoloch - tým menia pôvodné kresťanstvo na niečo iné a oslabujú mravný imperatív pôvodného kresťanstva.

  A Ježiš mu povedal: Ja som cesta i pravda i život; nikto neprijde k Otcovi, len skrze mňa.....Či neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám ja hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý prebýva vo mne, on činí tie skutky......Ja a Otec sme jedno.... Je potrebné vôbec niečo naviac?

 • Vy dvaja ste sa našli.

 • Príbeh vytvorenia KSB sa tak dostáva do úplne iného svetla. Ako je možné, že gnostické učenie sa ujalo na vedeckom inštitúte v ZSSR? Vysvetlenie dáva história sekty technokratov v ZSSR.

  Agnostik Kurzweil takto nazýva moment splynutia kyborgizovanej ľudskej bytosti s vedomou umelou inteligenciou.......No Babylon. A to je len týchto päť koncepcií.

  Pochybnosť je jeden zo začiatkov formovania jedinečnosti mysle každého bytia. Nikto z nás nie je jediný ale každý z nás je jedinečný. Príspevky od "analytik" aj "dum" sú plné pochybností :) To je prvý, malý krok k pochopeniu.. Pred niekoľko tisíc rokmi došlo ľudstvo k bodu neolitickej diskontinuity vo svojom vývoji. Od Zarathustru je to aj manifestne vnímateľné. Manipulácia s tým, čo nazývame Myseľ je v podmienkach tohoto diferenciačného prostredia bezprecedentná, dajme tomu od Zoroastrizmu až do týchto čias. V čom spočíva táto manipulácia? V totálnom utilitarizme a konfekcionizme. Odbúranie jedinečnosti multidimenzionality bytia, doviedlo ľudstvo do bodu, v ktorom sa bahníme a hľadáme perly. Je ten pravý Kasatonov, Fursov, Pyžikov alebo Četveriková? A čo tak konsubstanciácia alebo transubstanciácia? A kde v tom zmätku heuristiky, neurčitosti a pravdepodobnosti môžeme nájsť podstatu bytia či Krista? Všetky žité alebo inštitucionalizované náboženstvá, ideológie, smery, sekty nás skrze nominalizmu, empirizmu a relativizmu doviedli do bodu nula. Ježiš povedal: Keď si to v sebe vytvoríte, tak vás to, čo máte, zachráni. Avšak ak to v sebe nemáte, tak vás to, čo v sebe nemáte, zahubí.