Liberálny fašizmus

Téma určená odhaľovaniu "mäkkých" techník liberálno-fašistickej propagandy.

Komentáre