Slovanstvo a védizmus

Diskusia na tému Slovanstvo a védizmus

«13456715

Komentáre

 • Ogar Valach
  upravené Sat 28 May 2022 #2->

  Naši nepriatelia nad nami dočasne získali prevahu kvôli Noci Svaroga. Počas Noci Svaroga sú Slovania takpovediac v hlbokom spánku. Podobne, ako medveď v zime. Vtedy sa môžu prikradnúť nepriatelia a robiť si prakticky čo sa im zachce. Takže tu máme hlboký spánok ako primárnu príčinu vedúcu k ďalším veciam.

  Naši nepriatelia nás vojensky nedokázali nikdy poraziť. Nepomohli ani križiacke výpravy proti nám. Museli sa k nám prikradnúť ako vierozvestcovia. Našou prvou chybou bolo, že sme tolerovali cudzincov. Tolerovali sme nepriateľské učenie - kresťanstvo. Podobne, ako dnes tolerujeme nepriateľské učenie - islam. Kto sa nepoučí z histórie, ten je odsúdený na jej opakovanie. Našou druhou chybou bolo, že sme cudzincov považovali na rovnakých, ako sme my sami a teda sme k nim aj rovnako pristupovali. Lenže oni neboli a nie sú ako my. Sú iní. Majú inú mravnosť, iné myslenie, inú kultúru, inú genetiku... Čo dnes vidíme? Rovnaké chyby. A tieto dve hlavné chyby veľmi silno pretláča KSB!

  Naši nepriatelia predtým aj potom robili rituály čiernej mágie s ľudskými obetami, čím za stáročia naakumulovali obrovské množstvo negatívnej energie. Túto energiu využili na ovplyvňovanie podvedomia našich ľudí a hlavne podvedomia našich volených Kniežat. Po plnom nástupe Noci Svaroga a intenzívnom úsilí našich nepriateľov, za im podarilo získať čiastočnú kontrolu nad niektorými z nich. Tí potom začali konať v rozpore s Konmi Všehomíra, čím začali ešte viac upadať, až sa dostali pod ich nadvládu.

  Náš národ sa ale vďaka Žrecom, ktorí ešte pred Nocou Svaroga zabezpečili energeticko-informačnú ochranu, držal a nechcel prijať kresťanstvo. Aj po zákaze stále vyznával Védické učenie. Energeticko-informačná ochrana spočívala v tom rozprávkach, ochranných symboloch na domoch a odeve, ochranných a čistiacich rituáloch (ešte naše staré matere ich poznali). Keďže nás ako národ nedokázali zlomiť, s obrovským úsilím dokázali zlomiť len niektorých jednotlivcov na vysokých postoch, pristúpili ku krutým a drastickým opatreniam, kvôli ktorým vyvraždili a rituálne obetovali 2/3 až 3/4 našich ľudí. Opakujem, vyvraždili a rituálne obetovali 2/3 až 3/4 našich ľudí. A dialo sa to hlavne tu, na území dnešného Slovenska a Moravy, pretože my sme im odolávali najdlhšie.

  O tom, že to tak bolo, svedčí Zakon sudnyj ľudem od Cyrila a Metoda, v ktorom sú kruté tresty za drobné zločiny, ako odrezávanie uší, nosa, rúk... O využívaní čiernej mágie svedčia stovky novorodeneckých kostier pod kostolmi (aj na Slovensku), čo sa snažia pripísať našim predkom a vykresliť nás ako barbarov. Snažia sa na nás hodiť svoje vlastné zločiny. Stále rovnaká metodika, nedokážu vymyslieť nič nové.

  Po vyvraždení a rituálnom obetovaní väčšiny z nás, ostatní ohli chrbát, aby sme vôbec prežili. Ničili naše posvätné miesta svetoháje a na ich miestach stavali kostoly. Svetoháje boli väčšinou na tzv. miestach sily. Sú to energetické miesta, na ktorých prúdi životná energia Zeme. Keď na nich postavili kostoly, táto energia nabíjala ich matrice a egregory a oni túto energiu smerovali nimi požadovaným smerom. Niektoré veľmi silné energetické centrá, ako napríklad jedno z najsilnejších v Nitre, blokovali temnou energiou gavach, ktorú získavali z našich ľudí pri krutom mučení a rituálnom obetovaní hlavne detí. Myslíte si, že to tak nemohlo byť? Naštudujte si, čo je to adrenochrom.

  Reči o tom, že by to Boh nedovolil, vychádzajú z nechápania ustrojenia sveta a z neznalosti Konov Všehomíra. Tým sa dostávam k tretej chybe, naivite, ktorá vychádza z prvých dvoch chýb: tolerancie cudzincov a považovania ich za rovnakých, ako sme my. Keďže my sme žili pravoverne a neklamali sme, tak sme kvôli Noci Svaroga neočakávali, že budú klamať nám. A oni nás oklamali a klamú nás dodnes. Kresťania klamať môžu. Desatoro im to nezakazuje. My sme ich lžiam uverili, čím sme s nimi súhlasili. A Boh nepôjde proti slobodnej vôli Človekov. Preto naši predkovia považovali za najväčší "hriech" práve nevedomosť. A neznalosť neospravedlňuje. Takže Noc Svaroga > tolerancia cudzincov > považovanie cudzincov za rovnakých, aký sme my > naivita > súhlas s ich lžami > právo na realizáciu ich krokov proti nám.

  Krátko k udeľovaniu súhlasov s ich ponukami. Neustále nám dávajú ponuky, ktoré keď aktívne neodmietame, dostávajú právo z jemnohmotného sveta na realizáciu. Takýmito ponukami boli aj povinné testovanie a povinné očkovanie. Jedno sme neodmietli, druhé sme odmietli. Takýmito ponukami sú aj vojna s Ruskom. Takouto ponukou je veľký reset. Takýchto ponúk sú okolo nás tisíce. Treba ich aktívne odmietať. V duchu alebo aj nahlas prehlásiť: "nesúhlasím, odmietam". Najlepšie aj presne vymenovať s čím nesúhlasíme a čo odmietame. Čím je to adresnejšie, tým je to údernejšie.

  Napríklad kresťania nechápu svoju vieru. A veria veciam, ktoré nie sú pravda. Preto na seba dobrovoľne preberajú odpracovávanie zločinov niekoho iného. Tzn. že naši nepriatelia urobili zlé činy, ale kresťania na seba dobrovoľne, pod lžou, prevzali zodpovednosť za tieto činy. Bude Boh zasahovať proti ich vôli, alebo ju bude rešpektovať? Preto môžu temné sily robiť rôzne zlé činy, ale nestihne ich za to odplata. Oni totiž efektívne a úspešne presúvajú zodpovednosť za svoje zločiny na iných. A to nie je porušenie Konov Všehomíra, alebo aby to pochopili aj miestni dogmatici, je to úspešné balansovanie na hrane Božieho dopustenia.


  Úplne najhorší sú vlastní zradcovia. Nosatí a ušatí svojich nikdy verejne nekritizujú. Vždy sa s nimi vysporiadajú v súkromí. Skoro žiadny národ nenadáva sám na seba. Väčšina je na seba hrdá a myslí si o sebe, že sú tí najlepší na svete. Ale Slovanov ohlúpili tak, že na seba nadávame, podceňujeme sa, hovoríme, že sme takí a onakí. Čo prehlásim, to aj som. Sami seba programujeme, pod ich lžou, že nie sme dostatočne dobrí. Všetci na seba môžu byť hrdí, len my nie. Všetci môžu mať veľkolepé dejiny a mytológiu, len my nie. Všetci môžu byť najlepší a jedineční, len my nie. A ešte sa nájdu hajzli, ktorí budú tvrdiť, že vlastne chcú dobre. S takýmito smradmi by sme sa mali rázne vysporiadať.

  Čoho sa naši nepriatelia najviac boja? Že si uvedomíme, kým naozaj sme. Že sa spojíme v jeden celok. Že získame postavenie, ktoré nám na tejto Zemi právom patrí. KSB presadzuje víťazstvo ruského/slovanského sveta, ale systematicky pracuje proti víťazstvu Rusov (tých skutočných Rusov/Slovanov). Ruský/slovanský svet bude, ale či budú aj Rusi/Slovania, je neisté.

 • Ogar Valach
  upravené Sat 28 May 2022 #8->

  @jardob, mýliš si pojmy s dojmami. Na míny v KSB som viackrát uporoznil a jasne ich pomenoval. Že si to odignoroval nie je môj problém. Keď príde vhodný čas, upozorním na ne znovu.

  @Ferry, výborne, bol si schopný si položiť otázky. Teraz už len nájsť na ne odpovede. Ako východzí bod môžeš použiť Tartáriu. Nájdeš tam buď priame odpovede, ale odkazy na zdroje. Ak si myslíš, že ti budem predkladať odpovede na striebornom podnose, si na omyle. Mojim cieľom nie je nikoho presviedčať, len poskytnúť informácie. Ako s nimi kto naloží, je jeho zodpovednosť.

  A teraz k tým tvojim nezmyselným obvineniam. Že si nedokážeš predstaviť ako by to mohlo fungovať bez všetkých tých tvojich strašiakov, je opäť len tvoj problém. Už len to, že si nepochopil, že KSB obhajujem keď tvrdím, že 99% je tam pravdy, o niečom svedčí. Asi budeš tiež jeden z tých, ktorí čítajú emóciami, nie rozumom. Ale to nie je podstatné. Že u mňa nie je vidieť posun? Pretože už mám na väčšinu vecí utvorený názor. U teba je posun vidieť, pretože si ešte len tvoríš pohľady na vec. U dieťaťa je vidieť posun každým dňom, u dospelého nemusí byť vidieť ani po rokoch.

  Všetko sa dá vyriešiť Človečensky. Lenže by ste to museli chcieť a následne hľadať spôsoby. Zhodnotil by som to takto. Vy sa staráte a chcete sa starať o cudzích. Ja o našich. Každý sa má u seba doma, svojim vlastným tempom a spôsobom rozvíjať, priateliť sa, navštevovať a spolupracovať s ostatnými. Ale nemiešať sa! Miešanie neprospieva nikomu. Ani tým, ktorí sú na vyššej úrovni vývoja, ani tým, ktorí sú na nižšej. Preto boli v minulosti normálne školy, školy pre nadané deti a osobitné školy. K čomu vedie inklúzia je snáď každému jasné. Opäť, aj toto som už v minulosti vysvetlil. Buď zle vysvetľujem, alebo nie je ochota to pochopiť. Že tapetujem? Nie, opätovne narážam na rovnaké nepochopenie, väčšinou u tých istých. Preto opakovane vysvetľujem. Niekedy trpezlivejšie, niekedy menej trpezlivo.

  Čo sa Maďarov týka, geneticky sú to Slovania, presnejšie Slováci. Len to musia pochopiť a prijať. Maďari sú naši.

 • Ogar Valach
  upravené Sat 28 May 2022 #9->

  @Rusofil povedal/-a:

  @Ferry povedal/-a:
  @Ogar Valach
  Riešenia, aké sú tvoje riešenia?

  V první řadě řídit se dvěma příslovími: 1."Там где родился, там и пригодился" 2. "Не ходи в чужой дом со своим уставом."
  Tím je řešeno vše.

  1. Každý má žiť tam, kde sú jeho korene. Nie kde sa nutne narodil. V Severnej Amerike majú právo žiť jedine a výhradne severoamerickí indiáni. V Austrálii aboriginci.
  2. Priateliť sa, navštevovať sa a spolupracovať áno, natrvalo sa usídľovať nie. Každý má svoj domov, nemá čo chodiť bývať k druhému. V takom prípade sa nebudú zavádzať cudzie poriadky a škodlivé elementy naprieč kultúrami.
 • @Ogar Valach Celú tú tvoju tartáriu som prečítal už pár rokov dozadu, každý jeden článok. O všetkom sa tam píše obrazne, preto som očakával, že my vysvetlíš o čo im tam vlastne ide. Ale ako už zvyčajne, nič múdre z teba nevypadlo.

 • @Ogar Valach povedal/-a:
  Tzn. že naši nepriatelia urobili zlé činy, ale kresťania na seba dobrovoľne, pod lžou, prevzali zodpovednosť za tieto činy.

  Můžeš upřesnit, za jaké konkrétní zlé činy převzali odpovědnost křesťané, a kdo jsou naši nepřátelé? Nevím jestli to dobře chápu. Dík.

 • Ogar Valach
  upravené Sat 28 May 2022 #13->

  @Ferry povedal/-a:
  @Ogar Valach Celú tú tvoju tartáriu som prečítal už pár rokov dozadu, každý jeden článok. O všetkom sa tam píše obrazne, preto som očakával, že my vysvetlíš o čo im tam vlastne ide. Ale ako už zvyčajne, nič múdre z teba nevypadlo.

  Tartária je len odrazový mostík. Pár rokov dozadu znamená, že nemáš aktuálne poznanie. Aj Vladimír Laubert sa vyvíja. A niekoľko rokov staré články bývajú zastaralé. Príklad za všetky, kedysi písali o slovanských bohoch, potom pochopili, že sme žiadnych bohov nemali. Rozdiel možno 2-3 roky dozadu. Okrem toho, len čítať nestačí. Je nutné aj chápať. V tomto smere u teba nevidím žiadny posun. Si unesený z Leva, pretože vo svojom vývoji s ním aktuálne rezonuješ. To je v poriadku. Ale písať bludy o tom, že útočím na KSB... Po prvé neútočím, po druhé, keby aj, ty si KSB napísal, že to berieš osobne, alebo si v ňom našiel svoje vlastné vykúpenie?

  @Ferry povedal/-a:
  Či sa azda máme vrátiť spať ku "koreňom", chovať kravy, bojovať mečmi a pod?

  Táto tvoja otázka krásne vyjadruje, že netušíš, k čomu sa vyjadruješ. Ako väčšina. V indických Védach sa zachovali pokročilé znalosti kozmológie, dokonca návody na lietajúce stroje: Vimanika šastra. Samotní Indovia tvrdia, že Védy im priniesli bieli ľudia zo severu. A ty tu dáš chovanie kráv a boj mečmi z doby, keď sme boli pod nadvládou kresťanstva počas Noci Svaroga? To ako vážne? A keď už sem dávaš toto obdobie, prečo si nezmienil vysoký mravný štandard, ktorý si naši predkovia napriek kresťanstvu zachovali, a ktorý ovplyvnil samotné kresťanstvo? Príklad za všetky, sex až po svadbe, ktorý vychádzal z hlbokých znalostí telegónie a z dodržiavania Konov Rita, z ktorých by sme sa aj dnes mali čo naučiť. Je cieľom globálneho prediktora a celkovo našich nepriateľov, aby sme si o sebe mysleli, že sme primitívovia. Bez urážky, ale ty durag ili vrag?

  @jardob povedal/-a:
  Čo sa týka dňa a noci svaroga, tak to je len teória, ako mnoho iných vecí. Nedá sa to dokázať...

  Keď ti nevyhovuje výraz Noc Svaroga, skús výraz Kali Juga.


  Veľa rečí, veľa obvinení. Ale podstata vám uniká. A to, že inklúzia je zlá pre všetkých zúčastnených (múdremu napovedz...).

 • Ogar Valach
  upravené Sat 28 May 2022 #16->

  @Ferry povedal/-a:
  Praveže ja veľmi dobre chápem všetky pojmy čo si tu uviedol, len ty ich vôbec nevysvetľuješ do hĺbky. (...) Nebolo by dobré obohatiť fórum o vysvetlenie všetkých tých pojmov? (...) Skúsiš nám napríklad napísať dlhšiu úvahu o tom, čo je to tá noc svaroga?

  Môj prvý obsiahly komentár v tejto téme som napísal ako reakciu na ohováranie Slovanov zo strany Atoma v inej téme. Že je tam všetko len v hrubých črtách je vzhľadom na komplexnosť problematiky pochopiteľné. Napriek tomu je to veľmi dlhý komentár. Svojimi slovami som v hrubých rysoch vysvetlil dôvody a čiastočne priebeh nášho úpadku.

  Keď všetky tieto veci vieš, prečo ich nevysvetlíš ty, ale požaduješ to odo mňa? Nie je to tak dávno, čo tu niektorí, nie ty, takéto veci označovali za parazitizmus. Ja to síce za parazitizmus nepovažujem, ale keď tieto veci vieš a považuješ za potrebné ich vysvetliť, prečo to neurobíš sám? Určite nestrávim tri týždne vysvetľovaním základných pojmov niekomu, kto im vraj rozumie, hlavne, keď už boli veľakrát vysvetlené inde. Každý, kto to považuje za potrebné, si tieto veci naštuduje, alebo sa na ne spýta. V tvojom prípade to bola jasná provokácia.

  Prispievam sem zadarmo a dobrovoľne. Ak uznám za vhodné venovať tomu svoj čas, alebo ak taká požiadavka príde od niekoho, kto nevie čo to znamená, možno to tu napíšem. Rovnako ako som veci vysvetlil anne8. Prečo by som mal opakovať to, čo má Vladimír Laubert na začiatku každej prednášky zo seminárov, kde okrem iných vecí vysvetľuje aj tebou požadovanú Noc Svaroga (žiarenie Ra, zákryt kvôli úrovni eklyptiky...) (1. deň, 1. časť): Kultúra Slovienov [Odysee].

 • @Ferry mozem len a len suhlasit. Preto na teraz tuto temu uzatvaram.
  @Ogar Valach ak chces dalej na tuto temu diskutovat, riad sa Ferryho navodom.

 • Otvoril som tuto temu na podnet @Rusofil toz dodaj co chces nech sa ta tema niekam posunie.

 • R
  upravené Thu 26 May 2022 #19->

  Pro ty, kteří chtějí více nahlédnou do problematiky véd, dávám několik odkazů. Je to sice z indických zdrojů, ale již bylo dokázáno, že Indové přišli do Indie ze zničené Hyperborey, tak si můžeme udělat obrázek, jaké znalosti měli naši dávní předkové. Neříkám, že musíme vše přijmout, ale jde o to, abychom měli o védách znalosti, které nám chybí, pro ucelenou mozaiku.

 • R
  upravené Thu 26 May 2022 #21->

  @dusan povedal/-a:Tvorcovia KSB išli podľa systému "Po ovocí poznáte ich" a nie cez idealizovanie

  Po nastudování véd a KSB mám "pocit" že KSB nemá tak široký záběr a nevěnuje se, a ani nemá takovou kapacitu, věnovat se mnoha otázkám, obsažených ve védách. Chci tím říct, že KSB dává velice málo důraz na duchovno. Vše je uspořádáno logicky a schematicky umem přičemž chybí pohled rozumu.
  Tvůj příspěvek tento můj "pocit" jen potvrdil.

 • R
  upravené Thu 26 May 2022 #23->

  @Jura11 povedal/-a:

  @Ogar Valach povedal

  Prehistorická ruská civilizace se tedy mohla hypotetickému působení Noci Svaroga vyhnout vstupem do lidského egregoru Sobornosti (v Sobornosti se lidi s Lidským typem psychiky dokáží vymanit z působení astrologických cyklů).... aspoň to tvrdí VP SSSR v knize Od korporativnosti k Sobornosti, kterou na jaře přeložil Jardob.

  Právě tady se ukazuje neznalost véd. Noc Svaroga, neboli Kali Juga, je přírodní zákonitost. V Kali Juge žijí lidé, kteří v předchozích 3 érách zlyhali. Sobornost by zafungovala, kdyby křesťanství ke Slovanům přišlo o 1000 let později, kdy KaliJuga odchází a přichází nová éra. Proto GP spěchá se všemi změnami. Pokud to nestihne, ochodem KaliJugy, se jeho cíle nepodaří naplnit.
  V době nástupu KaliJugy, neboli Noci Svaroga Sobornost fungovala, ale právě ten přírodní zákon dal možnost temným silám. Je to jako s medvědem, 3 roční období funguje, ale v zimě spí. Tak funguje KaliJua v lidské společnosti. 3 éry rozmachu a života, 4.éra spánek.
  Právě se probouzíme.

 • Ogar Valach
  upravené Sat 28 May 2022 #24->

  @dusan povedal/-a:
  Podľa mňa sa tvorcovia KSB oveľa viac pridržiavajú istiny/dejín/dejov, pričom sa pridržiavajú oveľa bližšie hodnotenia života našich predkov ako tvorcovia tých hore uvedených stránok. Tvorcovia KSB išli podľa systému "Po ovocí poznáte ich" a nie cez idealizovanie (čítaj: natieranie na ružovo).

  Ďakujem za názor a rešpektujem ho. Môj názor je, že autori VP ZSSR úmyselne odignorovali celú škálu zdrojov, vrátane indických Véd, ktoré by akokoľvek narušovali nimi pretláčanú ideológiu. Pritom s koranom nemali a nemajú najmenší problém. Úmyselne odignorovali všetko, čo im nezapadalo do ich videnia sveta. Úroveň KSB je z môjho pohľadu na úrovni kresťanstva, v dobrom aj v zlom. Niekomu to stačí, niekomu je to jedno, inému to stačiť nemusí. Mne to nestačí.

  Žiarislav (www.ved.sk) pretláča prízemný pohľad na Slovanov. Na jeho obradoch sa vraj pije alkohol a organizujú sa orgie, čo nemá so skutočnými Slovanmi a Slovanstvom vôbec nič spoločné (je to s ním dokonca v priamom rozpore). Odporúčam sa mu vyhnúť. Na druhej strane má Žiarislav veľké zásluhy čo sa týka zvýšenia povedomia o nás a našich predkoch. Koho problematika zaujíma, môže si vypočuť stovky hodín v relácii Rodná cesta v archíve Slobodného vysielača. Nájdete tam veľa informácií o tom, ako žili naši predkovia počas Noci Svaroga.

  Celý čas sa tu bavíme o najvyššej, svetonázorovej priorite. Je pochopiteľné ak máme na veci iný pohľad. Je to tak v poriadku. Týmto pozdravujem miestnych dogmatikov, ktorí iný názor neznesú a najradšej by ho potláčali a zakazovali.

 • Ogar Valach
  upravené Sat 28 May 2022 #25->

  @Jura11 povedal/-a:
  Prehistorická ruská civilizace se tedy mohla hypotetickému působení Noci Svaroga vyhnout vstupem do lidského egregoru Sobornosti (v Sobornosti se lidi s Lidským typem psychiky dokáží vymanit z působení astrologických cyklů).... aspoň to tvrdí VP SSSR v knize Od korporativnosti k Sobornosti, kterou na jaře přeložil Jardob.

  Nie, nemohla. Autori VP ZSSR sa mýlia, alebo dokonca klamú. Veľmi by ma zaujímalo, ako sa akákoľvek spoločnosť môže vymaniť z pôsobenia astrologických cyklov takéhoto rozsahu. Vopred ďakujem za vysvetlenie.

 • Ogar Valach napsal:

  "Asi budeš tiež jeden z tých, ktorí čítajú emóciami, nie rozumom. Ale to nie je podstatné. Že u mňa nie je vidieť posun? Pretože už mám na väčšinu vecí utvorený názor. U teba je posun vidieť, pretože si ešte len tvoríš pohľady na vec. U dieťaťa je vidieť posun každým dňom, u dospelého nemusí byť vidieť ani po rokoch."

  Ten odstavec jasně poukazuje na autorovu (Ogar Valach) pýchu. .... a o pýše bude ještě v souvislosti tohoto tématu řeč.

 • @Rusofil povedal/-a:

  @dusan povedal/-a:Tvorcovia KSB išli podľa systému "Po ovocí poznáte ich" a nie cez idealizovanie

  Po nastudování véd a KSB mám "pocit" že KSB nemá tak široký záběr a nevěnuje se, a ani nemá takovou kapacitu, věnovat se mnoha otázkám, obsažených ve védách. Chci tím říct, že KSB dává velice málo důraz na duchovno. Vše je uspořádáno logicky a schematicky umem přičemž chybí pohled rozumu.
  Tvůj příspěvek tento můj "pocit" jen potvrdil.

  Tento tvůj příspěvek je velice podnětný ... ale mám jiné vysvětlení a souvislosti.

 • @Ogar Valach povedal/-a:

  @Jura11 povedal/-a:
  Prehistorická ruská civilizace se tedy mohla hypotetickému působení Noci Svaroga vyhnout vstupem do lidského egregoru Sobornosti (v Sobornosti se lidi s Lidským typem psychiky dokáží vymanit z působení astrologických cyklů).... aspoň to tvrdí VP SSSR v knize Od korporativnosti k Sobornosti, kterou na jaře přeložil Jardob.

  Nie, nemohla. Autori VP ZSSR sa mýlia, alebo dokonca klamú. Veľmi by ma zaujímalo, ako sa akákoľvek spoločnosť môže vymaniť z pôsobenia astrologických cyklov takéhoto rozsahu. Vopred ďakujem za vysvetlenie.

  Co kdyby sis jednou přečetl tu knihu (pokaždé jinou) VP SSSR na kterou odkazuji?
  Lidský typ psychiky poráží programování žreců GP. Lidský egregor Sobornosť (súbornosť) způsobuje, že se lidi mohou vymanit z působení astrologických cyklů tohoto rozsahu.

  Když řekneš o VP SSSR, že se mýlí, tak minimálně na těchto stránkách by to stálo za to nejprve si materiál přečíst (to jsi za půl hodiny určitě nestihl) a pak vysvětlit kde a jak tedy dle tebe se mýlí. Bez toho má ten tvůj příspěvek zápornou hodnotu.

 • R
  upravené Thu 26 May 2022 #29->

  @Jura11 povedal/-a:

  @Ogar Valach povedal/-a:

  @Jura11 povedal/-a:
  Prehistorická ruská civilizace se tedy mohla hypotetickému působení Noci Svaroga vyhnout vstupem do lidského egregoru Sobornosti (v Sobornosti se lidi s Lidským typem psychiky dokáží vymanit z působení astrologických cyklů).... aspoň to tvrdí VP SSSR v knize Od korporativnosti k Sobornosti, kterou na jaře přeložil Jardob.

  Nie, nemohla. Autori VP ZSSR sa mýlia, alebo dokonca klamú. Veľmi by ma zaujímalo, ako sa akákoľvek spoločnosť môže vymaniť z pôsobenia astrologických cyklov takéhoto rozsahu. Vopred ďakujem za vysvetlenie.

  Když řekneš o VP SSSR, že se mýlí, tak minimálně na těchto stránkách by to stálo za to nejprve si materiál přečíst (to jsi za půl hodiny určitě nestihl) a pak vysvětlit kde a jak tedy dle tebe se mýlí. Bez toho má ten tvůj příspěvek zápornou hodnotu.

  Chyba KSB je v tom, že bere v úvahu jen několik tisíciletí. Ale lidstvo za ta několik tisíciletí bylo pořád v KaliJuge, neboli Noci Svaroga. Kalijuga byla dlouhá 432 tisíc let. Chápeš? KSB nepracuje se třemi érami, které byly před KaliJugou, proto GP na tyto éry neměl vliv. Na naši generaci vyšlo, že právě teď KaliJuga odchází a přichází Zlatá éra. Proto se tolik lidí budí ze spánku, jako medvěd po zimě. A těch lidí bude pořád víc.

  Proto také říkám, že KSB nemá tak velký záběr a kapacitu. Je na úrovni Biblické koncepce. Znalosti véd autoři KSB úplně odignorovali. Pokud bych se měl podívat na relativně blízkou minulost, odignorovali také Tartarii. Až Putin musel udělat tiskovku, kde se o Tartarii oficiálně vyjádřil. Prostě KSB má hodně mezer.

 • Ogar Valach
  upravené Sat 28 May 2022 #30->

  @Jura11, tvrdíš, že sa dá súbornou spoločnosťou vymaniť z vesmírnych cyklov úrovne Noci Svaroga. Ja tvrdím, že to možné nie je. Je na tebe, aby si dokázal, alebo aspoň vyargumentoval ako to podľa teba možné je. Odvolávať sa v tomto prípade na nejaký VP ZSSR, ktorý úplne odignoroval nielen indické a slovanské Védy, ale aj väčšinu hlavných vyššie postavených náboženstiev a oblastí, pričom jeho úroveň dosahuje maximálne po islam, ktorý o takúto problematiku ani zďaleka nezavadí, je nanajvýš nemiestne. Svedčí to o dogmatizme a ideologickej viere nositeľa takéhoto tvrdenia.

  Odvolávaš sa na niekoho, kto o problematike možno ani len netuší. Tomu hovorím sila argumentu.

  VP ZSSR sa v tomto prípade buď mýli, alebo vedome klame. Keďže som vyargumentoval a dokázal protislovanskú podstatu KSB a poukázal na existenciu nasadených agentov vo VP ZSSR, menovite Michaila Velička, čo sa neskôr potvrdilo, je toto moje tvrdenie nanajvýš na mieste.


  Točíme sa v kruhu. K tomuto podružnému a nepodstatnému sporu sa už vyjadrovať nebudem, pretože nemienim zahlcovať diskusiu balastom.

 • J
  upravené Sat 28 May 2022 #31->

  @Ogar Valach povedal/-a:

  Tvoje odmítání číst odkazy na materiály VP SSSR je v diskusi na stránkách věnovaných obsahu jejich knih docela drzost. S odpovědí jsi mohl měsíc počkat a ten materiál si přečíst.

  To co si dovoluješ vyslovit za výroky o těchto materiálech, které jsi vůbec nečetl, je do nebe volající drzost.

  Keďže som vyargumentoval a dokázal protislovanskú podstatu KSB

  Nic takového jsi nevyargumentoval, natož aby to bylo možné brát jako důkaz.

  Točíme sa v kruhu.

  Ty se točíš v kruhu (prakticky totožná a prokazatelně lživá vyjádření), já jsem podal odkaz na úplně jiné knihy než minule. Včetně krátkého shrnutí týkající se lidského egregoru Sobornosti.