Slovanstvo a védizmus

Ogar Valach
upravené Sat 28 May 2022 v Dejiny a chronológia #1

Diskusia na tému Slovanstvo a védizmus

«1345678

Komentáre

 • Ogar Valach
  upravené Sat 28 May 2022 #2

  Naši nepriatelia nad nami dočasne získali prevahu kvôli Noci Svaroga. Počas Noci Svaroga sú Slovania takpovediac v hlbokom spánku. Podobne, ako medveď v zime. Vtedy sa môžu prikradnúť nepriatelia a robiť si prakticky čo sa im zachce. Takže tu máme hlboký spánok ako primárnu príčinu vedúcu k ďalším veciam.

  Naši nepriatelia nás vojensky nedokázali nikdy poraziť. Nepomohli ani križiacke výpravy proti nám. Museli sa k nám prikradnúť ako vierozvestcovia. Našou prvou chybou bolo, že sme tolerovali cudzincov. Tolerovali sme nepriateľské učenie - kresťanstvo. Podobne, ako dnes tolerujeme nepriateľské učenie - islam. Kto sa nepoučí z histórie, ten je odsúdený na jej opakovanie. Našou druhou chybou bolo, že sme cudzincov považovali na rovnakých, ako sme my sami a teda sme k nim aj rovnako pristupovali. Lenže oni neboli a nie sú ako my. Sú iní. Majú inú mravnosť, iné myslenie, inú kultúru, inú genetiku... Čo dnes vidíme? Rovnaké chyby. A tieto dve hlavné chyby veľmi silno pretláča KSB!

  Naši nepriatelia predtým aj potom robili rituály čiernej mágie s ľudskými obetami, čím za stáročia naakumulovali obrovské množstvo negatívnej energie. Túto energiu využili na ovplyvňovanie podvedomia našich ľudí a hlavne podvedomia našich volených Kniežat. Po plnom nástupe Noci Svaroga a intenzívnom úsilí našich nepriateľov, za im podarilo získať čiastočnú kontrolu nad niektorými z nich. Tí potom začali konať v rozpore s Konmi Všehomíra, čím začali ešte viac upadať, až sa dostali pod ich nadvládu.

  Náš národ sa ale vďaka Žrecom, ktorí ešte pred Nocou Svaroga zabezpečili energeticko-informačnú ochranu, držal a nechcel prijať kresťanstvo. Aj po zákaze stále vyznával Védické učenie. Energeticko-informačná ochrana spočívala v tom rozprávkach, ochranných symboloch na domoch a odeve, ochranných a čistiacich rituáloch (ešte naše staré matere ich poznali). Keďže nás ako národ nedokázali zlomiť, s obrovským úsilím dokázali zlomiť len niektorých jednotlivcov na vysokých postoch, pristúpili ku krutým a drastickým opatreniam, kvôli ktorým vyvraždili a rituálne obetovali 2/3 až 3/4 našich ľudí. Opakujem, vyvraždili a rituálne obetovali 2/3 až 3/4 našich ľudí. A dialo sa to hlavne tu, na území dnešného Slovenska a Moravy, pretože my sme im odolávali najdlhšie.

  O tom, že to tak bolo, svedčí Zakon sudnyj ľudem od Cyrila a Metoda, v ktorom sú kruté tresty za drobné zločiny, ako odrezávanie uší, nosa, rúk... O využívaní čiernej mágie svedčia stovky novorodeneckých kostier pod kostolmi (aj na Slovensku), čo sa snažia pripísať našim predkom a vykresliť nás ako barbarov. Snažia sa na nás hodiť svoje vlastné zločiny. Stále rovnaká metodika, nedokážu vymyslieť nič nové.

  Po vyvraždení a rituálnom obetovaní väčšiny z nás, ostatní ohli chrbát, aby sme vôbec prežili. Ničili naše posvätné miesta svetoháje a na ich miestach stavali kostoly. Svetoháje boli väčšinou na tzv. miestach sily. Sú to energetické miesta, na ktorých prúdi životná energia Zeme. Keď na nich postavili kostoly, táto energia nabíjala ich matrice a egregory a oni túto energiu smerovali nimi požadovaným smerom. Niektoré veľmi silné energetické centrá, ako napríklad jedno z najsilnejších v Nitre, blokovali temnou energiou gavach, ktorú získavali z našich ľudí pri krutom mučení a rituálnom obetovaní hlavne detí. Myslíte si, že to tak nemohlo byť? Naštudujte si, čo je to adrenochrom.

  Reči o tom, že by to Boh nedovolil, vychádzajú z nechápania ustrojenia sveta a z neznalosti Konov Všehomíra. Tým sa dostávam k tretej chybe, naivite, ktorá vychádza z prvých dvoch chýb: tolerancie cudzincov a považovania ich za rovnakých, ako sme my. Keďže my sme žili pravoverne a neklamali sme, tak sme kvôli Noci Svaroga neočakávali, že budú klamať nám. A oni nás oklamali a klamú nás dodnes. Kresťania klamať môžu. Desatoro im to nezakazuje. My sme ich lžiam uverili, čím sme s nimi súhlasili. A Boh nepôjde proti slobodnej vôli Človekov. Preto naši predkovia považovali za najväčší "hriech" práve nevedomosť. A neznalosť neospravedlňuje. Takže Noc Svaroga > tolerancia cudzincov > považovanie cudzincov za rovnakých, aký sme my > naivita > súhlas s ich lžami > právo na realizáciu ich krokov proti nám.

  Krátko k udeľovaniu súhlasov s ich ponukami. Neustále nám dávajú ponuky, ktoré keď aktívne neodmietame, dostávajú právo z jemnohmotného sveta na realizáciu. Takýmito ponukami boli aj povinné testovanie a povinné očkovanie. Jedno sme neodmietli, druhé sme odmietli. Takýmito ponukami sú aj vojna s Ruskom. Takouto ponukou je veľký reset. Takýchto ponúk sú okolo nás tisíce. Treba ich aktívne odmietať. V duchu alebo aj nahlas prehlásiť: "nesúhlasím, odmietam". Najlepšie aj presne vymenovať s čím nesúhlasíme a čo odmietame. Čím je to adresnejšie, tým je to údernejšie.

  Napríklad kresťania nechápu svoju vieru. A veria veciam, ktoré nie sú pravda. Preto na seba dobrovoľne preberajú odpracovávanie zločinov niekoho iného. Tzn. že naši nepriatelia urobili zlé činy, ale kresťania na seba dobrovoľne, pod lžou, prevzali zodpovednosť za tieto činy. Bude Boh zasahovať proti ich vôli, alebo ju bude rešpektovať? Preto môžu temné sily robiť rôzne zlé činy, ale nestihne ich za to odplata. Oni totiž efektívne a úspešne presúvajú zodpovednosť za svoje zločiny na iných. A to nie je porušenie Konov Všehomíra, alebo aby to pochopili aj miestni dogmatici, je to úspešné balansovanie na hrane Božieho dopustenia.


  Úplne najhorší sú vlastní zradcovia. Nosatí a ušatí svojich nikdy verejne nekritizujú. Vždy sa s nimi vysporiadajú v súkromí. Skoro žiadny národ nenadáva sám na seba. Väčšina je na seba hrdá a myslí si o sebe, že sú tí najlepší na svete. Ale Slovanov ohlúpili tak, že na seba nadávame, podceňujeme sa, hovoríme, že sme takí a onakí. Čo prehlásim, to aj som. Sami seba programujeme, pod ich lžou, že nie sme dostatočne dobrí. Všetci na seba môžu byť hrdí, len my nie. Všetci môžu mať veľkolepé dejiny a mytológiu, len my nie. Všetci môžu byť najlepší a jedineční, len my nie. A ešte sa nájdu hajzli, ktorí budú tvrdiť, že vlastne chcú dobre. S takýmito smradmi by sme sa mali rázne vysporiadať.

  Čoho sa naši nepriatelia najviac boja? Že si uvedomíme, kým naozaj sme. Že sa spojíme v jeden celok. Že získame postavenie, ktoré nám na tejto Zemi právom patrí. KSB presadzuje víťazstvo ruského/slovanského sveta, ale systematicky pracuje proti víťazstvu Rusov (tých skutočných Rusov/Slovanov). Ruský/slovanský svet bude, ale či budú aj Rusi/Slovania, je neisté.

 • Ogar Valach
  upravené Sat 28 May 2022 #8

  @jardob, mýliš si pojmy s dojmami. Na míny v KSB som viackrát uporoznil a jasne ich pomenoval. Že si to odignoroval nie je môj problém. Keď príde vhodný čas, upozorním na ne znovu.

  @Ferry, výborne, bol si schopný si položiť otázky. Teraz už len nájsť na ne odpovede. Ako východzí bod môžeš použiť Tartáriu. Nájdeš tam buď priame odpovede, ale odkazy na zdroje. Ak si myslíš, že ti budem predkladať odpovede na striebornom podnose, si na omyle. Mojim cieľom nie je nikoho presviedčať, len poskytnúť informácie. Ako s nimi kto naloží, je jeho zodpovednosť.

  A teraz k tým tvojim nezmyselným obvineniam. Že si nedokážeš predstaviť ako by to mohlo fungovať bez všetkých tých tvojich strašiakov, je opäť len tvoj problém. Už len to, že si nepochopil, že KSB obhajujem keď tvrdím, že 99% je tam pravdy, o niečom svedčí. Asi budeš tiež jeden z tých, ktorí čítajú emóciami, nie rozumom. Ale to nie je podstatné. Že u mňa nie je vidieť posun? Pretože už mám na väčšinu vecí utvorený názor. U teba je posun vidieť, pretože si ešte len tvoríš pohľady na vec. U dieťaťa je vidieť posun každým dňom, u dospelého nemusí byť vidieť ani po rokoch.

  Všetko sa dá vyriešiť Človečensky. Lenže by ste to museli chcieť a následne hľadať spôsoby. Zhodnotil by som to takto. Vy sa staráte a chcete sa starať o cudzích. Ja o našich. Každý sa má u seba doma, svojim vlastným tempom a spôsobom rozvíjať, priateliť sa, navštevovať a spolupracovať s ostatnými. Ale nemiešať sa! Miešanie neprospieva nikomu. Ani tým, ktorí sú na vyššej úrovni vývoja, ani tým, ktorí sú na nižšej. Preto boli v minulosti normálne školy, školy pre nadané deti a osobitné školy. K čomu vedie inklúzia je snáď každému jasné. Opäť, aj toto som už v minulosti vysvetlil. Buď zle vysvetľujem, alebo nie je ochota to pochopiť. Že tapetujem? Nie, opätovne narážam na rovnaké nepochopenie, väčšinou u tých istých. Preto opakovane vysvetľujem. Niekedy trpezlivejšie, niekedy menej trpezlivo.

  Čo sa Maďarov týka, geneticky sú to Slovania, presnejšie Slováci. Len to musia pochopiť a prijať. Maďari sú naši.

 • Ogar Valach
  upravené Sat 28 May 2022 #9

  @Rusofil povedal/-a:

  @Ferry povedal/-a:
  @Ogar Valach
  Riešenia, aké sú tvoje riešenia?

  V první řadě řídit se dvěma příslovími: 1."Там где родился, там и пригодился" 2. "Не ходи в чужой дом со своим уставом."
  Tím je řešeno vše.

  1. Každý má žiť tam, kde sú jeho korene. Nie kde sa nutne narodil. V Severnej Amerike majú právo žiť jedine a výhradne severoamerickí indiáni. V Austrálii aboriginci.
  2. Priateliť sa, navštevovať sa a spolupracovať áno, natrvalo sa usídľovať nie. Každý má svoj domov, nemá čo chodiť bývať k druhému. V takom prípade sa nebudú zavádzať cudzie poriadky a škodlivé elementy naprieč kultúrami.
 • @Ogar Valach Celú tú tvoju tartáriu som prečítal už pár rokov dozadu, každý jeden článok. O všetkom sa tam píše obrazne, preto som očakával, že my vysvetlíš o čo im tam vlastne ide. Ale ako už zvyčajne, nič múdre z teba nevypadlo.

 • @Ogar Valach povedal/-a:
  Tzn. že naši nepriatelia urobili zlé činy, ale kresťania na seba dobrovoľne, pod lžou, prevzali zodpovednosť za tieto činy.

  Můžeš upřesnit, za jaké konkrétní zlé činy převzali odpovědnost křesťané, a kdo jsou naši nepřátelé? Nevím jestli to dobře chápu. Dík.

 • Ogar Valach
  upravené Sat 28 May 2022 #13

  @Ferry povedal/-a:
  @Ogar Valach Celú tú tvoju tartáriu som prečítal už pár rokov dozadu, každý jeden článok. O všetkom sa tam píše obrazne, preto som očakával, že my vysvetlíš o čo im tam vlastne ide. Ale ako už zvyčajne, nič múdre z teba nevypadlo.

  Tartária je len odrazový mostík. Pár rokov dozadu znamená, že nemáš aktuálne poznanie. Aj Vladimír Laubert sa vyvíja. A niekoľko rokov staré články bývajú zastaralé. Príklad za všetky, kedysi písali o slovanských bohoch, potom pochopili, že sme žiadnych bohov nemali. Rozdiel možno 2-3 roky dozadu. Okrem toho, len čítať nestačí. Je nutné aj chápať. V tomto smere u teba nevidím žiadny posun. Si unesený z Leva, pretože vo svojom vývoji s ním aktuálne rezonuješ. To je v poriadku. Ale písať bludy o tom, že útočím na KSB... Po prvé neútočím, po druhé, keby aj, ty si KSB napísal, že to berieš osobne, alebo si v ňom našiel svoje vlastné vykúpenie?

  @Ferry povedal/-a:
  Či sa azda máme vrátiť spať ku "koreňom", chovať kravy, bojovať mečmi a pod?

  Táto tvoja otázka krásne vyjadruje, že netušíš, k čomu sa vyjadruješ. Ako väčšina. V indických Védach sa zachovali pokročilé znalosti kozmológie, dokonca návody na lietajúce stroje: Vimanika šastra. Samotní Indovia tvrdia, že Védy im priniesli bieli ľudia zo severu. A ty tu dáš chovanie kráv a boj mečmi z doby, keď sme boli pod nadvládou kresťanstva počas Noci Svaroga? To ako vážne? A keď už sem dávaš toto obdobie, prečo si nezmienil vysoký mravný štandard, ktorý si naši predkovia napriek kresťanstvu zachovali, a ktorý ovplyvnil samotné kresťanstvo? Príklad za všetky, sex až po svadbe, ktorý vychádzal z hlbokých znalostí telegónie a z dodržiavania Konov Rita, z ktorých by sme sa aj dnes mali čo naučiť. Je cieľom globálneho prediktora a celkovo našich nepriateľov, aby sme si o sebe mysleli, že sme primitívovia. Bez urážky, ale ty durag ili vrag?

  @jardob povedal/-a:
  Čo sa týka dňa a noci svaroga, tak to je len teória, ako mnoho iných vecí. Nedá sa to dokázať...

  Keď ti nevyhovuje výraz Noc Svaroga, skús výraz Kali Juga.


  Veľa rečí, veľa obvinení. Ale podstata vám uniká. A to, že inklúzia je zlá pre všetkých zúčastnených (múdremu napovedz...).

 • Ogar Valach
  upravené Sat 28 May 2022 #16

  @Ferry povedal/-a:
  Praveže ja veľmi dobre chápem všetky pojmy čo si tu uviedol, len ty ich vôbec nevysvetľuješ do hĺbky. (...) Nebolo by dobré obohatiť fórum o vysvetlenie všetkých tých pojmov? (...) Skúsiš nám napríklad napísať dlhšiu úvahu o tom, čo je to tá noc svaroga?

  Môj prvý obsiahly komentár v tejto téme som napísal ako reakciu na ohováranie Slovanov zo strany Atoma v inej téme. Že je tam všetko len v hrubých črtách je vzhľadom na komplexnosť problematiky pochopiteľné. Napriek tomu je to veľmi dlhý komentár. Svojimi slovami som v hrubých rysoch vysvetlil dôvody a čiastočne priebeh nášho úpadku.

  Keď všetky tieto veci vieš, prečo ich nevysvetlíš ty, ale požaduješ to odo mňa? Nie je to tak dávno, čo tu niektorí, nie ty, takéto veci označovali za parazitizmus. Ja to síce za parazitizmus nepovažujem, ale keď tieto veci vieš a považuješ za potrebné ich vysvetliť, prečo to neurobíš sám? Určite nestrávim tri týždne vysvetľovaním základných pojmov niekomu, kto im vraj rozumie, hlavne, keď už boli veľakrát vysvetlené inde. Každý, kto to považuje za potrebné, si tieto veci naštuduje, alebo sa na ne spýta. V tvojom prípade to bola jasná provokácia.

  Prispievam sem zadarmo a dobrovoľne. Ak uznám za vhodné venovať tomu svoj čas, alebo ak taká požiadavka príde od niekoho, kto nevie čo to znamená, možno to tu napíšem. Rovnako ako som veci vysvetlil anne8. Prečo by som mal opakovať to, čo má Vladimír Laubert na začiatku každej prednášky zo seminárov, kde okrem iných vecí vysvetľuje aj tebou požadovanú Noc Svaroga (žiarenie Ra, zákryt kvôli úrovni eklyptiky...) (1. deň, 1. časť): Kultúra Slovienov [Odysee].

 • @Ferry mozem len a len suhlasit. Preto na teraz tuto temu uzatvaram.
  @Ogar Valach ak chces dalej na tuto temu diskutovat, riad sa Ferryho navodom.

 • Otvoril som tuto temu na podnet @Rusofil toz dodaj co chces nech sa ta tema niekam posunie.

 • Rusofil
  upravené Thu 26 May 2022 #19

  Pro ty, kteří chtějí více nahlédnou do problematiky véd, dávám několik odkazů. Je to sice z indických zdrojů, ale již bylo dokázáno, že Indové přišli do Indie ze zničené Hyperborey, tak si můžeme udělat obrázek, jaké znalosti měli naši dávní předkové. Neříkám, že musíme vše přijmout, ale jde o to, abychom měli o védách znalosti, které nám chybí, pro ucelenou mozaiku.

 • Rusofil
  upravené Thu 26 May 2022 #21

  @dusan povedal/-a:Tvorcovia KSB išli podľa systému "Po ovocí poznáte ich" a nie cez idealizovanie

  Po nastudování véd a KSB mám "pocit" že KSB nemá tak široký záběr a nevěnuje se, a ani nemá takovou kapacitu, věnovat se mnoha otázkám, obsažených ve védách. Chci tím říct, že KSB dává velice málo důraz na duchovno. Vše je uspořádáno logicky a schematicky umem přičemž chybí pohled rozumu.
  Tvůj příspěvek tento můj "pocit" jen potvrdil.

 • Rusofil
  upravené Thu 26 May 2022 #23

  @Jura11 povedal/-a:

  @Ogar Valach povedal

  Prehistorická ruská civilizace se tedy mohla hypotetickému působení Noci Svaroga vyhnout vstupem do lidského egregoru Sobornosti (v Sobornosti se lidi s Lidským typem psychiky dokáží vymanit z působení astrologických cyklů).... aspoň to tvrdí VP SSSR v knize Od korporativnosti k Sobornosti, kterou na jaře přeložil Jardob.

  Právě tady se ukazuje neznalost véd. Noc Svaroga, neboli Kali Juga, je přírodní zákonitost. V Kali Juge žijí lidé, kteří v předchozích 3 érách zlyhali. Sobornost by zafungovala, kdyby křesťanství ke Slovanům přišlo o 1000 let později, kdy KaliJuga odchází a přichází nová éra. Proto GP spěchá se všemi změnami. Pokud to nestihne, ochodem KaliJugy, se jeho cíle nepodaří naplnit.
  V době nástupu KaliJugy, neboli Noci Svaroga Sobornost fungovala, ale právě ten přírodní zákon dal možnost temným silám. Je to jako s medvědem, 3 roční období funguje, ale v zimě spí. Tak funguje KaliJua v lidské společnosti. 3 éry rozmachu a života, 4.éra spánek.
  Právě se probouzíme.

 • Ogar Valach
  upravené Sat 28 May 2022 #24

  @dusan povedal/-a:
  Podľa mňa sa tvorcovia KSB oveľa viac pridržiavajú istiny/dejín/dejov, pričom sa pridržiavajú oveľa bližšie hodnotenia života našich predkov ako tvorcovia tých hore uvedených stránok. Tvorcovia KSB išli podľa systému "Po ovocí poznáte ich" a nie cez idealizovanie (čítaj: natieranie na ružovo).

  Ďakujem za názor a rešpektujem ho. Môj názor je, že autori VP ZSSR úmyselne odignorovali celú škálu zdrojov, vrátane indických Véd, ktoré by akokoľvek narušovali nimi pretláčanú ideológiu. Pritom s koranom nemali a nemajú najmenší problém. Úmyselne odignorovali všetko, čo im nezapadalo do ich videnia sveta. Úroveň KSB je z môjho pohľadu na úrovni kresťanstva, v dobrom aj v zlom. Niekomu to stačí, niekomu je to jedno, inému to stačiť nemusí. Mne to nestačí.

  Žiarislav (www.ved.sk) pretláča prízemný pohľad na Slovanov. Na jeho obradoch sa vraj pije alkohol a organizujú sa orgie, čo nemá so skutočnými Slovanmi a Slovanstvom vôbec nič spoločné (je to s ním dokonca v priamom rozpore). Odporúčam sa mu vyhnúť. Na druhej strane má Žiarislav veľké zásluhy čo sa týka zvýšenia povedomia o nás a našich predkoch. Koho problematika zaujíma, môže si vypočuť stovky hodín v relácii Rodná cesta v archíve Slobodného vysielača. Nájdete tam veľa informácií o tom, ako žili naši predkovia počas Noci Svaroga.

  Celý čas sa tu bavíme o najvyššej, svetonázorovej priorite. Je pochopiteľné ak máme na veci iný pohľad. Je to tak v poriadku. Týmto pozdravujem miestnych dogmatikov, ktorí iný názor neznesú a najradšej by ho potláčali a zakazovali.

 • Ogar Valach
  upravené Sat 28 May 2022 #25

  @Jura11 povedal/-a:
  Prehistorická ruská civilizace se tedy mohla hypotetickému působení Noci Svaroga vyhnout vstupem do lidského egregoru Sobornosti (v Sobornosti se lidi s Lidským typem psychiky dokáží vymanit z působení astrologických cyklů).... aspoň to tvrdí VP SSSR v knize Od korporativnosti k Sobornosti, kterou na jaře přeložil Jardob.

  Nie, nemohla. Autori VP ZSSR sa mýlia, alebo dokonca klamú. Veľmi by ma zaujímalo, ako sa akákoľvek spoločnosť môže vymaniť z pôsobenia astrologických cyklov takéhoto rozsahu. Vopred ďakujem za vysvetlenie.

 • Ogar Valach napsal:

  "Asi budeš tiež jeden z tých, ktorí čítajú emóciami, nie rozumom. Ale to nie je podstatné. Že u mňa nie je vidieť posun? Pretože už mám na väčšinu vecí utvorený názor. U teba je posun vidieť, pretože si ešte len tvoríš pohľady na vec. U dieťaťa je vidieť posun každým dňom, u dospelého nemusí byť vidieť ani po rokoch."

  Ten odstavec jasně poukazuje na autorovu (Ogar Valach) pýchu. .... a o pýše bude ještě v souvislosti tohoto tématu řeč.

 • @Rusofil povedal/-a:

  @dusan povedal/-a:Tvorcovia KSB išli podľa systému "Po ovocí poznáte ich" a nie cez idealizovanie

  Po nastudování véd a KSB mám "pocit" že KSB nemá tak široký záběr a nevěnuje se, a ani nemá takovou kapacitu, věnovat se mnoha otázkám, obsažených ve védách. Chci tím říct, že KSB dává velice málo důraz na duchovno. Vše je uspořádáno logicky a schematicky umem přičemž chybí pohled rozumu.
  Tvůj příspěvek tento můj "pocit" jen potvrdil.

  Tento tvůj příspěvek je velice podnětný ... ale mám jiné vysvětlení a souvislosti.

 • @Ogar Valach povedal/-a:

  @Jura11 povedal/-a:
  Prehistorická ruská civilizace se tedy mohla hypotetickému působení Noci Svaroga vyhnout vstupem do lidského egregoru Sobornosti (v Sobornosti se lidi s Lidským typem psychiky dokáží vymanit z působení astrologických cyklů).... aspoň to tvrdí VP SSSR v knize Od korporativnosti k Sobornosti, kterou na jaře přeložil Jardob.

  Nie, nemohla. Autori VP ZSSR sa mýlia, alebo dokonca klamú. Veľmi by ma zaujímalo, ako sa akákoľvek spoločnosť môže vymaniť z pôsobenia astrologických cyklov takéhoto rozsahu. Vopred ďakujem za vysvetlenie.

  Co kdyby sis jednou přečetl tu knihu (pokaždé jinou) VP SSSR na kterou odkazuji?
  Lidský typ psychiky poráží programování žreců GP. Lidský egregor Sobornosť (súbornosť) způsobuje, že se lidi mohou vymanit z působení astrologických cyklů tohoto rozsahu.

  Když řekneš o VP SSSR, že se mýlí, tak minimálně na těchto stránkách by to stálo za to nejprve si materiál přečíst (to jsi za půl hodiny určitě nestihl) a pak vysvětlit kde a jak tedy dle tebe se mýlí. Bez toho má ten tvůj příspěvek zápornou hodnotu.

 • Rusofil
  upravené Thu 26 May 2022 #29

  @Jura11 povedal/-a:

  @Ogar Valach povedal/-a:

  @Jura11 povedal/-a:
  Prehistorická ruská civilizace se tedy mohla hypotetickému působení Noci Svaroga vyhnout vstupem do lidského egregoru Sobornosti (v Sobornosti se lidi s Lidským typem psychiky dokáží vymanit z působení astrologických cyklů).... aspoň to tvrdí VP SSSR v knize Od korporativnosti k Sobornosti, kterou na jaře přeložil Jardob.

  Nie, nemohla. Autori VP ZSSR sa mýlia, alebo dokonca klamú. Veľmi by ma zaujímalo, ako sa akákoľvek spoločnosť môže vymaniť z pôsobenia astrologických cyklov takéhoto rozsahu. Vopred ďakujem za vysvetlenie.

  Když řekneš o VP SSSR, že se mýlí, tak minimálně na těchto stránkách by to stálo za to nejprve si materiál přečíst (to jsi za půl hodiny určitě nestihl) a pak vysvětlit kde a jak tedy dle tebe se mýlí. Bez toho má ten tvůj příspěvek zápornou hodnotu.

  Chyba KSB je v tom, že bere v úvahu jen několik tisíciletí. Ale lidstvo za ta několik tisíciletí bylo pořád v KaliJuge, neboli Noci Svaroga. Kalijuga byla dlouhá 432 tisíc let. Chápeš? KSB nepracuje se třemi érami, které byly před KaliJugou, proto GP na tyto éry neměl vliv. Na naši generaci vyšlo, že právě teď KaliJuga odchází a přichází Zlatá éra. Proto se tolik lidí budí ze spánku, jako medvěd po zimě. A těch lidí bude pořád víc.

  Proto také říkám, že KSB nemá tak velký záběr a kapacitu. Je na úrovni Biblické koncepce. Znalosti véd autoři KSB úplně odignorovali. Pokud bych se měl podívat na relativně blízkou minulost, odignorovali také Tartarii. Až Putin musel udělat tiskovku, kde se o Tartarii oficiálně vyjádřil. Prostě KSB má hodně mezer.

 • Ogar Valach
  upravené Sat 28 May 2022 #30

  @Jura11, tvrdíš, že sa dá súbornou spoločnosťou vymaniť z vesmírnych cyklov úrovne Noci Svaroga. Ja tvrdím, že to možné nie je. Je na tebe, aby si dokázal, alebo aspoň vyargumentoval ako to podľa teba možné je. Odvolávať sa v tomto prípade na nejaký VP ZSSR, ktorý úplne odignoroval nielen indické a slovanské Védy, ale aj väčšinu hlavných vyššie postavených náboženstiev a oblastí, pričom jeho úroveň dosahuje maximálne po islam, ktorý o takúto problematiku ani zďaleka nezavadí, je nanajvýš nemiestne. Svedčí to o dogmatizme a ideologickej viere nositeľa takéhoto tvrdenia.

  Odvolávaš sa na niekoho, kto o problematike možno ani len netuší. Tomu hovorím sila argumentu.

  VP ZSSR sa v tomto prípade buď mýli, alebo vedome klame. Keďže som vyargumentoval a dokázal protislovanskú podstatu KSB a poukázal na existenciu nasadených agentov vo VP ZSSR, menovite Michaila Velička, čo sa neskôr potvrdilo, je toto moje tvrdenie nanajvýš na mieste.


  Točíme sa v kruhu. K tomuto podružnému a nepodstatnému sporu sa už vyjadrovať nebudem, pretože nemienim zahlcovať diskusiu balastom.

 • Jura11
  upravené Sat 28 May 2022 #31

  @Ogar Valach povedal/-a:

  Tvoje odmítání číst odkazy na materiály VP SSSR je v diskusi na stránkách věnovaných obsahu jejich knih docela drzost. S odpovědí jsi mohl měsíc počkat a ten materiál si přečíst.

  To co si dovoluješ vyslovit za výroky o těchto materiálech, které jsi vůbec nečetl, je do nebe volající drzost.

  Keďže som vyargumentoval a dokázal protislovanskú podstatu KSB

  Nic takového jsi nevyargumentoval, natož aby to bylo možné brát jako důkaz.

  Točíme sa v kruhu.

  Ty se točíš v kruhu (prakticky totožná a prokazatelně lživá vyjádření), já jsem podal odkaz na úplně jiné knihy než minule. Včetně krátkého shrnutí týkající se lidského egregoru Sobornosti.

 • VP SSSR: Od korporativnosti k súbornosti str. 41

  Okrem toho, v poslednom desaťročí sa prejavili relikty a niektoré idey, ktoré Rusko prevzalo zo zahraničia. Do tejto kategórie patria:
  • jazyčeské vierouky národov Ruska hlbokého staroveku, vyznávajúce mnohobožstvo , ktoré neobsahujú sociologickú doktrínu, ktorá by bola použiteľná pre spoločnosť s veľkosťou niekoľko desiatok miliónov ľudí žijúcich na obrovskom území;

  str. 44-45
  Nacionalistické idey s tendenciou k nacizmu a rasovej neznášanlivosti vo svojich hraničných prejavoch , bez ohľadu na ich kultové sfarbenie a adresáciu na konkrétne sociálne skupiny, predstavujú v dnešnom svete nesamostatný jav. Sú, totiž, pod kuratelou „svetového zákulisia“, ktoré smeruje ich aktivity. V dôsledku toho slúžia ako prostriedok kanalizácie (podľa scenárov „svetového zákulisia“) umelo mytologizovaného (t.j. veľmi vzdialeného od reálneho života) odporu a odmietania existujúceho poriadku zo strany najviac potláčanej (v osobnom rozvoji) časti davu (prostého ľudu) a istej časti „elity“.
  Nositelia nacionalistických a otvorene nacistických ideí pri riešení problémov veľkej politiky zastávajú otrokársky názor:
  V prípade ich príchodu k moci majú v pláne prinútiť pracovať na seba (silou alebo peniazmi) jak vývojárov teórie a praxe, tak aj nositeľov aplikovaných znalostí a praktických zručností, ktoré v súčasnej kultúre ľudstva predstavujú výtvor iných (nie nacistických) kultúr a subkultúr .
  Keďže sú úprimne oddaní tomuto princípu a presvedčení o jeho praktickej realizovateľnosti, tak sa vôbec netrápia rozšírením a prehĺbením svojho vlastného chápania sveta, na základe ktorého by ďalej rozvíjali sociológiu ako celok, a jej konkrétne odvetvia, ako psychológiu (jak teóriu, tak aj jej funkčné praktické metódy), pedagogiku a ekonomické teórie. Následkom tejto dvojakej okolnosti sú odsúdení zostať podriadenými „svetovému zákulisiu“, ktoré tak nenávidia, a (pri zachovaní bezduchej vernosti svojim nacionalisticko-nacistickým ideálom) byť využití len v niektorých jeho politických scenároch: prevažne ako nástroj na rozbitie historicky sformovaného spoločenského zriadenia; blokovanie tendencií rozvoja spoločnosti, ktoré sú pre „svetové zákulisie“ neprijateľné; držanie spoločnosti pod jarmom nacizmu po istý čas (historicky krátky), kým sa v tejto spoločnosti nezačne realizovať nejaký iný politický scenár.

 • Rusofil
  upravené Thu 26 May 2022 #34

  @Jura11 povedal/-a:
  VP SSSR: Od korporativnosti k súbornosti str. 41

  Okrem toho, v poslednom desaťročí sa prejavili relikty a niektoré idey, ktoré Rusko prevzalo zo zahraničia. Do tejto kategórie patria:
  • jazyčeské vierouky národov Ruska hlbokého staroveku, vyznávajúce mnohobožstvo , ktoré neobsahujú sociologickú doktrínu, ktorá by bola použiteľná pre spoločnosť s veľkosťou niekoľko desiatok miliónov ľudí žijúcich na obrovskom území;

  Právě v tom je omyl KSB, že jazyčestvo považuje za převzaté ze zahraničí a že vyznává mnohobožství. Slovo Jazyčestvo znamená, že lidé mluvili s Bohem "jazykem životních okolností" jazyk -jazyčestvo. Tato teze JŽO, na kterou se KSB tak rado odvolává, je zakotvena v samotném slově Jazyčestvo. Ale jazyčestvo je v momentu odvrhnuto a místo něho je do teorie KSB využit Islám, který se o mluvení s Bohem napřímo JŽO, vůbec nezmiňuje.
  Co se týče mnohobožství, tady je zase nepochopení. V jazyčestve je jenom jeden Bůh, Veles, ostatní postavy jsou jeho vyjádřením v různých situacích. Tak například prší, tak je Bohem deště, fouká vítr, tak je Bohem větru atd. Ale pořád je to jedna a tatáž osoba.
  Přece dnes, když zahrádkář zvedne hlavu k nebi a řekne, Bože, dej trochu deště ať nemusím zalévat, neprosí déšť od nějakého dalšího Boha deště, ale Boha, který má moc ten déšť poslat. A jediný Bůh se projeví, tak, že pošle déšť a projeví se jako Bůh deště.
  K neexistenci sociologické doktríny v jazyčestve. Další omyl KSB. Jedinou a správnou sociologickou doktrínou je přece u Rusů a potažmo u Slovanů SPRAVEDLNOST. Nebo se ti zdá, že spravedlnost není dostatečná doktrína požitelná pro společnost s velikostí několik desítek milionů lidí, žijících na obrovském území?
  Pjakin, jako důležitý představitel KSB o spravedlnosti mluví pořád. Odkud KSB doktrínu spravedlnosti vzal? Od západu nebo z Bible? Tam ani netuší co spravedlnost znamená. To samé Korán. Spravedlnost jako doktrína se vyskytuje jenom v jazyčestve. Ale KSB o tom cudně mlčí.

  Takže všechny 3 tvrzení v KSB o jazyčestve jsem vyvrátil, ale to nic neznamená. Dogmatici budou jak mlýnek na kávu pořád omílat lži, nebo neznalost, s jakou bylo popsáno jazyčestvo.
  Už jsem dával vyjádření Petrova na toto téma, ale byl vítězi v bitvě za ovládnutí KSB odstraněn a převahu obdržel Veličko, který hájí zájmy muslimů.

 • @Rusofil a @Ogar Valach , to chcete tvrdiť, že počas Kali Jugy neexistovali dobrí ľudia? že neexistovali "Človekovia"? Neviem presne, kedy podľa vás mala skončiť táto "vesmírna noc", ale minulosť je plná statočných ľudi... rôznych hrdinov... To znamená, že aj vtedy sa rodili mravní ľudia, tak ako sa rodia aj dnes, hoci ten pomer voči zvyšku sveta je zanedbateľný.
  @Rusofil - čo si myslel pod tou vetou, že v KaliJuge žijú tí, čo nezvládli predchádzajúce tri etapy? Akože sa do tej 4. etapy reinkarnovali, či čo?

 • Rusofil
  upravené Thu 26 May 2022 #36

  @jardob povedal/-a:
  @Rusofil a @Ogar Valach , to chcete tvrdiť, že počas Kali Jugy neexistovali dobrí ľudia? že neexistovali "Človekovia"? Neviem presne, kedy podľa vás mala skončiť táto "vesmírna noc", ale minulosť je plná statočných ľudi... rôznych hrdinov... To znamená, že aj vtedy sa rodili mravní ľudia, tak ako sa rodia aj dnes, hoci ten pomer voči zvyšku sveta je zanedbateľný.
  @Rusofil - čo si myslel pod tou vetou, že v KaliJuge žijú tí, čo nezvládli predchádzajúce tri etapy? Akože sa do tej 4. etapy reinkarnovali, či čo?

  Ano, my všichni, kteří žijeme teď na konci KaliJugy jsme ti, kteří odmítali Boží zákony v předchozích érách. KaliJuga neznamená, že se nerodí mravní lidé, ale že dochází k celkové degradaci společnosti.
  Pokud se chceš dozvědět víc, tak odpovědi na tvé otázky a mnohem více najdeš ve videích, které jsem dal výše. Opět podotýkám, že jsou spíše studijním materiálem a každý má možnost utvořit si vlastní názor. Mluví se tam také o karmě, reinkarnaci atd. Zaplnilo mi to několik prázdných dílků mé mozaiky. Výhodou je, že člověk, který tam mluví ovládá sanskrit a není odkázán na cizí překlady.
  S některými jeho tvrzeními nesouhlasím, jako jsou jeho osobní pohledy na Rusko a další věci, ale co se týče véd podal ucelený obraz.

 • Jura11
  upravené Fri 27 May 2022 #38

  @Rusofil povedal/-a:

  @Jura11 povedal/-a:
  VP SSSR: Od korporativnosti k súbornosti str. 41

  Okrem toho, v poslednom desaťročí sa prejavili relikty a niektoré idey, ktoré Rusko prevzalo zo zahraničia. Do tejto kategórie patria:
  • jazyčeské vierouky národov Ruska hlbokého staroveku, vyznávajúce mnohobožstvo , ktoré neobsahujú sociologickú doktrínu, ktorá by bola použiteľná pre spoločnosť s veľkosťou niekoľko desiatok miliónov ľudí žijúcich na obrovskom území;

  Právě v tom je omyl KSB, že jazyčestvo považuje za převzaté ze zahraničí a že vyznává mnohobožství. Slovo Jazyčestvo znamená, že lidé mluvili s Bohem "jazykem životních okolností" jazyk -jazyčestvo. Tato teze JŽO, na kterou se KSB tak rado odvolává, je zakotvena v samotném slově Jazyčestvo. Ale jazyčestvo je v momentu odvrhnuto a místo něho je do teorie KSB využit Islám, který se o mluvení s Bohem napřímo JŽO, vůbec nezmiňuje.
  Co se týče mnohobožství, tady je zase nepochopení. V jazyčestve je jenom jeden Bůh, Veles, ostatní postavy jsou jeho vyjádřením v různých situacích. Tak například prší, tak je Bohem deště, fouká vítr, tak je Bohem větru atd. Ale pořád je to jedna a tatáž osoba.
  Přece dnes, když zahrádkář zvedne hlavu k nebi a řekne, Bože, dej trochu deště ať nemusím zalévat, neprosí déšť od nějakého dalšího Boha deště, ale Boha, který má moc ten déšť poslat. A jediný Bůh se projeví, tak, že pošle déšť a projeví se jako Bůh deště.
  K neexistenci sociologické doktríny v jazyčestve. Další omyl KSB. Jedinou a správnou sociologickou doktrínou je přece u Rusů a potažmo u Slovanů SPRAVEDLNOST. Nebo se ti zdá, že spravedlnost není dostatečná doktrína požitelná pro společnost s velikostí několik desítek milionů lidí, žijících na obrovském území?
  Pjakin, jako důležitý představitel KSB o spravedlnosti mluví pořád. Odkud KSB doktrínu spravedlnosti vzal? Od západu nebo z Bible? Tam ani netuší co spravedlnost znamená. To samé Korán. Spravedlnost jako doktrína se vyskytuje jenom v jazyčestve. Ale KSB o tom cudně mlčí.

  Takže všechny 3 tvrzení v KSB o jazyčestve jsem vyvrátil, ale to nic neznamená. Dogmatici budou jak mlýnek na kávu pořád omílat lži, nebo neznalost, s jakou bylo popsáno jazyčestvo.
  Už jsem dával vyjádření Petrova na toto téma, ale byl vítězi v bitvě za ovládnutí KSB odstraněn a převahu obdržel Veličko, který hájí zájmy muslimů.

  Spravedlnost není sociologickou doktrínou, kterou by bylo možné řídit společnosti o velikosti desítek milionů lidí ... takže to, že myšlenka Spravedlnosti existovala v prehistorické Ruské civilizaci není vyvrácením tvrzení VP SSSR. Potřebná sociologická doktrínou je obsašena např. v KSB (obsahující i myšlenku spravedlnosti).

  Ogar o pár příspěvků výše potvrdil, že na Tartárii sami před pár lety mysleli, že Slované měli mnohobožství. Sám znám mnoho dnešních Slovanů, kteří chápou ta různá jména jako mnohobožství.
  Viděl jsem mnoho jakoby Slovanských bůžků, ke kterým se lidé chovají jako k modlám.
  Podle VP SSSR tak v prehistorické Ruské civilizaci bylo přítomno vše: Jak jazyčnictví (což je správně), tak mnohobožství, tak modlářství. Nebyl zájem to sjednotit.
  Sami potvrzujete, že tomu tak je v ruzných proudech "Slovanství" i teď.
  Takže v tomto bodě jsi také nevyvrátil tvrzení VP SSSR.

  A ta výtka o převzetí ze zahraničí se týkala posledního desetiletí (psáno 2003) ... tj. právě ty různé Védy byly právě do Ruska přivezeny ze Západu ve zlatých 90-tkách. (a různí Sirorovové a Levašovové ještě ani nebyli sepsáni).
  Tj. v tomto bodě VP SSSR mluvil o voze a ty jsi jim vyvrátil kozu.
  Ve skutečnosti jde o toto: Nacionalistické idey s tendenciou k nacizmu a rasovej neznášanlivosti vo svojich hraničných prejavoch , bez ohľadu na ich kultové sfarbenie a adresáciu na konkrétne sociálne skupiny, predstavujú v dnešnom svete nesamostatný jav. Sú, totiž, pod kuratelou „svetového zákulisia“, ktoré smeruje ich aktivity. ... to je to, proč zmiňují, že Védy byly dodány v posledním desetiletí (myšleno začátek devadesátek) ze zahraničí.
  Pokud vím, tak skutečné védy se nezapisovaly. To, že se jakoby védy objevily v Rusku zrovna v 90-tkách docela je symptomatické.

  Jazyčestvo v jednoboží je součástí KSB, aby to bylo pochopitelnější (tj. aby se nestávalo, že to, že před pár lety lidi na Tartárii pochopili jako mnohobožství a později jako jednobožství a jiní z jiných vebů jako modlářství ... což vše bylo i v prehistorii přítomno) je ten koncept přepsán do dnešní řeči jako HNŘ.

  Tyto nejednoznačnosti ve "Slovanství" vyžadují vykladače ... a to je cesta k davo-"elitarismu".

 • Velesova kniha (podobně jako Slovansko-Árijské védy) je považována za západní padělek.

  Pokud někomu z vás oficiální vyjádření nestačí, tak sledujte své vlastní pocity při jejich čtení. V tom se právě projeví ona složitost vyjadřování a jakési zakódování, aby je chápali jen zasvěcení (tj. zasvěcení je budou chápat jedním způsobem a nezasvěcení jiným) ... to je mimochodem zednářský princip (a jeden ze znaků davo-"elitarismu", protože ke správnému výkladu potřebujete vykladače=výše zasvěceného, tj. nejste samostatní, tj. sami se nemůžete stát zástupcem Boha na Zemi).

  Mám povědomí o vícero lidech, kteří měli při jejich čtení nepříjemné pocity. Rozumím tomu, že bude existovat úzká sociologická skupina, které naopak imponuje a bude imponovat jejich "velikost", ale vždy je třeba se ptát ve srovnání s čím (s také podvrženou oficiální historií a oficiálními cizími biblickými kulty). Podobnost s veliko-Ukry je čistě náhodná a daná právě tím západním původem, který je pozůstatkem řídících provázků loutky k loutkovodiči.

  Pro konceptuály je na místě důležitá otázka: "Co se těmi padělky snaží loutkovodiči překrýt?" ... Zde připomenu poučku, že chcete-li, aby lidé zkousnuli lež, je třeba ji namíchat (90 % pravdy s 10 % lži)

 • Ogar Valach
  upravené Sat 28 May 2022 #41

  @dum povedal/-a:
  "Dogmatikom sa nepáči, že ich milované KSB niečo presahuje. " A veru taktiež niečo presahuje Védy.Takisto niečo presahuje kresťanstvo.Pravdaže to niečo presahuje aj všetky ďalšie náboženstvá,cirkvi,rády,kulty,sekty,ideológie atď.To Niečo je Pravda a Poznanie.Boh-HNR je Pravda a Poznanie.KSB,Védy atď.sú hľadanie Cesty.

  Presne tak. Lenže narozdiel od dogmatikov ja s tým problém nemám.


  @jardob povedal/-a:
  @Rusofil a @Ogar Valach , to chcete tvrdiť, že počas Kali Jugy neexistovali dobrí ľudia?

  Kde niečo také tvrdím? Skôr naopak.

  @jardob povedal/-a:
  @Ogar Valach neodpovedal si mi na to, ako by si riešil dnešné problémy, kde na jednom území žijú dve alebo viac etník, ktoré nevedia harmonicky spolunažívať...

  V tvojej otázke je už aj polovica odpovede. Opakujem, severná amerika patrí jedine a výhradne severoamerickým indiánom. Konkrétne človečenské formy riešení poďme spoločne hľadať. A dôraz klaďme na riešenie príčin problémov, nie ich dôsledkov. Mám pocit, že niektorí chcú riešiť dôsledky. Určite ti už napadlo viacero pre všetky strany prijateľných riešení.

  Som proti propagovaniu miešania rás. Páči sa mi pestrosť a diverzita, jak medzi ľuďmi, tak aj v prírode. Jediné miesto kde diverzita nesmie byť, je mravnosť!

  Úplne súhlasím. Pestrosť a diverzita je možná len vtedy, keď si každý chráni a rozvíja to svoje. Miešanie diverzitu likviduje. Všimnime si rôzne kultúry vo svete. Tie naunikátnejšie boli po dlhý čas odrezané od ostatných. Obyčajný pozdrav. My si podávame ruky ako znak, že v nich nemáme zbrane, pre aziatov je to niečo nečisté, oni sa len ukláňajú na znak úcty (alebo podriadenosti). Takéto rozdiely by nemohli vzniknúť v guľášovej spoločnosti. S poukázaním na mravnosť tiež súhlasím. Lenže ako môžeme vidieť, rôzne kultúry a etniká ju majú rôznu. My ju máme vrodenú, ostatní sa ju musia učiť. Alebo je podľa teba správne, keď vedľa seba žijú tí, ktorých ideál je spravodlivosť a zároveň tí, ktorých najväčším úspechom je oklamať druhých? Neprospieva to ani jedným, ani druhým. Prvým to neprospieva, pretože ich tí druhí ťahajú dole. Druhým to neprospieva, pretože keby žili len medzi rovnakými, ako sú oni, skôr či neskôr by boli nútení pochopiť, že takto sa dlhodobo fungovať nedá a museli by sami seba pozdvihnúť. Takto im k tomu chýba motivačný faktor. Pretože tí, ktorých ideál je spravodlivosť, sa nebudú správať nepoctivo k tým, ktorých ideál je podviesť druhého. To je len taký príklad, ktorý určite, za žiadnych okolností a v žiadnom prípade nemá nič spoločné so skutočným svetom.

  Lenže tento princíp, že každý národ by mal žiť na zemi svojich predkov nie je v rozpore s princípmi globalizácie...

  Samozrejme, že nie je v rozpore s globalizáciou. Ale je v rozpore s globalizáciou podľa globálneho prediktora/parazita/primitíva a je v rozpore s globalizáciou podľa KSB a Ruskej federácie.

  Totiž tie najlepšie idey (najcennejšie a najšľachetnejšie ľuďmi uznávané hodnoty) je potrebné šíriť do celého sveta, a najmä do tých kultúr, ktoré obsahujú defekty a potenciálne riziko!

  Píšem to neustále. Priateliť sa, navštevovať, spolupracovať, učiť a inšpirovať sa. Šíriť myšlienky a ideály, nie ľudí, tovary a služby. Jardob, v prípade nás dvoch hovoríme o tom istom, len inými slovami a z trochu iného pohľadu. Ale o tom istom. My dvaja nie sme v spore.

  Ak je pravda že existovali dva vyspelé kúty sveta "Hyperborea" a "Atlantída" (jedni dobrí a druhí zlí) tak to nebola vôbec dobrá vyhliadka do budúcnosti. Zlo sa nikdy nevzdá. Ak dobro a dobré idey nezískajú prevahu v celom svete, tak žiadny národ nebude v bezpečí.

  Je to rovnaké ako teraz. Civilizácia Západu proti civilizácii Severu. Vtedy nevyšlo presadiť spravodlivosť vo svete a skončilo to reštartom. Dostali sme druhú šancu a aj keď som optimista, existuje malá šanca, že to skončí reštartom znovu, ale nie kvôli civilizácii Severu, ale opäť kvôli civilizácii Západu. Hyperborejci tiež nemohli lusknúť prstom a hotovo. A nemôže to tak byť ani dnes.

  Ak predkovia aj žili spravodlivo, ale boli len na svojom kútiku na Sibíri a nešírili svoje "idei" do celého sveta, nesnažili sa odstrániť všetky ohniská zla na svete, vykynožiť hnilú kultúru, tak nemohli rátať s tým, že zostanú navždy v bezpečí.

  Kto povedal, že sa o to nesnažili? VP ZSSR? Ten nie je kompetentný sa k takýmto veciam vyjadrovať, pretože sa sám rozhodol odignorovať celú škálu materiálov a pohľadov na vec.


  @jardob povedal/-a:
  Momentálne prekladám dosť hrubú knihy od Petrova "Tajomstvá riadenia ľudstva". V nej hovorí o pôvode rusov (v širšom zmysle, než dnešné etnikum), aj o slovanstve (schválne dáva že výraz rus je starší ako slovan, a že slovanstvo treba chápať ako náboženstvo našich predkov, nie ako národnosť).

  Čech, Lech, Rus a Slovien boli vodcovia častí národa, z ktorých sa neskôr stali jednotlivé kmene. Slovo Rus sa stalo synonymom pre Slovanov. Rus znamená aj rusý - ryšavý, alebo aj svetlý (v Biblii sa píše o svetlých). Aj Slovien je synonymom pre Slovanov. Vladimír Laubert náš slovanský národ súhrnne nazýva Slovienorusi-Rusíni. Slovania nemali žiadne náboženstvo, ale védický svetonázor, ktorým žili v každodennom živote. Slovania sú národnosť podoprená genetickým výskumom.

  Uvádza tam aj úryvky z Velesovej knihy, kde je zrejmé, že slovania mali jedného Boha, ktorého nazývali rôznymi menami, podľa toho, akými prírodnými javmi sa práve prejavoval.

  Áno, naši predkovia mali vedomosť o jedinom najvyššom Stvoriteľovi.

  Jednak Velesova kniha obsahuje aj také znaky, ktoré som v žiadnej inej abecede ešte nevidel. A ďalej je písaná pomocou trochu ťažkopásnych a málozrozumiteľných myšlienkových pochodov.

  Možno ti pomôže staroslovienska bukvica. Podľa použítého písmena môže slovo získať úplne iný význam. Napríklad sme mali päť druhov "i" a slovo "mir" podľa použitého "i" malo päť rôznych významom. Aj dnes má slovo mir dva významy (mier a svet), ale okresaním bukiev sa nedá vizuálne (obrazne) pochopiť, ktorý význam je určený (to sa dá iba zo súvislostí).


  @Jura11 povedal/-a:
  Velesova kniha (podobně jako Slovansko-Árijské védy) je považována za západní padělek.

  Nie je to podvrh, ale boli upravené. Keby neboli upravené, neprežili by do dnešných dní. Je na nás, aby sme ich očistili od lží. V Ráne Svaroga to už dokážeme.

  Zde připomenu poučku, že chcete-li, aby lidé zkousnuli lež, je třeba ji namíchat (90 % pravdy s 10 % lži)

  Aká pocta. Tej pravdy je tam asi 70%.

 • "Ano, my všichni, kteří žijeme teď na konci KaliJugy jsme ti, kteří odmítali Boží zákony v předchozích érách. KaliJuga neznamená, že se nerodí mravní lidé, ale že dochází k celkové degradaci společnosti."...O tom by sa dalo diskutovať,keďže reinkarnácia do toho istého stavu,priestoru,dimenzie, na tú istú planétu na rozdiel od skúsenostnej,demonštratívnej,ilustratívnej zvolenej inkarnácie,roly,úlohy podľa mňa neexistuje keďže je neproduktívna a zbytočná.Ale dobre,nech si v reinkarnáciu pol sveta verí.Čo sa týka tzv.KaliJugy,začiatok,koniec a trvanie je taktiež diskutabilné keďže rôzne zdroje to uvádzajú rôzne.Začiatok je že vraj v r.3102 p.n.l.no bude trvať či už 432000 rokov,alebo 24000 rokov alebo 12000 rokov alebo....Každopádne to že v dávno HNR stvorenými entitami aktivovanom tzv.Páde,odklone a odvráteniu sa od HNR,vzdaľovaniu sa HNR dochádza k regresu a postupnej duchovnej degradácii civilizácií a spoločnosti do určitého"najtemnejšieho bodu"je skutočnosť.Keďže čas sa zrýchľuje nemyslím si že to bude trvať veľmi dlho keďže sme v poslednej fáze pádu.

 • @dum povedal/-a:
  "Ano, my všichni, kteří žijeme teď na konci KaliJugy jsme ti, kteří odmítali Boží zákony v předchozích érách. KaliJuga neznamená, že se nerodí mravní lidé, ale že dochází k celkové degradaci společnosti."...O tom by sa dalo diskutovať

  Právě toto tvé vyjádření "o tom by sa dalo diskutovat" je krystalickým projevem lidí v KaliJuge. To znamená, pochybnosti, relativizace, množství verzí, rozplizlost víry Bohu, nerespektování Božích konů - véd atd. Vše toto je popsáno ve védách, jak se lidé v KaliJuge - Noci Svaroga chovají.
  Každý kdo citlivě vnímá tento svět si musí být vědom, že se světem není všechno v pořádku. Lidé působí, jakoby se zbláznili a vědomých je cca 5-10%. Dále je zřejmé, že se začínají lidé probouzet, což značí o postupném odchodu Noci Svaroga a nastává svítání. Vše nám probíhá před našima očima.

 • @Jura11 povedal/-a:
  Velesova kniha (podobně jako Slovansko-Árijské védy) je považována za západní padělek.

  Nie je to podvrh, ale boli upravené. Keby neboli upravené, neprežili by do dnešných dní. Je na nás, aby sme ich očistili od lží. V Ráne Svaroga to už dokážeme.

  1) Můžeš ukázat původní neupravený zdroj?
  2) Můžeš ukázat upravený zdroj?
  3) Kdo a kde (na Západě) to upravoval

  A hlavně 4)
  Představ nám tu "Ránu Svaroga" ... ať konečně víme, kdo je to, když ty řekneš "My"
  (tím jsi měl mimochodem začít veškeré své zdejší působení)

 • Jura11
  upravené Sat 28 May 2022 #46

  @Rusofil povedal/-a:
  Dále je zřejmé, že se začínají lidé probouzet, což značí o postupném odchodu Noci Svaroga a nastává svítání. Vše nám probíhá před našima očima.

  Západní konstrukt (SAV, Velesova kniha) se snaží přisvojit si zásluhy a převzít řízení (zatáčkou k nacionalismu) obrodného procesu ruské civilizace.

 • @Rusofil povedal/-a:

  @dum povedal/-a:
  "Ano, my všichni, kteří žijeme teď na konci KaliJugy jsme ti, kteří odmítali Boží zákony v předchozích érách. KaliJuga neznamená, že se nerodí mravní lidé, ale že dochází k celkové degradaci společnosti."...O tom by sa dalo diskutovať

  Právě toto tvé vyjádření "o tom by sa dalo diskutovat" je krystalickým projevem lidí v KaliJuge. To znamená, pochybnosti, relativizace, množství verzí, rozplizlost víry Bohu, nerespektování Božích konů - véd atd. Vše toto je popsáno ve védách, jak se lidé v KaliJuge - Noci Svaroga chovají.
  Každý kdo citlivě vnímá tento svět si musí být vědom, že se světem není všechno v pořádku. Lidé působí, jakoby se zbláznili a vědomých je cca 5-10%. Dále je zřejmé, že se začínají lidé probouzet, což značí o postupném odchodu Noci Svaroga a nastává svítání. Vše nám probíhá před našima očima.

  Trefa vedľa(čo sa týka mňa a mojej viery,vedenia a poznania)-nemám žiadne pochybnosti,verzie.A Božie zákony a Božiu Absolútne Pozitívnu Prirodzenosť rešpektujem a HNR verím.

 • Jura11
  upravené Fri 27 May 2022 #48

  @Ogar Valach povedal/-a:

  @Jura11 povedal/-a:
  Západní konstrukt (SAV, Velesova kniha) se snaží přisvojit si zásluhy a převzít řízení (zatáčkou k nacionalismu) obrodného procesu ruské civilizace.

  Že sa tu niekto snaží prisvojiť si zásluhy a prevziať riadenie zátačkou proti Slovanom je jasné. S kritikou sa obráť na svojho vedúceho oddelenia Michaila Velička.


  A teraz skús konštruktívne diskutovať, pretože iba narušuješ diskusiu nepodstatným balastom. Zober si k srdcu svoje vlastné výzvy.

  Vyhnul jsi se odpovědi na otázky ... nejspíš se bojíš, že by odpovědi ukázaly, jak jsi agentem ze Západu prosazovaného Slovanského nacionalismu neschopného vzdorovat GP.

  A těmi pouhými 70% pravdy výše jsi ukázal jednoznačnou neadekvátnost SAV pro život. Myslím, že téma véd se tímto tvým konstatováním za konceptuálních stránkách vyčerpalo.

 • Dotaz na Rusofila? Objevuje se téma Noci Svaroga i v jiných materiálech před novodobým objevením Véd?

 • @Ogar Valach povedal/-a:
  Téma určená vyvracaniu demagógií a lží o nás a našich predkoch, ktoré sú aj v KSB hojne zastúpené.

  SAV a Velesova kniha jsou padělky - tímto konstatováním je možné tuto ze Západu přišlou demagogii o našich předcích prosazovanou některými hurá Slovanskými spolky ukončit.

 • Ogar Valach
  upravené Sat 28 May 2022 #51

  @Jura11 povedal/-a:
  Dotaz na Rusofila? Objevuje se téma Noci Svaroga i v jiných materiálech před novodobým objevením Véd?

  Týmto si ukázal svoju absolútnu nekompetentnosť v diskusii. Noc Svaroga je slovanský výraz pre Kali Jugu. Čo je to Kali Juga a kedy sa tento výraz prvýkrát vyskytol si naštuduj. Možno sa niečo naučíš.

  @Jura11 povedal/-a:
  Dotaz na Rusofila? Objevuje se téma Noci Svaroga i v jiných materiálech před novodobým objevením Véd?

  @Jura11 povedal/-a:
  SAV a Velesova kniha jsou padělky - tímto konstatováním je možné tuto ze Západu přišlou demagogii o našich předcích prosazovanou některými hurá Slovanskými spolky ukončit.

  Nie je to podvrh, ale boli upravené. To nikto nepopiera. Sám tvrdíš, že je v nich 90% pravdy. Nejako si protirečíš.